Resultaten Global Graphics voor het tweede kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar 2009

De vergelijking van het derde kwartaal 2009 met hetzelfde kwartaal in vorig jaar omvat:

 • Omzet van 1,8 miljoen euro dit kwartaal (1,7 miljoen euro tegen wisselkoersen van het derde kwartaal 2008) vergeleken met 2,9 miljoen euro in het derde kwartaal 2008;
 • Bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro in het derde kwartaal 2008;
 • Aangepast bedrijfsverlies van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een nominale bedrijfswinst in het derde kwartaal 2008;
 • Aangepast verlies vóór belastingen van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal (of een verlies van 0,07 euro per aandeel) t.o.v. een nominale aangepaste winst vóór belastingen (of 0,00 euro per aandeel), voor het derde kwartaal 2008;
 • Nettoverlies van 0,8 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,08 euro per aandeel) t.o.v. een nominaal nettoverlies in het derde kwartaal 2008; en
 • Aangepast nettoverlies van 0,9 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,09 euro per aandeel) t.o.v. een nominaal aangepast nettoverlies voor het derde kwartaal 2008 (of een verlies van 0,00 euro per aandeel).

In zijn toelichting op de resultaten stelde Gary Fry, Chief Executive Officer: “De resultaten voor het derde kwartaal 2009 stellen duidelijk teleur. Er waren geen eenmalige licentieovereenkomsten (die in een doorsnee kwartaal doorgaans schommelen tussen 0,4 miljoen euro en 1,0 miljoen euro) in tegenstelling tot de twee vorige kwartalen en het derde kwartaal van 2008. De weerslag van de recessie heeft ook de omzet van onze OEM partners vertraagd in wat gewoonlijk ons zwakste kwartaal is. Nochtans hebben wij in het derde kwartaal een nieuw contract afgesloten met een vooraanstaande Japanse printerproducent die onze PDF conversie software in een multifunctionele kantoordrukker gaat inbouwen.

“De drie grotere producenten van kantoordrukkers die onze ingebouwde technologie sinds dit jaar aan het evalueren zijn, hebben dat in het derde kwartaal voortgezet en wij hebben het volste vertrouwen in de mogelijkheden en de kracht van ons aanbod. Onze klanten in de traditionele grafische markt werken met ons verder om de jongste upgrade naar de Harlequin RIP, versie 8.1, aan hun wereldwijde klanten te verkopen. In de loop van het derde kwartaal waren de marktomstandigheden voor hen bijzonder moeilijk.

“Onze bedrijfskosten liggen op schema terwijl wij verder investeren in productontwikkeling en marketing ter ondersteuning van onze langetermijnstrategie die gericht is op digitale drukproductie, kantoordrukken en zakelijke toepassingen. Wij houden beslist vast aan deze investeringen naarmate we de activiteiten van de onderneming in een nieuwe vorm gieten. “

Prestaties voor het derde kwartaal van 2009
De omzet van het derde kwartaal 2009 bedroeg 1,8 miljoen euro (of 1,7 miljoen euro tegen de wisselkoersen van Q3 08) tegenover 2,9 miljoen euro in het derde kwartaal 2008, of een opeenvolgende daling met 36,6% tegen huidige wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het derde kwartaal 2009 bedroegen 2,5 miljoen euro, ten opzichte van 2,7 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 en 2,6 miljoen euro in het tweede kwartaal 2009.

Voor het derde kwartaal 2009 maakte de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

 • een bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro (of een verlies ter waarde van 37,6% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro in Q3 08 (of 3,0% van de kwartaalomzet van Q3 08);
 • een aangepast bedrijfsverlies (of EBITA als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,8 miljoen euro (of een verlies ter waarde van 41,9% van de kwartaalomzet) t.o.v. een nominale aangepaste bedrijfswinst in Q3 08, toen die aangepaste bedrijfswinst 1,4% van de kwartaalomzet vertegenwoordigde;
 • een aangepast verlies vóór belastingen (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,8 miljoen euro t.o.v. een nominaal aangepast verlies winst vóór belastingen in Q3 08. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belastingen een verlies van 0,07 euro t.o.v. een winst van 0,00 euro in Q3 08;
 • een nettoverlies van 0,8 miljoen euro (of een verlies van 0,08 euro per aandeel), t.o.v. een nominaal nettoverlies in Q3 08 (of een verlies van 0,00 euro per aandeel);
 • een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,9 miljoen euro t.o.v. een nominaal aangepast nettoverlies in Q3 08. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,09 euro voor dit kwartaal, t.o.v. een verlies van 0,00 euro per aandeel in Q3 08.

Resultaten eerste negen maanden van 2009
De omzet voor de eerste negen maanden van 2009 bedroeg 7,1 miljoen euro (of 6,4 miljoen euro tegen de wisselkoers van 2008) tegenover 8,4 miljoen euro in dezelfde periode van 2008, of een opeenvolgende daling met 15,4% bij de huidige wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor de eerste negen maanden bedroegen 7,8 miljoen euro, tegenover 8,1 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 (waarbij dit laatste bedrag voor 0,5 miljoen euro eenmalige uitgaven bevatte).

Voor de eerste negen maanden van 2009 maakte de onderneming nog volgende resultaten bekend:

 • een bedrijfsverlies van 0,9 miljoen euro (of een verlies ter waarde van 12,3% van de periodeomzet), t.o.v. een nominaal bedrijfsverlies voor dezelfde periode van 2008 (of een verlies ter waarde van 0,4% van de omzet over die periode);
 • een aangepast bedrijfsverlies (zoals gedefinieerd in bijgaande tabel) van 1,2 miljoen euro (of een verlies ter waarde van 17,1% van de periodeomzet) t.o.v. een nominale aangepaste bedrijfswinst voor dezelfde periode van 2008 (of een winst ter waarde van 0,1% van de omzet over die periode);
 • een aangepast verlies vóór belasting (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 1,3 miljoen euro (of een verlies van 0,13 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste winst vóór belasting van 0,2 miljoen euro voor dezelfde periode in 2008 (of een winst van 0,02 euro per aandeel);
 • een nettoverlies van 1,5 miljoen euro (of een verlies van 0,14 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,4 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008 (of een verlies van 0,04 euro per aandeel);
 • een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 1,7 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2008. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,17 euro per aandeel voor de eerste negen maanden van 2009 t.o.v. een verlies van 0,03 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2008.

Uitzicht voor 2009
Gary Fry vervolgde: "Omdat de recessie haar greep verstevigt, is dit voor onze omzet onmiskenbaar een moeilijk jaar, in het bijzonder daar waar de verkoop van onze software gebonden is aan investeringen in apparatuur door onze klanten. Wij verwachten voor het lopende kwartaal een verlies te rapporteren en verwachten dat de omzet voor dit boekjaar minstens 10% lager zal uitvallen dan die in 2008.

“Volgens plan wilden wij dit jaar benutten om te investeren in toekomstgerichte activiteiten. Wij geloven ten stelligste dat wij in een sterke positie zullen staan naarmate de effecten van de recessie afnemen. Op vandaag hebben die investeringen ons toegelaten onze activiteiten te heroriënteren om de waaier van gDoc producten voor kenniswerkers te ontwikkelen, ons te positioneren als een sterke aanbieder in de markt van drukoplossingen voor de kantooromgeving, door de introductie van de PCL-ondersteuning in ons ingebouwd drukplatform, en onze belangrijkste OEM partners te ondersteunen met toekomstgerichte oplossingen die hen op hun beurt zullen toelaten om hun posities in de markten voor professionele druk verder uit te bouwen. Het is belangrijk dat wij blijven investeren in de juiste vaardigheden, technologie en processen om onze strategie te verwezenlijken. Ik ben er vast van overtuigd dat wij een heldere visie en een gezonde strategie hebben. “

Praktische details van de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2009
Global Graphics houdt vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie over de resultaten van het derde kwartaal en van de eerste negen maanden van het jaar eindigend op 31 december 2009.

Deelnemers kunnen telefoneren naar +44 207 162 0025 en zich bij de operator melden met het toegangsnummer 848378 (“Global Graphics quarterly results conference call”). De telefoonconferentie is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren via het nummer +44 207 031 4064, toegangscode 848378.

Bekendmaking van de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2009
Global Graphics verwacht de resultaten van het vierde kwartaal en van het jaar eindigend op 31 december 2009, bekend te maken op woensdag 10 februari 2010, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en drukken. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 6 19 68 44 46

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *