Resultaten Global Graphics Vierde Kwartall en boekjaar 2009

De vergelijkingen van het kwartaal eindigend op 31 december 2009 (Q4 2009) met hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q4 2008) omvatten:

 • Omzet van 2,2 miljoen euro (2,4 miljoen euro tegen wisselkoersen van Q4 2008) t.o.v. 2,7 miljoen euro in Q4 2008;
 • Bedrijfsverlies van 0,5 miljoen euro, vergeleken met een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q4 2008;
 • Aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal, net als in Q4 2008;
 • Aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen voor dit kwartaal van 0,3 miljoen euro (of een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,03 euro per aandeel) t.o.v. een nominaal aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen in Q4 2008 (of een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,00 euro per aandeel);
 • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,2 miljoen euro in Q4 van 2008 (of een nettoverlies van 0,02 euro per aandeel) en
 • Nominale aangepaste nettowinst voor dit kwartaal (of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro in Q4 van 2008 (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultaten als volgt toe: "één van de bedrijven in de markt van kantoordrukkers die onze ingebouwde technologie in de loop van 2009 evalueerde, heeft met ons een contract afgesloten in het vierde kwartaal. De eerste leveringen voor dit contract zijn gepland voor augustus 2010. Dat is een zeer bemoedigende bevestiging van de performantie van onze technologie in dit segment en van de concurrentievoorsprong die zij onze klanten kan opleveren.

"Voor het eDoc segment hebben wij in het vierde kwartaal geïnvesteerd in een specifieke verkoopsploeg, gebaseerd in de VS, die zich zal toeleggen op de verkoop aan grote Amerikaanse ondernemingen via ons corporate licentieplan. Op 1 december 2009 lanceerden wij gDoc Fusion, de desktop-toepassing voor de kenniswerker en we zien ons gesterkt door het belangrijk aantal downloads van dit product tot nu toe. Wij ondersteunen de lancering van gDoc Fusion met een uitgebreid marketingprogramma en zijn ook met een zgn. "freemium" strategie gestart om de brede distributie en verkoop van de gDoc productreeks te promoten."

Resultaten van het vierde kwartaal van 2009
De omzet van Q4 2009 bedroeg 2,2 miljoen euro t.o.v. 2,7 miljoen euro in Q4 2008, of een opeenvolgende daling met 18,7% tegen huidige wisselkoersen en van 10,4% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen dit kwartaal 2,6 miljoen euro tegenover 2,7 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2008 en omvatten voor 0,1 miljoen euro eenmalige kosten.

Voor Q4 2009 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • Bedrijfsverlies van 0,5 miljoen euro (of een verlies gelijk aan 21,1% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q4 2008 (of een verlies gelijk aan 2,1% van de omzet in Q4 2008).
 • Aangepast bedrijfsverlies (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,3 miljoen euro, net als in Q4 2008. Bijgevolg was de EBITA marge gelijk aan -14,8% van de kwartaalomzet t.o.v. -11,2% van de omzet in Q4 2008.
 • Aangepast verlies vóór belasting (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,3 miljoen euro t.o.v. een nominaal aangepast verlies vóór belasting in Q4 2008. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belasting een verlies van 0,03 euro voor dit kwartaal t.o.v. 0,00 euro in Q4 2008.
 • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro per aandeel (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor Q4 2008 (of een nettoverlies van 0,02 euro per aandeel).
 • Nominaal aangepaste nettowinst (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel, t.o.v. van een aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro voor Q4 2008 (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel).

Resultaten over het volledige boekjaar 2009
Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009 bedroeg de omzet 9,4 miljoen euro (of 8,9 miljoen euro tegen wisselkoersen van 2008) t.o.v. 11,2 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2008, of een daling van 16,2% tegen de huidige wisselkoersen en van 20,4% tegen constante wisselkoersen.

In het "Druk" marktsegment van de activiteiten behaalde Global Graphics in 2009 een jaaromzet van 7,6 miljoen euro t.o.v. 9,4 miljoen euro in 2008, of een daling van 19,6% bij de huidige wisselkoersen en van 23,5% tegen constante wisselkoersen.

In het "eDoc" marktsegment van de activiteiten bedroeg de jaaromzet 1,8 miljoen euro t.o.v. 1,7 miljoen euro in 2008, of een stijging met 2,5% bij de huidige wisselkoersen maar een daling met 3,4% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen 10,4 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009 tegenover 10,8 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2008. Zij omvatten voor 0,1 miljoen euro eenmalige uitgaven in verband met wijzigingen in het senior management team van de onderneming in het laatste kwartaal van 2009, voornamelijk de rekrutering van de heer Mike Finta als Directeur Ontwikkeling.

Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • Bedrijfsverlies van 1,3 miljoen euro (of -14,3% van de jaaromzet van 2009) t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2008 (of -0,8% van de jaaromzet van 2008).
 • Aangepast bedrijfsverlies van 1,5 miljoen euro (of -16,4% van de jaaromzet van 2009) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor 2008 (of -2,7% van de jaaromzet van 2008).
 • Aangepast verlies vóór belasting van 1,6 miljoen euro voor 2009 (of aangepast verlies vóór belasting van 0,16 euro per aandeel), t.o.v. aangepaste winst vóór belasting van 0,2 miljoen euro in 2008 (of een aangepaste winst vóór belasting van 0,02 euro per aandeel).
 • Nettoverlies van 1,6 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,16 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,6 miljoen euro in 2008 (of een nettoverlies van 0,06 euro per aandeel).
 • Aangepast nettoverlies van 1,7 miljoen euro (of een verlies van 0,17 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,6 miljoen euro in 2008 (of een aangepast nettoverlies van 0,06 euro per aandeel).

Cash flow
Op 31 december 2009 beschikte Global Graphics over een netto kaspositie van 3,1 miljoen euro t.o.v. 4,5 miljoen euro op 31 december 2008, of een daling met 1,4 miljoen euro tijdens 2009. In het jaar dat eindigde op 31 december 2009 verbruikten de operationele activiteiten 0,1 miljoen euro netto cash, terwijl de investeringsactiviteiten (via investeringen in IT-uitrusting en de activering van in aanmerking komende ontwikkelingsuitgaven) 1,4 miljoen euro netto cash vereisten.

Afsluitende bemerkingen
Gary Fry besloot: "2009 was een moeilijk jaar voor de meeste ondernemingen in onze sector. Toch zijn onze resultaten, ondanks de daling, beter dan die van sectorgenoten waarmee wij concurreren. Ik blijf het volste vertrouwen hebben in ons globale potentieel.

"Wij hebben de beslissing genomen om in 2009 verder te gaan met nieuwe strategische investeringen in de beide segmenten van onze business. In het "Druk" segment hebben wij, zoals hoger al aangegeven, van verscheidene potentiële klanten in de markt voor kantoordrukkers de bevestiging gekregen dat onze ingebouwde RIP-oplossing, die in 2009 nog een upgrade kreeg, hen een echt concurrentieel voordeel oplevert t.o.v. de bestaande oplossing. In het segment voor industriële druk verwachten wij dat de omzetbijdrage van nieuwe klanten in 2010 de algemene daling die wij de voorbije jaren in deze markt hebben gezien, zal compenseren. In het "eDoc" segment van toepassingen voor de kenniswerkers, hebben wij onze focus vernauwd op onze go-to-market strategie. Globaal genomen, ben ik ervan overtuigd dat onze technologische ontwikkelingen en de volgehouden verkoop- en marketinginspanningen ons in een stevige positie hebben gebracht om bestaande en toekomstige opportuniteiten in alle gebieden van onze strategische focus te benutten."

Details i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van Q4 en het volledige jaar 2009
Global Graphics zal vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie houden over de resultaten van Q4 2009 en het boekjaar eindigend op 31 december 2009. Om deel te nemen, dient u te bellen naar het nummer +44 20 7162 0025 en "Global Graphics quarterly results conference call" te vermelden aan de operator. De telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 20 7031 4064, toegangscode 857659.

Verslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van 2009
De aangehechte gecondenseerde geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van Global Graphics op 9 februari 2010, werden geverifieerd door de revisoren van de onderneming en zijn daarom definitief.

De revisoren van Global Graphics hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de statutaire rekeningen van de onderneming, de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen en alle verslagen opgesteld door de raad van bestuur m.b.t. het jaar dat eindigde op 31 december 2009.

Zoals in vorige jaren zal hun eindverslag opgenomen worden in het Jaarverslag van Global Graphics voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2009.

Jaarverslag voor 2009
Global Graphics verwacht de elektronische versies van zijn Jaarverslag (in het Engels en het Frans) te publiceren in de laatste week van maart 2010. Gedrukte exemplaren van de Engelstalige en de Franstalige versie van het Jaarverslag zullen kort nadien beschikbaar zijn. Mocht u één of meerdere exemplaren van het Jaarverslag 2009 van Global Graphics willen ontvangen, gelieve ons dit te laten weten door een email te sturen naar: investor-relations@globalgraphics.com, of via een schriftelijk verzoek aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2010
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2010 bekend te maken op vrijdag 23 april 2010 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op vrijdag 23 april 2010 te Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda, voorgestelde resoluties en stemprocedures zullen minstens 35 dagen voor deze datum bekend gemaakt worden in overeenstemming met de toepasselijke voorzieningen van de Franse Vennootschapswet.

Editors notes

Over Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druk. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor softwaretoepassingen voor kenniswerkers en professionals. Tot de klantenkring van Global Graphics behoren apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegrators, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de pre-press wereld, grootformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt (kleine en thuiskantoren) en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *