Resultaten Global Graphics Derde Kwartaal 2008

De vergelijking van het derde kwartaal 2008 met hetzelfde kwartaal vorig jaar omvat:

  • Omzet van 2,9 miljoen euro dit kwartaal (3,2 miljoen euro tegen wisselkoersen van het derde kwartaal 2007) vergeleken met 3,5 miljoen euro in het derde kwartaal 2007;
  • Bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,9 miljoen euro in het derde kwartaal 2007;
  • Aangepaste bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal 2007;
  • Aangepaste winst vóór belastingen van nominale waarde voor dit kwartaal (of een winst van 0,0 euro per aandeel) vergeleken met een aangepaste winst vóór belastingen van 0,3 miljoen euro (of 0,03 euro per aandeel), voor het derde kwartaal 2007;
  • Nettoverlies van nominale waarde voor dit kwartaal (of een verlies van 0,00 euro per aandeel), vergeleken met een nettowinst van 0,5 miljoen euro in het derde kwartaal 2007 (of 0,05 euro per aandeel);
  • Aangepast nettoverlies van nominale waarde voor dit kwartaal (of een verlies van 0,0 euro per aandeel), tegenover een aangepaste nettowinst van 0,1 miljoen euro voor het derde kwartaal 2007 (of een winst van 0,01 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer stelde, "Hoewel het bemoedigend is om vast te stellen dat de omzet verhoogt en we terug aanknopen met bedrijfswinst t.o.v. vorig kwartaal, moeten we nog een belangrijke groei ontwikkelen voor de onderneming. We groeien van 2,6 miljoen euro in het tweede kwartaal naar 2,9 miljoen euro in dit kwartaal. Het belangrijkste verschil tussen het derde kwartaal 2007 en dat van 2008 komt van de omzeterkenning toegewezen aan drie contracten die in november 2006 getekend werden. Hoewel we nog niet negatief beïnvloed werden door de recente wereldwijde economische crisis, blijven we behoedzaam voor het effect dat die zou kunnen hebben op de sector in zijn geheel.

“In mijn eerste volledige kwartaal als CEO van Global Graphics verheugt het mij te kunnen melden dat we vier nieuwe contracten konden afsluiten over al onze productlijnen heen en dat, vooruitkijkend, de pijplijn bemoedigend is. Ik ben blij met wat ik ontdekt heb tijdens mijn eerste kwartaal en ik heb vertrouwen in de vooruitzichten voor Global Graphics op lange termijn.”

Prestatie van het derde kwartaal
De kwartaalomzet bedroeg 2,9 miljoen euro, vergeleken met 3,5 miljoen in het derde kwartaal 2007, of een daling van 19,2% bij de huidige wisselkoersen. De daling van de omzet t.o.v. het derde kwartaal van 2007 komt in de eerste plaats van het verschil tussen de omzet erkend in de beide kwartalen met betrekking tot de drie contracten die in november 2006 werden aangekondigd, goed voor 0,4 miljoen euro en vervolgens van de weerslag van de tegenvallen wisselkoersschommelingen voor een totaal van 0,3 miljoen euro, waarbij de gemiddelde euro/dollar koers viel naar 1,505 in het voorbije kwartaal t.o.v. 1,377 in het derde kwartaal van 2007.

De totale bedrijfskosten bedroegen dit kwartaal 2,7 miljoen euro, net als in het tweede kwartaal van dit jaar, t.o.v. 2,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2007.

De onderneming rapporteerde een bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of 3,0% van de kwartaalomzet), ten opzichte van 0,9 miljoen euro in het derde kwartaal van 2007 (of 25,3% van de omzet van het derde kwartaal van 2007).

De onderneming rapporteerde een nominaal aangepaste bedrijfswinst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) voor dit kwartaal (of 1,4% van de kwartaalomzet), t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal 2007 (of 8,9% van de omzet van het derde kwartaal 2007).

De onderneming rapporteerde voor dit kwartaal een nominale aangepaste winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) t.o.v. een aangepaste winst vóór belastingen van 0,3 miljoen euro voor het derde kwartaal van 2007. Bijgevolg bedroeg de aangepaste nettowinst vóór belastingen per aandeel dit kwartaal 0,00 euro, t.o.v. een winst van 0,03 euro in het derde kwartaal 2007.

De onderneming rapporteerde een nominaal nettoverlies voor het derde kwartaal (of een verlies van 0,00 euro per aandeel) tegenover een nettowinst van 0,5 miljoen euro in het derde kwartaal van 2007 (of 0,05 euro winst per aandeel).

De onderneming rapporteerde voor het derde kwartaal een nominaal aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) tegenover een aangepaste nettowinst van 0,1 miljoen euro in dezelfde periode van 2007. Bijgevolg was het aangepaste nettoverlies per aandeel voor dit kwartaal 0,00 euro, tegenover een winst van 0,01 euro in het derde kwartaal 2007.

Prestatie voor de eerste negen maanden
De omzet van de eerste negen maanden van 2008 bedroeg 8,4 miljoen euro, t.o.v. 12,9 miljoen euro in dezelfde periode van 2007, of een daling met 34,6% tegen de huidige wisselkoersen. De daling van de omzet van de eerste negen maanden tegenover de zelfde periode van 2007 vloeit in de eerste plaats voort uit het verschil tussen de omzet die erkend werd met betrekking tot de drie contracten die in november 2006 werden aangekondigd, goed voor een totaal van 2,7 miljoen euro en vervolgens uit de tegenvallende koersschommelingen, voor een bedrag van 1,0 miljoen euro, waarbij de gemiddelde euro/dollar koersverhouding terugviel naar een gemiddelde van 1,521 voor de eerste 9 maanden van 2008, t.o.v. een gemiddelde van 1,343 voor dezelfde periode in 2007.

De totale bedrijfskosten van de eerste negen maanden van 2008 bedroegen 8,1 miljoen euro, tegenover 8,4 miljoen euro tijdens dezelfde periode van 2007. In de bedrijfskosten van de eerste negen maanden zaten eenmalige uitgaven voor een totaal bedrag van 0,5 miljoen euro die verband houden met kosten als gevolg van de wijziging van de CEO op het einde van juni 2008, en met het afvloeiingsprogramma dat in januari 2008 werd doorgevoerd.

De onderneming rapporteerde voor de eerste negen maanden van 2008 een nominaal bedrijfsverlies (of 0,4 % van de periodeomzet), ten opzichte van een bedrijfswinst van 4,1 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007 (of 32,1% van de periodeomzet voor 2007).

De onderneming rapporteerde een nominale aangepaste bedrijfswinst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) voor de eerste negen maanden (of 0,1% van de periodeomzet), vergeleken met een aangepaste bedrijfswinst van 2,4 miljoen euro voor dezelfde periode in 2007 (of 18,6% van de periodeomzet in 2007).

De aangepaste winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) was 0,2 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2008 tegenover 2,4 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007. Bijgevolg bedroeg de aangepaste winst vóór belastingen 0,02 euro voor de eerste negen maanden van 2008 tegenover 0,23 euro voor dezelfde periode van 2007.

De onderneming rapporteerde voor de eerste negen maanden van 2008 een nettoverlies van 0,4 miljoen euro (of een verlies van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 3,3 miljoen euro (of een winst van 0,32euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2007.

De onderneming rapporteerde voor de eerste negen maanden van 2008 een aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,2 miljoen euro t.o.v. een aangepaste nettowinst van 2,2 miljoen euro voor dezelfde periode van 2007. Bijgevolg bedroeg het aangepaste nettoverlies vóór belastingen 0,02 euro per aandeel voor de eerste negen maanden van 2008 tegenover een winst per aandeel van 0,21 euro voor dezelfde periode van 2007.

Financiële situatie per 30 september 2008
De onderneming rapporteerde een netto kaspositie van 4,7 miljoen euro op 30 september 2008, t.o.v. 4,1 miljoen euro op 31 december 2007, of een nettogroei van 0,6 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2008.

Vooruitzicht voor het jaar 2008
Gary Fry voegde er aan toe: “Tijdens het vierde kwartaal zullen we onze langetermijn groeistrategie verder verfijnen. We werken ook aan verscheidene opportuniteiten doorheen het portfolio van Global Graphics  welke op langere termijn vruchten zullen afwerpen. Ik bevestig dat de toestand voor het ganse jaar in lijn ligt met de vooruitzichten die we in onze vroegere rapportering hebben gemeld.

“We bevinden ons in de laatste etappes van de eerste release van de nieuwe serie van eDoc-producten die Global Graphics een waaier van oplossingen zal opleveren die belangrijk en betekenisvol zijn binnen en buiten de drukmarkt. Dit zal ondersteund worden door een veel actiever sales en marketing plan. We stellen vast dat er een stevige en gestage stroom is van upgrades voor Harlequin 8. Tijdens het vierde kwartaal zullen we een volledige ondersteuning lanceren voor een andere druktaal (PCL); deze toevoeging aan Harlequin zal ons nog competitiever maken  in de markt van de kantoordrukkers.

Programma voor inkoop van aandelen
In september 2008 kocht de Onderneming 10.000 eigen aandelen terug in. De Onderneming heeft het voornemen om nog verder eigen aandelen in te kopen op de tijdstippen en in de hoeveelheden die zij geschikt acht.

Praktische details over de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het derde kwartaal van 2008
Global Graphics houdt vandaag, 17 oktober 2008, om 09u30 CET een telefoonconferentie in het Engels. Deelnemers dienen te telefoneren naar +44 20 7162 0125 en zich te melden met “Global Graphics quarterly results conference call”. Het gesprek is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren door te bellen naar +44 20 7031 4064, toegangscode 813365.

Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2008 en het volledige jaar 2008
Global Graphics verwacht de resultaten voor het kwartaal en voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2008, bekend te maken op 11 februari 2009 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van open document technologie en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel.: + 33 6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 1954 283 074

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *