RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS EERSTE KWARTAAL 2010

De vergelijking van het kwartaal eindigend op 31 maart 2010 (Q1 10) met hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q1 09) omvat:

  • omzet van 2,0 miljoen euro voor dit kwartaal (2,1 miljoen euro tegen Q1 09 wisselkoersen) in vergelijking met 2,7 miljoen euro in Q1 09;bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro in Q1 10, in vergelijking met een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q1 09;
  • aangepast bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro voor dit kwartaal in vergelijking met een bedrijfsverlies van 0,31 miljoen euro in Q1 09;
  • aangepast verlies vóór belastingen van 1,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,12 euro per aandeel) in vergelijking met een aangepast verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro in Q1 09 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,02 euro per aandeel);
  • nettoverlies van 1,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,12 euro per aandeel) in vergelijking met een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q1 09 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel); en
  • aangepast nettoverlies van 1,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,12 euro per aandeel) in vergelijking met een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro in Q1 09 (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer van Global Graphics, lichtte de resultaten als volgt toe: “de verkoop in de grafische markt bleef dit kwartaal verder op een laag pitje. Een aanwijzing daarvoor was dat één van onze klanten tijdens het kwartaal niet zijn typische volumebestelling plaatste zoals hij dat in dezelfde periode in 2009 wel deed omdat hij nog steeds voorraad aan het afbouwen is. In de laatste maand van het kwartaal zagen we echter vroege tekenen van herstel in het druksegment.

“Tijdens het eerste kwartaal stelden we een grote opname van ons gratis gDoc Creator product vast. Het werd meer dan 300.000 keer gedownload en kende meer dan 40.000 productregistraties. We kregen ook opnieuw duidelijke bevestiging van gebruikers en industrie-experts dat ons gDoc Fusion product uniek is en voor de kantoorwerkers grote productiviteitswinst oplevert. Getuige daarvan waren de bemoedigende signalen uit de corporate markt waar 16 Corporate License Plans (CLPs) werden onderschreven.

“Dit kwartaal kenden we hogere uitgaven als gevolg van een aantal eenmalige productlanceringskosten en de rekrutering van nieuwe medewerkers – nl. Mike Finta, als hoofd van het ontwikkelingsteam, en Elan Lennard, als hoofd van het kwaliteitsbewaking- en supportteam – die gebeurde voor onze geplande reorganisatie.”

Resultaten voor het eerste kwartaal van 2010
De omzet bedroeg 2,0 miljoen euro, tegenover 2,7 miljoen euro in het eerste kwartaal 2009 of een opeenvolgende daling met 25,0%, tegen huidige wisselkoersen en van 21,3% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten waren 3,0 miljoen euro in Q1 10 t.o.v. 2,7 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2009 of een opeenvolgende stijging met 10,4% bij huidige wisselkoersen.

De onderneming maakte voor het kwartaal Q1 10 verder bekend:
een bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro (of een verlies gelijk aan 54,5% van de kwartaalomzet), in vergelijking met een bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro in Q1 09 (of een verlies gelijk aan 4,7% van de kwartaalomzet van Q1 09);

een aangepast bedrijfsverlies (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 1,1 miljoen euro tegenover 0,3 miljoen euro in Q1 09. Bijgevolg bedroeg de EBITA marge –53,3% van de Q1 10 kwartaalomzet tegenover -9,3% van de kwartaalomzet voor Q1 09;

een aangepast verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 1,2 miljoen euro in vergelijking met een aangepast verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro in Q1 09. Bijgevolg bedroeg het aangepaste verlies per aandeel vóór belastingen dit kwartaal 0,12 euro in vergelijking met een verlies per aandeel van euro 0,02 in Q1 09;

een nettoverlies van 1,2 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,12 euro per aandeel in Q1 10), tegenover een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q1 09 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel in Q1 09);

een aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 1,2 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,12 miljoen euro per aandeel in Q1 10) in vergelijking met een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor Q1 09 (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel in Q1 09).

Reorganisatie van de activiteiten van Global Graphics
Op 14 april 2010 voerde Global Graphics een reorganisatie van zijn activiteiten door als gevolg van een strategische analyse en een product portfolio review die door de raad van het bestuur en het management team waren gestart bij het begin van dit jaar.

De hoofdkenmerken van het reorganisatieplan zijn als volgt:

  • de kern van de activiteiten in Pune (India) werd uitbesteed aan de lokale vestiging van Global Logic, een toonaangevende onderneming actief in diensten voor wereldwijde productontwikkeling. Dit hield de overdracht in van 23 van de 31 medewerkers van Global Graphics in India aan Global Logic. Die stap geeft Global Graphics toegang tot best practice op vlak van processen en systemen, naast de mogelijkheid om de kernvaardigheden van zijn Indisch ontwikkeling- en kwaliteitsbewakingteam te behouden;
  • andere wijzigingen betroffen de sluiting van het kantoor in Florida, de verhuis van het ontwikkeling- en kwaliteitsbewakingteam in Manchester naar een betere nabijgelegen locatie en de vermindering van de overhead van Global Graphics’ IT-infrastructuur; en
  • als onderdeel van de reorganisatie vloeiden in totaal ca. 30 medewerkers af, waarvan 8 in India en 15 in het Verenigd Koninkrijk.

Als resultaat van het reorganisatieplan verwacht de onderneming voor het lopende kwartaal een eenmalige uitgave tussen 0,4 en 0,5 miljoen euro te noteren en tevens een geannualiseerde besparing tussen 2,3 en 2,5 miljoen euro (tegen de huidige wisselkoersen) te realiseren. De laatste bedragen houden rekening met het aantrekken van bijkomende sleutelmedewerkers die Global Graphics zullen helpen bij het realiseren van zijn strategische doelen.

Cash flow
Per 31 maart 2010 beschikte Global Graphics over een netto kaspositie van 2,3 miljoen euro tegenover 3,1 miljoen euro op 31 december 2009, wat neerkomt op een vermindering met 0,8 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2010. In de loop van dat kwartaal gebruikte Global Graphics 0,6 miljoen euro voor zijn operationele activiteiten terwijl 0,2 miljoen euro werden aangewend voor investeringsactiviteiten (aanschaf IT-apparatuur en kapitalisatie van in aanmerking komende ontwikkelingsuitgaven).

Gary Fry merkte verder op: “Wij beschikken over de oplossingen die het ons toelaten te winnen in de markten voor commerciële druk en van druktoepassingen in de kantooromgeving en ook over nieuwe, boeiende zakelijke toepassingen die onze doelgroepklanten beginnen te gebruiken.

“Na de reorganisatie die we vorige week doorvoerden, beschikken we nu over de structuur om onze strategie door te voeren met een op realistische verwachtingen gebaseerd kostenprofiel.”

Jaarverslag 2009
De elektronische Engelstalige en Franstalige versie van het Jaarverslag van Global Graphics kunnen sinds 31 maart 2010 via het luik “Investors” op de website van de onderneming gedownload worden. Een papieren exemplaar van het Jaarverslag is eveneens beschikbaar in het Engels en het Frans. Om één of meerdere exemplaren van het Jaarverslag 2009 van Global Graphics te bekomen, volstaat het een mail te sturen naar investor-relations@globalgraphics.com of deze schriftelijk aan te vragen op de zetel van de onderneming.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats vandaag, vrijdag 23 april 2010 om 9u00 CET te Brussel. De dagorde, de voorgestelde besluiten en de stemprocedures kunnen gedownload worden via het luik “Investors” op de website van de onderneming.

Bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal 2010
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal en het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2010, bekend te maken op 29 juli 2010 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert hoogperformante oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. Global Graphics heeft een klantenkring die bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de wereldspelers op het vlak van digitale pre-press, grootformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei, financiering,  expansieplannen van de onderneming en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de effectieve resultaten feitelijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan geen enkele lezer garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling, of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen, te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 19 68 44 46

Jill Taylor/Global Graphics

+44 1954 283074
Jill.Taylor@globalgraphics.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *