Resultaten Global Graphics tweede kwartaal en eerste semester 2009

De vergelijking van het tweede kwartaal 2009 met het zelfde kwartaal in 2008 omvat:

 • Omzet van 2,6 miljoen euro voor dit kwartaal (2,3 miljoen euro tegen Q2 08 wisselkoersen), net als in Q2 08;
 • Bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro in Q2 08;
 • Aangepast bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal, net als in Q2 08;
 • Aangepast verlies vóór belastingen van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,04 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro in Q2 08 (of een verlies van 0,02 euro per aandeel)
 • Nettoverlies van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,05 euro per aandeel), net als in Q2 08;
 • Aangepast nettoverlies van 0,6 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,06 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,5 miljoen euro in Q2 08 (of een verlies van 0,05 euro per aandeel).

Global Graphics’ CEO, Gary Fry, lichtte de resultaten toe: “Onze prestatie van het tweede kwartaal ligt in de lijn van onze verwachtingen. Ondanks een klein operationeel verlies in het tweede kwartaal is onze kaspositie per 30 juni 2009 gelijk aan die van 1 januari 2009, nl. 4,5 miljoen euro. Wij hebben in het tweede kwartaal de weloverwogen beslissing genomen om verder te gaan met de toekomstige productontwikkelingen in zowel het druk- als het eDoc segment.

“Op 18 mei lanceerden we gDoc Fusion, onze eerste zakelijke toepassing. Dat ging op een rustige manier om marktkennis te verwerven en reacties van onze klanten te krijgen. De onafhankelijke bevestiging uit diverse hoeken dat gDoc Fusion een unieke waarde biedt aan onze klanten en beantwoordt aan een actuele marktbehoefte heeft ons sterk aangemoedigd.

“Hoewel onze drukpartners nog te lijden hebben van de huidige economische toestand, blijven zij optimistisch en werken zij nauw met ons samen op toekomstige ontwikkelingen. Tijdens het voorbije kwartaal hebben wij de jongste release (8.1) van onze Harlequin RIP software opgeleverd en die is door onze partners en klanten zeer goed onthaald.

“Begin juli kon ik met genoegen het strategische partnership met Conexant, een toonaangevende producent van ingebouwde (zgn. “embedded”) chip, aankondigen. Die samenwerking stelt ons in staat om een betere toegang tot de kantoormarkt voor onze ingebouwde Harlequin oplossing te verkrijgen.”

Prestaties voor het tweede kwartaal van 2009
De omzet van het tweede kwartaal 2009 bedroeg 2,6 miljoen euro tegenover 2,6 miljoen euro in het tweede kwartaal 2008, of een opeenvolgende stijging met 3,4% tegen huidige wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het tweede kwartaal 2009 bedroegen 2,6 miljoen euro, ten opzichte van 2,7 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 (inclusief eenmalige kosten voor een bedrag van 0,3 miljoen euro) en waren daarmee gelijk aan het niveau van het eerste kwartaal 2009.

Voor het tweede kwartaal 2009 maakte de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

 • een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro (of 2,6% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro in Q2 08 (of 10,1% van de kwartaalomzet van Q2 08);
 • een aangepast bedrijfsverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro (of 8,1% van de kwartaalomzet) net als in Q2 08 (toen het bedrijfsverlies 8,9% van de kwartaalomzet vertegenwoordigde);
 • een aangepast verlies vóór belastingen (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,4 miljoen euro t.o.v. een aangepast verlies winst vóór belastingen van 0,2 miljoen euro in Q2 08, als gevolg van de erkenning van netto koersverliezen voor 0,2 miljoen euro in Q2 09. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belastingen een verlies van 0,04 euro t.o.v. een verlies van 0,02 euro in Q2 08;
 • een nettoverlies van 0,5 miljoen euro (of 0,05 euro per aandeel), net als in Q2 08;
 • een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,6 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,5 miljoen euro in Q2 08. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,06 euro voor dit kwartaal, t.o.v. een verlies van 0,05 euro per aandeel in Q2 08.

Resultaten eerste semester 2009
De omzet voor het eerste halfjaar van 2009 bedroeg 5,3 miljoen euro tegenover 5,6 miljoen euro in dezelfde periode van 2008, of een opeenvolgende daling met 4,5% bij de huidige wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het eerste halfjaar bedroegen 5,3 miljoen euro, tegenover 5,5 miljoen euro tijdens dezelfde periode van 2008 (waarbij dit laatste bedrag voor 0,5 miljoen euro eenmalige uitgaven bevatte die het gevolg waren van de wijziging van de CEO op het einde van juni 2008).

Voor de eerste zes maanden van 2009 maakte de onderneming nog volgende resultaten bekend:

 • een bedrijfsverlies bekend van 0,2 miljoen euro (of 3,7% van de periodeomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 (of 2,1% van de omzet over die periode);
 • een aangepast bedrijfsverlies (zoals gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,5 miljoen euro (of 8,7% van de semesteromzet) t.o.v. een nominaal aangepast bedrijfsverlies voor dezelfde periode van 2008 (of 0,6% van de omzet over die periode);
 • een aangepast verlies vóór belasting (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,6 miljoen euro (of een verlies van 0,06 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste winst vóór belasting van 0,2 miljoen euro voor dezelfde periode in 2008 (of een winst van 0,02 euro per aandeel);
 • een nettoverlies van 0,6 miljoen euro (of een verlies van 0,06 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 (of een verlies van 0,03 euro per aandeel);
 • een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,8 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,08 euro per aandeel voor de eerste zes maanden van 2009 t.o.v. een verlies van 0,02 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2008.

Uitzicht voor 2009
Gary Fry vervolgde: "In het tweede halfjaar van 2009 zetten wij onze strategie van aangehouden investering in onze gDOc en drukoplossingen gewoon voort. Met het verworven marktinzicht en de feedback van onze klanten gaan we onze gDoc Fusion toepassing verder verfijnen en wij plannen op korte termijn een agressieve verkoop- en marketingcampagne. Dat levert ons een goede uitgangspositie op voor zowel gDoc Fusion en de verder geplande gDoc-toepassingen.

“Het is duidelijk dat 2009 voor de meeste bedrijven in onze industrie een lastig jaar is en dat nog zal blijven. Op dit ogenblik hebben wij slechts een beperkt zicht op onze omzet voor de tweede jaarhelft. Toch blijven wij erop vertrouwen dat onze voorbije en huidige commerciële en technologische investeringen voor Global Graphics duurzame, lange termijn groei zullen opleveren.”

Praktische details van de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het tweede kwartaal 2009
Global Graphics houdt vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie over de resultaten van het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van het jaar eindigend op 31 december 2009. Deelnemers kunnen telefoneren naar +44 20 7162 0025 en zich melden met “Global Graphics quarterly results conference call”. De telefoonconferentie is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren door te bellen naar +44 20 7031 4064, toegangscode 842071.

Bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal 2009
Global Graphics verwacht de resultaten voor het kwartaal en de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2009, bekend te maken op vrijdag 23 oktober 2009, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en drukken. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 6 19 68 44 46

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *