Resultaten Global Graphics tweede kwartaal en eerste semester 2008

GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext: GLOG), internationaal toonaangevend ontwikkelaar van technologie voor open document en drukoplossingen, maakt de financiële resultaten bekend voor het kwartaal en de eerste zes maanden van het jaar eindigend op 31 december 2008.

De vergelijking van het tweede kwartaal 2008 met het zelfde kwartaal in 2007 omvat:

  • Omzet van 2,6 miljoen euro voor dit kwartaal (2,9 miljoen euro tegen Q2 07 wisselkoersen) t.o.v. 4,4 miljoen euro in Q2 07;
  • Bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfswinst van 1,4 miljoen euro in Q2 07;
  • Aangepast bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 0,8 miljoen euro in Q2 07;
  • Aangepast verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,8 miljoen euro in Q2 07 (of een winst van 0,08 euro per aandeel)
  • Nettoverlies van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,05 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 1,4 miljoen euro in Q2 07 (of een winst van 0,14 euro per aandeel); en
  • Aangepast nettoverlies van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,05 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 1,1 miljoen euro in Q2 07 (of een winst van 0,10 euro per aandeel).

Johan Volckaerts, voorzitter van Global Graphics, lichtte de resultaten toe: “Deze resultaten zijn zeker teleurstellend. De achtergrond ervan is dat de economische toestand, in het bijzonder in de VS, moeilijk blijft. De sectorconsolidatie binnen het grafische marktsegment en de wisselkoers-schommelingen tussen de dollar en de euro blijven een weerslag op Global Graphics hebben. Maar de hoofdfactor die een sterke impact op deze resultaten had, is het verschil in de erkenning van de inkomsten tussen het tweede kwartaal van 2007 en dat van 2008 die voortvloeide uit de drie contracten die we in november 2006 hebben getekend. In Q2 07 erkenden we 1,3 miljoen euro van deze contracten en in Q2 08 slechts 0,2 miljoen euro, vandaar een achtereenvolgend verschil van 1,1 miljoen euro voor het kwartaal en van 2,3 miljoen voor de eerste zes maanden van 2008.

“Hoedanook, het is onmiskenbaar dat we nog geen nieuwe contracten konden realiseren in het tijdskader dat we verwachtten en dat dat verantwoordelijk is voor de dalende trend van onze inkomsten. Onder het leiderschap van Gary Fry willen wij deze trend omkeren hoewel wij niet verwachten dat in de eerstvolgende kwartalen te zullen bereiken. Desondanks zijn de opportuniteiten om nieuwe contracten te sluiten met potentiële klanten voor digitale druk en elektronische documenten nog steeds actueel en zetten wij onze onderhandelingen met grote spelers voort.”

Prestaties voor het tweede kwartaal van 2008
De omzet van het tweede kwartaal 2008 bedroeg 2,6 miljoen euro tegenover 4,4 miljoen euro in het tweede kwartaal 2007, of een daling met 41,5% tegen huidige wisselkoersen. Tijdens het voorbije kwartaal werd ongeveer 67,3% van de omzet uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,561 USD voor 1 euro). De wisselkoersschommelingen met de euro bleven een weerslag hebben op de omzet van de Onderneming en haar bedrijfsresultaten. Indien de kwartaalomzet werd omgewisseld tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was in het tweede kwartaal van 2007 (1,349 USD voor 1 euro), dan zou de omzet nagenoeg 2,9 miljoen euro hebben bedragen, een daling met 34,4%, bij constante wisselkoersen, t.o.v. de omzet van het tweede kwartaal 2007.

De totale bedrijfskosten voor het tweede kwartaal 2008 bedroegen 2,7 miljoen euro, ten opzichte van 2,8 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007, en waren gelijk met het niveau van het eerste kwartaal 2008. In de bedrijfskosten van het tweede kwartaal zaten ook eenmalige uitgaven vervat voor een bedrag van 0,3 miljoen euro. Deze slaan op kosten ivm de vervanging van Jim Freidah als CEO door Gary Fry, wat naar het einde van juni 2008 toe gebeurde.

Voor het tweede kwartaal 2008 maakte de onderneming verder bekend:
–        een bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of 10,1% van de omzet van het tweede kwartaal van 2008), t.o.v. een bedrijfswinst van 1,4 miljoen euro in Q2 07 (of 31,5% van de omzet van het tweede kwartaal 2007).
–        een aangepast bedrijfsverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro (of 8,9% van de kwartaalomzet), t.o.v. een aangepaste bedrijfwinst van 0,8 miljoen euro in Q2 07 (of 19,0% van die kwartaalomzet);
–        een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro t.o.v. een aangepaste winst vóór belastingen van 0,8 miljoen euro in Q2 07. Bijgevolg was de aangepaste winst per aandeel vóór belastingen een verlies van 0,02 euro t.o.v. een winst van 0,08 euro in Q2 07;
–        een nettoverlies van 0,5 miljoen (of 0,05 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 1,4 miljoen euro in Q2 07 (of een winst van 0,14 euro per aandeel);
–        een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,5 miljoen euro t.o.v. een aangepaste nettowinst van 1,1 miljoen euro in Q2 07. Bijgevolg is de aangepaste nettowinst per aandeel een verlies van 0,05 euro voor dit kwartaal, t.o.v. een winst van 0,10 euro in Q2 07.

Resultaten eerste semester 2008
De omzet voor het eerste halfjaar van 2008 bedroeg 5,6 miljoen euro tegenover 9,4 miljoen euro in dezelfde periode van 2007, of een daling met 40,3% bij de huidige wisselkoersen. In het eerste semester werd ongeveer 75,2% van de omzet van de Onderneming uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,527 USD voor 1 euro) en de wisselkoersschommelingen met de euro bleven een weerslag hebben op de omzet van de Onderneming en op haar bedrijfsresultaten. Indien de semesteromzet zou omgerekend worden tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was in het eerste semester van 2007 (een gemiddelde wisselkoers van 1,333 USD voor 1 euro), dan zou de semesteromzet nagenoeg 6,3 miljoen euro hebben bedragen, of een daling met 32,7% t.o.v. dezelfde periode in 2007, bij gelijkblijvende wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het eerste halfjaar bedroegen 5,5 miljoen euro, tegenover 5,8 miljoen euro tijdens dezelfde periode van 2007. In de bedrijfskosten van de eerste zes maanden zaten ook eenmalige uitgaven voor een totaal bedrag van 0,5 miljoen euro die verband houden met kosten als gevolg van de wijziging van de CEO, op het einde van juni 2008, en met het afvloeiingsprogramma dat in januari 2008 werd doorgevoerd.

De onderneming maakte voor de eerste zes maanden van 2008 een bedrijfsverlies bekend van 0,1 miljoen euro (of 2,1% van de semesteromzet), t.o.v. een bedrijfswinst van 3,3 miljoen voor dezelfde periode van 2007 (of 34,7% van de omzet over die periode).

De onderneming maakte voor de eerste zes maanden van 2008 een nominaal aangepast bedrijfsverlies (zoals gedefinieerd in bijgaande tabel) bekend, gelijk aan 0,6% van de semesteromzet), t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 2,1 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007 (of 22,2% van de omzet over die periode).

De aangepaste winst vóór belasting (als gedefinieerd in bijgaande tabel) voor het eerste halfjaar 2008 bedroeg 0,2 miljoen euro t.o.v. 2,1 miljoen euro voor dezelfde periode in 2007, of een daling met 90,7%. Bijgevolg bedroeg de aangepaste winst per aandeel vóór belasting 0,02 euro voor de eerste zes maanden van 2008 t.o.v. 0,20 euro voor dezelfde periode van 2007.

De onderneming maakte een nettoverlies van 0,3 miljoen euro bekend voor het eerste halfjaar 2008 (of een verlies van 0,03 euro per aandeel) in vergelijking met een nettowinst van 2,8 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007 (of een winst van 0,27 per aandeel).

De onderneming maakte een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) bekend van 0,2 miljoen euro voor de eerste zes maanden van 2008 t.o.v. een aangepaste nettowinst van 2,0 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007. Bijgevolg was de aangepaste nettowinst per aandeel een verlies van 0,02 euro per aandeel voor de eerste zes maanden van 2008 t.o.v. een winst van 0,20 euro voor dezelfde periode van 2007.

Uitzicht voor 2008
Johan Volckaerts vervolgde: "Er zijn geen indicaties dat het tweede semester van 2008 beter zal zijn dan het eerste, noch in termen van omzet noch in termen van bedrijfswinst. In het licht van de huidige volatiliteit op de markt is het niet mogelijk een meer nauwkeurige guidance te geven.”

Praktische details van de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het tweede kwartaal 2008
Global Graphics houdt vandaag, woensdag 23 juli 2008, om 09h30 CET een telefoonconferentie over de resultaten van het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van het jaar eindigend op 31 december 2008. Deelnemers kunnen telefoneren naar +44 20 7162 0025 en zich melden met “Global Graphics quarterly results conference call”. De telefoonconferentie is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren door te bellen naar +44 20 7031 4064, toegangscode 803010.

Bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal 2008
Global Graphics verwacht de resultaten voor het derde kwartaal en de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2008, bekend te maken op vrijdag 17 oktober 2008 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van open document technologie en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *