Resultaten Global Graphics Derde Kwartaal 2007

De vergelijking van het derde kwartaal 2007 met hetzelfde kwartaal vorig jaar omvat:

<ul>
<li>Omzet van 3,5 miljoen euro dit kwartaal (3,8 miljoen euro tegen wisselkoersen van het derde kwartaal 2006) vergeleken met 3,6 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>EBIT van 0,9 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,7 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Pro forma bedrijfswinst (EBITA) van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,4 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Pro forma winst vóór belastingen van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,03 euro per aandeel), identiek met het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Netto winst van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,05 euro per aandeel), vergeleken met 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal 2006 (of 0,03 euro per aandeel);</li>
<li>Pro forma netto winst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,01 euro per aandeel), identiek met het derde kwartaal 2006.</li></ul>

Jim Freidah, Chief Executive Officer, lichtte toe: “De omzet van nieuwe contracten in digitale druk en elektronische documenttechnologie bleef stevig tijdens het derde kwartaal en toonde een voortgezette groei op jaarbasis. We sloten tijdens het afgelopen kwartaal ons eerste contract voor de recent gelanceerde elektronische documenttechnologie van de nieuwe generatie en verwachten tijdens het vierde kwartaal verdere contracten te sluiten. Wij onderhandelen actief met een groot aantal potentiële nieuwe klanten voor digitale druk. Het feit dat het Microsoft® Vista™ besturingssysteem slechts langzaam afnemers vindt, of meer specifiek het trage ritme waarmee XPS-gerelateerde softwaretoepassingen die onder Vista werken op de markt komen, heeft als effect dat de producenten van drukapparatuur minder gehaast zijn. Daadoor hebben velen de lancering van hun XPS-compatibele toestellen uitgesteld, wat op zijn beurt de contract- en inkomstencyclus voor Global Graphics heeft verlengd.

“In het traditionele grafische segment lag de omzet lager, wat kenmerkend is voor het derde kwartaal in dit segment. Door consolidatie ligt de omzet ook op jaarbasis opnieuw lager. De belangrijkste vakbeurs voor dit segment, Graph Expo, werd goed bezocht en in combinatie met upgrade verkopen van de nieuwe versie van Harlequin RIP zou dat sterkere resultaten voor het vierde kwartaal moeten opleveren.”

Prestatie van het derde kwartaal
De kwartaalomzet bedroeg 3,5 miljoen euro, vergeleken met 3,6 miljoen in het derde kwartaal 2006, of een daling van 1,9% bij de huidige wisselkoersen. Het afgelopen kwartaal werd ongeveer 74,8% van de omzet van de onderneming uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van 1,377 dollar voor 1 euro). De wisselkoersschommelingen met de euro bleven een invloed uitoefenen op de omzet van de Onderneming en op het resultaat van haar activiteiten. Indien de kwartaalomzet omgewisseld werd tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was tijdens hetzelfde kwartaal van 2006 (1,274 dollar voor 1 euro), dan zou de omzet ca. 3,8 miljoen euro bedragen, of een groei met 5,3%, bij gelijkblijvende wisselkoersen, tegenover de omzet van het derde kwartaal van 2006.

De totale bedrijfskosten (uitgezonderd verkoopkosten, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie, en het netto-effect van gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven voor 0,7 miljoen euro) beliepen dit kwartaal 3,1 miljoen euro, net als in  dezelfde periode van 2006, en t.o.v. 3,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2007.

De EBIT bedroeg dit kwartaal 0,9 miljoen euro (of 25,3% van de kwartaalomzet), ten opzichte van 0,7 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006 (of 18,8% van de omzet van het derde kwartaal van 2006), wat neerkomt op een groei met 32,0% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

EBITA (pro forma bedrijfswinst, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) was dit kwartaal 0,3 miljoen euro, vergeleken met 0,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006, of een daling van 14,8% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bijgevolg daalde de EBITA marge voor het afgelopen kwartaal naar 8,9% van de kwartaalomzet vergeleken met 10,3% in het derde kwartaal van 2006. Indien de wisselkoersen van het derde kwartaal 2006 gehanteerd werden, d.w.z. constante wisselkoersen, zou de EBITA in het derde kwartaal 2007 nagenoeg 0,5 miljoen euro bedragen hebben, een groei van 41,3% t.o.v. het EBITA cijfer van het derde kwartaal 2006.

De pro forma winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,3 miljoen euro, net als in dezelfde periode van 2006. Bijgevolg bedroeg de pro forma netto winst vóór belastingen per aandeel 0,03 euro, net als in het derde kwartaal 2006.

De netto winst bedroeg in het derde kwartaal 0,5 miljoen euro (of 0,05 euro per aandeel) tegenover 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006 (of 0,03 euro per aandeel). Dat betekent een klim met 47,0% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

De pro forma netto winst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,1 miljoen euro, net als in dezelfde periode van 2006. Bijgevolg was de pro forma winst per aandeel voor dit kwartaal 0,01 euro, identiek met het derde kwartaal 2006.

Prestatie voor de eerste negen maanden
De omzet van de eerste negen maanden van 2007 bedroeg 12,9 miljoen euro, t.o.v. 12,1 miljoen euro in dezelfde periode van 2006, of een groei met 7,1% tegen de huidige wisselkoersen. Tijdens de negen eerste maanden van 2007 werd ongeveer 85,5% van de omzet van de onderneming uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van 1,343 dollar voor 1 euro). Indien de omzet van de eerste negen maanden omgewisseld werd tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was in dezelfde periode van 2006 (d.w.z. tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,238 US dollar voor 1 euro), dan zou de omzet voor de eerste negen maanden ca. 13,9 miljoen euro bedragen of een stijging van 15,4% t.o.v. de omzet in dezelfde periode van 2006 (bij constante wisselkoersen).

De EBIT bedroeg 4,1 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2007 (of 32,1% van de periode-omzet) tegenover 2,5 miljoen euro (of 20,5% van de omzet) in dezelfde periode van 2006. Dat betekent een groei met 67,8% t.o.v. het cijfer voor dezelfde periode van 2006.

De EBITA voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg 2,4 miljoen euro (of 18,6% van de periode-omzet), tegenover 2,0 miljoen euro (of 16,4% van de periode-omzet) voor de eerste negen maanden van 2006, en toonde dus een groei van 21,5% t.o.v. het EBITA-cijfer voor dezelfde periode van 2006. Indien de wisselkoersen van de eerste negen maanden van 2006 gehanteerd worden, d.w.z. constante wisselkoersen, zou de EBITA voor de eerste negen maanden van 2007  nagenoeg 3,1 miljoen euro hebben bedragen, wat een groei van 55,6% vertegenwoordigt t.o.v. het EBITA cijfer voor de eerste negen maanden van 2006.

De pro forma winst vóór belastingen was 2,4 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2007 (of 0,23 euro per aandeel), een stijging van 6,7% vergeleken met 2,2 miljoen euro of 0,22 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2006.

De netto winst voor de eerste negen maanden van 2007 bedroeg 3,3 miljoen euro (of 0,32 euro per aandeel) en groeide met 136,0% t.o.v. 1,4 miljoen euro (of 0,14 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2006.

Voor de eerste negen maanden van 2007 bedroeg de pro forma netto winst 2,2 miljoen euro (of 0,21 euro per aandeel) een stijging met 97,6% t.o.v. 1,1 miljoen euro (of 0,11 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2006.

Programma voor inkoop van aandelen
In overeenstemming met de machtiging door de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur tijdens hun vergadering van 27 april 2007, heeft de Onderneming haar programma voor de inkoop van eigen aandelen verder gezet tijdens het kwartaal dat eindigt op 30 september 2007.

Tijdens het derde kwartaal van 2007 kocht de Onderneming een totaal van 59.398 aandelen terug in tegen een gemiddelde prijs van 8,07 euro per aandeel. De Onderneming heeft het voornemen om nog verder eigen aandelen in te kopen op de tijdstippen en in de hoeveelheden die zij geschikt acht.

Bijkomende informatie over het programma voor de inkoop van eigen aandelen van de Onderneming is beschikbaar in het Memorandum over dit programma (beschikbaar in het Engels en het Frans). De Onderneming publiceerde dit in april 2007. Het kan gedownload worden van de website van de Onderneming op www.globalgraphics.com.

Herziening van de vooruitzichten voor 2007
Jim Freidah voegde er aan toe: “Twee belangrijke factoren beginnen nu onze vooruitzichten voor 2007 te beïnvloeden. De eerste, zoals reeds aangegeven in de toelichting over het derde kwartaal, is dat de trage lancering van de op XPS gebaseerde toepassingen en de ontbrekende haast van de apparatuurfabrikanten om XPS-compatibele toestellen te lanceren, die daar het gevolg van is, een invloed zullen hebben op onze inkomstenstroom. De tweede factor is de verdere verzwakking van de US dollar. Die oefent niet enkel een invloed uit op onze prestatie op jaarbasis over de eerste negen maanden van 2007 (wij hebben al gesteld dat indien de omzet van 12,9 miljoen euro die we tijdens de eerste negen maanden van 2007 hebben gerealiseerd, geconverteerd werd tegen de gemiddelde US dollarkoers die van toepassing was tijdens de eerste negen maanden van 2006, deze gelijk zou zijn aan 13,9 miljoen euro). Wij moeten nu rekening houden met de weerslag van de dollarverzwakking op de vooruitzichten die wij in april 2007 hebben gegeven voor het ganse jaar 2007.

“Bijgevolg herzien wij nu onze omzet- en winstvooruitzichten voor 2007. Wij verwachten voor het ganse jaar 2007 een omzet tussen 17,0 miljoen en 18,0 miljoen euro. Omdat wij onze bedrijfsuitgaven strikt onder controle houden, verlagen wij de EBITA slechts lichtjes naar een bedrag tussen ca. 3,2 miljoen en 4,0 miljoen euro. Wij blijven verder rekening houden met niet-activiteitsgebonden factoren (inclusief wisselverschillen met betrekking tot onze huidige hedgingstrategie) die een nominaal effect kunnen hebben op onze gerapporteerde resultaten.  Daarom verwachten wij dat voor 2007 de pro forma netto winst vóór belastingen per aandeel zal liggen tussen 0,31 en 0,40 euro. Deze herziene vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige spot market koersen, met name 1,417 US dollar voor 1 euro en 2,04 US dollar voor 1 Brits pond.”

Praktische details over de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het derde kwartaal van 2007
Global Graphics houdt vandaag, 19 oktober 2007, om 14u00 CET een telefoonconferentie in het Engels. Deelnemers dienen te telefoneren naar +44 20 7162 0025 en zich te melden met “Global Graphics quarterly results conference call”. Het gesprek is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren door te bellen naar +44 20 7031 4064, toegangscode 770049.

Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2007 en het volledige jaar 2007
Global Graphics verwacht de resultaten voor het kwartaal en voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2007 bekend te maken op vrijdag 8 februari 2008 vóór beurstijd.

<table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM INCOME STATEMENT
In thousands of Euro, except share data in Euro
Unaudited and unreviewed figures

                                                Quarters         Nine months
                                           ended 30 September  to 30 September
                                             2007      2006     2007     2006

</pre><pre class="qBodyEven">Sales                                       3,538     3,608   12,908   12,050</pre>
<pre class="qBodyOdd">Cost of sales                                (114)     (114)    (354)    (343)</pre>
<pre class="qBodyEven">Amortization of intangible assets             (18)      (17)     (52)     (51)</pre>
<pre class="qBodyOdd">GROSS PROFIT                                3,406     3,477   12,502   11,656</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">Selling, general & administrative expenses (1,192)   (1,366)  (4,206)  (4,492)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Research and development expenses          (1,198)   (1,391)  (3,741)  (4,502)</pre>
<pre class="qBodyEven">Share compensation expenses                  (101)      (22)    (349)    (133)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Amortization of intangible assets             (19)      (19)     (57)     (57)</pre>
<pre class="qBodyEven">OPERATING PROFIT                              896       679    4,149    2,472</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Interest income (note 5)                       19        29       37       80</pre>
<pre class="qBodyEven">Interest expenses (note 5)                      0       (30)      (6)    (109)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Foreign exchange gains (losses), net (note 5)  10       (67)     (29)     315</pre>
<pre class="qBodyEven">PROFIT BEFORE INCOME TAX                      925       611    4,151    2,758</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Income tax (benefit) expense (note 6)         437       279      894    1,378</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">NET PROFIT                                    488       332    3,257    1,380</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">EARNINGS PER SHARE (note 7)</pre>
<pre class="qBodyEven">Basic net profit per share                   0.05      0.03     0.32     0.14</pre>
<pre class="qBodyOdd">Diluted net profit per share                 0.05      0.03     0.32     0.13</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEET
In thousands of Euro                        30 Sept. 2007    31 Dec. 2006
                                              Unaudited
                                               figures
</pre><pre class="qBodyEven">ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyEven">Property, plant and equipment                   1,021          1,039</pre>
<pre class="qBodyOdd">Intangible assets                               3,720          1,770</pre>
<pre class="qBodyEven">Goodwill                                        8,177          8,514</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other non-current assets                          141            149</pre>
<pre class="qBodyEven">Deferred tax assets (note 4)                    3,266          4,269</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT ASSETS                       16,325         15,741</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">Inventories                                        99             94</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade receivables                               4,150          3,814</pre>
<pre class="qBodyOdd">Current tax receivables                           438            423</pre>
<pre class="qBodyEven">Other current assets                               90            164</pre>
<pre class="qBodyOdd">Prepaid expenses                                  475            440</pre>
<pre class="qBodyEven">Cash                                            3,358          3,310</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT ASSETS                            8,610          8,245</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL ASSETS                                   24,935         23,986</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyEven">SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share capital (note 8)                          4,111          4,099</pre>
<pre class="qBodyEven">Share premium (note 8)                         28,844         28,754</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share options outstanding                       2,457          2,108</pre>
<pre class="qBodyEven">Reserve for own shares (note 9)                (1,178)          (399)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Accumulated deficit                            (3,886)        (7,143)</pre>
<pre class="qBodyEven">Foreign currency translation adjustment        (7,628)        (6,638)</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY                     22,720         20,781</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyEven">Other non-current liabilities                       2              2</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES                       2              2</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Bank overdrafts                                     0            234</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade payables                                    262            457</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other payables                                    385            837</pre>
<pre class="qBodyEven">Customer advances and deferred revenue          1,566          1,675</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT LIABILITIES                       2,213          3,203</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL LIABILITIES                               2,215          3,205</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY       24,935         23,986</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS
In thousands of Euro
Unaudited and unreviewed figures
                                                           Nine months
                                                         to 30 September
                                                         2007       2006
</pre><pre class="qBodyEven">CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Profit before income tax                                4,151      2,758</pre>
<pre class="qBodyEven">Adjustments for:</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Depreciation on property, plant and equipment           287        145</pre>
<pre class="qBodyEven">- Amortization of intangible assets                       109        108</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Amortization of capitalized development expenses        227         41</pre>
<pre class="qBodyEven">- Share compensation expenses                             349        133</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Interest expenses (interest income)                     (31)        29</pre>
<pre class="qBodyEven">- Foreign currency exchange losses (gains)                 29       (315)</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Expenses offset against the share premium (note 8)       (2)       (11)</

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van technologie voor open document- en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel: + 33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *