Resultaten Global Graphics derde kwartaal en eerste negen maanden van 2010

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), expert in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar eindigend op 31 december 2010.

De vergelijking van het derde kwartaal 2010 met hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q3 2009) omvat:

  • omzet van 2,6 miljoen euro dit kwartaal t.o.v. 1,8 miljoen euro in Q3 2009;
  • nominale bedrijfswinst voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro in Q3 2009;
  • aangepaste bedrijfswinst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,8 miljoen euro in Q3 2009;
  • aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepaste bedrijfswinst van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,8 miljoen euro voor Q3 2009 (of een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,07 euro per aandeel);
  • nominaal nettoverlies voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,8 miljoen euro in Q3 2009 (of een nettoverlies van 0,08 euro per aandeel, en
  • nominale aangepaste nettowinst voor dit kwartaal (of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,9 miljoen euro voor Q3 2009 (of een aangepast nettoverlies van 0,09 euro per aandeel).
Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultatentoe: “Het is bemoedigend dat onze activiteiten in het derde kwartaal een heropleving kenden. We zagen in al onze verkoopsegmenten positieve trends en die hebben, in combinatie met onze meer realistische kostenstructuur na de reorganisatie van april 2010, de onderneming in een sterkere positie gebracht.

“Tijdens het kwartaal hebben we een nieuwe Japanse klant binnengehaald die gespecialiseerd is in commerciële digitale druk op hoge snelheid. We verwachten dat zij de Harlequin RIP volgend jaar zullen beginnen leveren. In het kantoordruksegment hebben de klanten met ingebouwde software goed gepresteerd en de strategische partnerships die we met meerdere producenten van halfgeleiders hebben afgesloten, stellen ons in staat unieke oplossingen te ontwikkelen die ons in dit segment een concurrentieel voordeel zullen opleveren.

“In het bedrijfssegment hebben we het voorbije kwartaal met een aantal grote ondernemingen, waaronder Rohde and Schwarz en Maxon Motor AG, nieuwe contracten gesloten voor ons gDoc gamma. Maar onze hoofdfocus lag bij de levering van zgn. “white label”-versies van gDoc toepassingen die onze klanten dan gebundeld met hun softwaretoepassingen of hardware aanbieden. In het derde kwartaal hebben we een belangrijk contract getekend en we voeren momenteel nog onderhandelingen voor verdere “white label”-partnerships.”

Performance van het derde kwartaal 2010
De kwartaalomzet bedroeg 2,6 miljoen euro t.o.v. 1,8 miljoen euro in Q3 2009, of een opeenvolgende stijging met 42,3% tegen huidige wisselkoersen en met 28,8% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen dit kwartaal 2,4 miljoen euro t.o.v. 2,5 miljoen euro in Q3 2009 en 3,3 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2010.

Voor het derde kwartaal van 2010 maakt de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

·        nominale bedrijfswinst (ter waarde van 1,7% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro in Q3 2009 (ter waarde van 37,6% van die kwartaalomzet);

·        aangepaste bedrijfswinst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,1 miljoen euro (ter waarde van 4,5% van de kwartaalomzet), vergeleken met een aangepast bedrijfsverlies van 0,8 miljoen euro in Q3 2009 (ter waarde van 41,9% van die kwartaalomzet);

·        aangepaste winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,1 miljoen euro t.o.v. een aangepast verlies vóór belastingen van 0,8 miljoen euro voor Q3 2009. Bijgevolg was dit kwartaal het aangepaste resultaat vóór belastingen per aandeel een winst van 0,01 euro, t.o.v. een aangepast verlies vóór belastingen van 0,07 euro per aandeel in Q3 2009;

·        nominaal netto verlies (of een netto verlies van 0,00 euro per aandeel) tegenover een netto verlies van 0,8 miljoen euro in Q3 2009 (of een netto verlies van 0,08 euro per aandeel);

·        nominale aangepaste netto winst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) tegenover een aangepast netto verlies van 0,9 miljoen euro in Q3 2009. Bijgevolg was het aangepaste netto resultaat per aandeel een winst van 0,00 euro, tegenover een aangepast netto verlies van 0,09 euro per aandeel in Q3 2009.

Performance voor de eerste negen maanden
De omzet van de eerste negen maanden van 2010 bedroeg 6,8 miljoen euro t.o.v. 7,1 miljoen euro in dezelfde periode van 2009, of een daling met 5,2% tegen de huidige wisselkoersen en met 9,3% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor de eerste negen maanden van 2010 bedroegen 8,7 miljoen euro, tegenover 7,8 miljoen euro voor dezelfde periode van 2009. De bedrijfskosten van de eerste negen maanden van 2010 bevatten eenmalige uitgaven (zonder enige eenmalige inkomsten) voor een totaal bedrag van 0,4 miljoen euro die voornamelijk bestaan uit uitgaven i.v.m. het reorganisatieplan dat de onderneming in april 2010 startte alsook een reserve van 0,1 miljoen euro voor dubieuze debiteuren.

Voor de eerste negen maanden van 2010 maakt de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

·        bedrijfsverlies van 2,2 miljoen euro (ter waarde van 33,2% van de periodeomzet), ten opzichte van een bedrijfsverlies van 0,9 miljoen euro voor dezelfde periode van 2009 (of 12,3% van de periodeomzet voor 2009);

·        aangepast bedrijfsverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 1,7 miljoen euro (of 24,9% van de periodeomzet), vergeleken met een aangepast bedrijfsverlies van 1,2 miljoen euro voor dezelfde periode in 2009 (of 17,1% van de periodeomzet in 2009);

·        aangepast verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 1,9 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2010 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,19 euro per aandeel) tegenover een aangepast verlies vóór belastingen van 1,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2009 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,13 euro per aandeel);

·        netto verlies van 2,7 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2010 (of een netto verlies van 0,26 euro per aandeel) t.o.v. een netto verlies van 1,5 miljoen euro (of een netto verlies van 0,14 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2009;

·        aangepast netto verlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 2,1 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2010 t.o.v. een aangepast netto verlies van 1,7 miljoen euro voor dezelfde periode van 2009. Bijgevolg was het aangepaste netto resultaat per aandeel een verlies van 0,21 euro per aandeel voor de eerste negen maanden van 2010 tegenover een aangepast netto verlies van 0,17 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2009.

Vooruitzicht voor het jaar 2010
Gary Fry stelde verder: “Wij zijn verheugd over onze performance tijdens het derde kwartaal en verwachten dat de onderliggende trends die tot dit herstel hebben bijgedragen zich in het vierde kwartaal zullen voortzetten.

“Onze kostenstructuur vormt een stevige basis voor toekomstige groei en de investeringen in mensen die wij sinds het begin van dit jaar hebben gedaan, blijken zeer positief voor de uitvoering van onze strategie. Wij blijven verder innoveren in alle domeinen en ontwikkelen op dit ogenblik interessante nieuwe toepassingen. Wij plannen tevens nieuwe versies van onze RIP software die zowel de Harlequin als de Jaws RIPs aan de top zullen houden qua performance en kwaliteit. Ten slotte verheug ik mij over de “white label”-partnerships voor onze gDoc-toepassingen waarover wij momenteel aan het onderhandelen zijn.“

Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2010 en het volledige jaar 2010
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het vierde kwartaal en voor het jaar eindigend op 31 december 2010 bekend te maken op woensdag 9 februari 2011, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *