Resultaten Global Graphics Eerste Kwartaal 2009

De vergelijking van het eerste kwartaal 2009 (Q1 09) met hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q1 08) omvat:

  • Omzet van 2,7 miljoen euro voor dit kwartaal (2,4 miljoen euro tegen Q1 08 wisselkoersen) in vergelijking met 3,0 miljoen euro in Q1 08;
  • Bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q1 09, in vergelijking met een winst van 0,1 miljoen euro in Q1 08;
  • Aangepast bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal in vergelijking met een winst van 0,2 miljoen euro in Q1 08;
  • Aangepast verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,02 euro per aandeel) in vergelijking met een winst van 0,4 miljoen euro in Q1 08 (of een winst van 0,02 euro per aandeel);
  • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,01 euro per aandeel) in vergelijking met een nettowinst van 0,2 miljoen euro in Q1 08 (of een nettowinst van 0,02 euro per aandeel); en
  • Aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,02 euro per aandeel) in vergelijking met een aangepaste nettowinst van 0,3 miljoen euro in Q1 08 (of 0,03 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer, licht toe: “onze performance van het eerste kwartaal ligt in lijn met onze plannen op het gebied van omzet, kosten en cash flow. We werken hard aan de ontwikkeling van de verkoop en de marketing om klaar te zijn voor de lancering, vóór het einde van het huidige kwartaal, van ons nieuw product gDoc Fusion, dat aan kantoorpersoneel heel wat efficiency zal opleveren. Dat heeft voorziene bijkomende kosten op het vlak van personeel, marketing en marktonderzoek met zich gebracht.

“De marktomstandigheden zijn moeilijk voor onze traditionele activiteiten. Dat is het gevolg van het feit dat investeringen worden uitgesteld. Ondanks dat kunnen we er toch vaart in houden door met onze partners samen te werken om upgrades en bijkomende opties voor te stellen zodat zij hun klanten kunnen blijven ondersteunen. We slaagden er ook in om twee nieuwe contracten af te sluiten voor onze software voor productiedruk. Beide contracten zijn distributieovereenkomsten over meerdere jaren voor onze Harlequin RIP software en hebben al wat omzet opgeleverd in het eerste kwartaal van 2009.

“In het laatste kwartaal van 2008, kondigden we aan dat we PCL nu volledig ondersteunen in onze ingebouwde printplatform. Dat nieuws heeft grote interesse gewekt en wordt nu formeel geëvalueerd door drie grote printerproducenten. “

Resultaten voor het eerste kwartaal van 2009
De omzet bedroeg 2,7 miljoen euro, tegenover 3,0 miljoen euro in het eerste kwartaal 2008 of een daling met 11,1%, tegen huidige wisselkoersen, t.o.v. het eerste kwartaal 2008.

De totale bedrijfskosten lagen bij 2,7 miljoen euro in Q1 09 t.o.v. 2,8 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2008 (inclusief een eenmalige last van 0,2 miljoen euro) en 2,7 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2008.

De onderneming tekende voor Q1 09 een bedrijfsverlies op van 0,1 miljoen euro (of -4,8% van de kwartaalomzet), in vergelijking met een bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro in Q1 08 (of 4,6% van de kwartaalomzet).

De onderneming tekende een aangepast bedrijfsverlies (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) op van 0,2 miljoen euro voor Q1 09 in vergelijking met een aangepaste bedrijfswinst van 0,2 miljoen euro in Q1 08. De EBITA marge bedroeg voor dit kwartaal -9,3% van de kwartaalomzet in vergelijking met 6,5% van de kwartaalomzet in Q1 08.

Het aangepaste verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,2 miljoen euro in vergelijking met een aangepaste bedrijfswinst van 0,4 miljoen euro in Q1 08. Bijgevolg was het aangepaste verlies vóór belastingen per aandeel dit kwartaal 0,02 euro in vergelijking met een winst van euro 0,04 per aandeel in Q1 08.

Q1 09 leverde een nettoverlies op van 0,1 miljoen euro (of een verlies van 0,01 euro per aandeel), terwijl er in Q1 08 een nettowinst was van 0,2 miljoen euro (of 0,02 euro per aandeel).

Het aangepaste nettoverlies (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,2 miljoen euro in vergelijking met een aangepaste nettowinst van 0,3 miljoen euro voor het eerste kwartaal van 2008. De opbrengst per aandeel kwam in Q1 09 uit op een verlies van 0,02 euro t.o.v. een winst per aandeel van 0,03 euro in Q1 08.

Vooruitzichten voor 2009
Gary Fry vervolgt: “2009 is een moeilijk jaar voor de meerderheid van de ondernemingen. Toch heb ik er vertrouwen in dat wij, met de lancering van gDoc Fusion, de belangstelling voor onze eDocument Library oplossingen, de aanhoudende verwerving van nieuwe klanten voor drukproductie en de nieuwe opportuniteit die kantoordruk biedt, in een goede positie verkeren om de neergang, die wij bij veel van onze drukklanten verwachten, te keren en daarop verder te bouwen in 2010 en de volgende jaren.”

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vandaag, vrijdag 24 april 2009 om 9u00 CET in Hotel Le Châtelain, Kasteleinstraat 17, te 1000 Brussel (België). De dagorde en de voorgestelde besluiten zijn terug te vinden onder het luik “Investors” op de website van de onderneming: http://www.globalgraphics.com.

Bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal 2009
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het kwartaal en het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2009, bekend te maken op donderdag 30 juli 2009 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druk. Het levert hoogperformante oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. Global Graphics heeft een klantenkring die bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de wereldspelers op het vlak van pre-press, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

De gDoc website (www.globalgraphics.com/gdoc) gaat live op maandag 27 april 2009. De verkoop van gDoc producten start op 18 mei 2009.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling, of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen, te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics
+ 33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *