Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2010

 

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de expert in de ontwikkeling van software voor e-documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde resultaten bekend van het kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2010.

De vergelijkingen van het kwartaal eindigend op 31 december 2010 (Q4 2010) met hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q4 2009) omvatten:

 • omzet van 2,8 miljoen euro (2,6 miljoen euro tegen wisselkoersen van Q4 2009) t.o.v. 2,2 miljoen euro in Q4 2009;
 • bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro, vergeleken met een bedrijfsverlies van 0,5 miljoen euro in Q4 2009;
 • aangepaste bedrijfswinst van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal, t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro in Q4 2009;
 • aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen voor dit kwartaal van 0,6 miljoen euro (of een aangepaste bedrijfswinst vóór belastingen van 0,05 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,3 miljoen euro in Q4 2009 (of een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,03 euro per aandeel);
 • nettowinst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettowinst van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q4 2009 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel);
 • aangepaste nettowinst van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepaste nettowinst van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nominaal aangepaste nettowinst in Q4 2009 (of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel); en
 • een positieve cashflow van 0,9 miljoen euro voor dit kwartaal, t.o.v. een negatieve cashflow van 0,1 miljoen euro voor Q4 2009.

Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultaten als volgt toe: “ik ben erg tevreden met de resultaten van het vierde kwartaal van 2010. Wij plukken nu de vruchten van onze lagere kostenbasis en van een gezondere omzet. Het vierde kwartaal was een goed kwartaal voor elk van de drie segmenten. In het commerciële druksegment, blijft HP een partner die ons volop ondersteunt. Naast ons werk met HP Indigo, leveren wij nu software ter ondersteuning van de recent aangekondigde reeks kleureninkjet drukmachines. Die serie, die tot 600 voet per minuut kan drukken, kan aangestuurd worden door de HP digitale front end die onze hoogperformante Harlequin RIP gebruikt. Wij zijn opgetogen door deze ontwikkeling en zijn er van overtuigd dat dit verder belangrijke omzetgroei in het commerciële druksegment zal opleveren.

“In het kantoordruksegment hebben we met onze partner Intel hard samengewerkt rond een radicaal nieuwe manier om Microsoft Office en PDF documenten te drukken met gelijk welk toestel, zonder beroep te moeten doen op een cloud infrastructuur of printer drivers. We hebben een demo (proof-of-concept) gemaakt die aantoont dat we buitengewone kwaliteit en snelheid kunnen leveren. Naarmate meer kantoorwerkers een groter gamma van toestellen voor toegang tot informatie gaat gebruiken – zoals smartphones, tabletcomputers en slates – stijgt de vraag om onderweg kantoordocumenten in hoge kwaliteit af te drukken. Onze technologie zal het mensen in de toekomst veel makkelijker maken om af te drukken.

“In lijn met onze strategie hebben we er werk van gemaakt om meer zgn. white label en OEM opportuniteiten te creëren voor gDoc, ons gamma van toepassingen voor e-documenten. In het vierde kwartaal hebben we onze eerste belangrijke OEM klant voor gDoc in Japan binnengehaald en dat genereerde in dat kwartaal een belangrijke omzet. We werken nauw samen met een aantal andere grote partners op verscheidene gDoc white label contracten waarvan we verwachten dat ze in dit segment een sterk omzetgroeipad zullen opleveren.”

Resultaten van het vierde kwartaal van 2010
De omzet van Q4 2010 bedroeg 2,8 miljoen euro t.o.v. 2,2 miljoen euro in Q4 2009, of een stijging van 27,8% tegen huidige wisselkoersen en van 17,0% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten (zonder een diverse opbrengst van 0,1 miljoen euro) bedroegen dit kwartaal 2,4 miljoen euro tegenover 2,6 miljoen euro in hetzelfde kwartaal van 2009.

Voor Q4 2010 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • bedrijfswinst van 0,3 miljoen euro (of een winst gelijk aan 11,9% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 0,5 miljoen euro in Q4 2009 (of een verlies gelijk aan 21,1% van de omzet in Q4 2009).
 • Aangepaste bedrijfswinst (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,5 miljoen euro, t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro in Q4 2009. Bijgevolg was de EBITA marge gelijk aan 17,6% van de kwartaalomzet t.o.v. -14,8% van de omzet in Q4 2009.
 • Aangepaste bedrijfswinst vóór belasting (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,6 miljoen euro t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belasting van 0,3 miljoen euro in Q4 2009. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belasting een winst van 0,05 euro voor dit kwartaal t.o.v. een verlies van 0,03 euro in Q4 2009.
 • Nettowinst van 0,1 miljoen euro per aandeel (of een nettowinst van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor Q4 2009 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel).
 • Aangepaste nettowinst (zoals gedefinieerd in de bijgevoegde tabel) van 0,2 miljoen euro (of een aangepaste nettowinst van 0,02 euro per aandeel), t.o.v. van een nominaal aangepaste nettowinst voor Q4 2009 (of een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel).

Resultaten over het volledige boekjaar 2010
Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010 bedroeg de omzet 9,6 miljoen euro (of 9,1 miljoen euro tegen wisselkoersen van 2009) t.o.v. 9,4 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2009, of een stijging van 2,6% tegen de huidige wisselkoersen maar een daling van 3,1% tegen constante wisselkoersen.

In het “Druk” marktsegment van de activiteiten behaalde Global Graphics in 2010 een jaaromzet van 7,9 miljoen euro t.o.v. 7,6 miljoen euro in 2009, of een stijging met 4,1% bij de huidige wisselkoersen maar een daling met 0,9% tegen constante wisselkoersen.

In het “eDoc” marktsegment van de activiteiten bedroeg de jaaromzet in 2010 1,7 miljoen euro t.o.v. 1,8 miljoen euro in 2009, of een daling met 3,7% bij de huidige wisselkoersen en met 12,3% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten (zonder diverse bedrijfsinkomsten voor 0,1 miljoen euro) bedroegen 11,1 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010, tegenover 10,4 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009.

Voor het jaar dat eindigde op 31 december 2010 rapporteerde Global Graphics verder de volgende resultaten:

 • Bedrijfsverlies van 1,9 miljoen euro (of een verlies gelijk aan 19,9% van de jaaromzet van 2010) t.o.v. een bedrijfsverlies van 1,3 miljoen euro voor het jaar dat eindigde op 31 december 2009 (of een verlies gelijk aan 14,3% van de jaaromzet van 2009).
 • Aangepast bedrijfsverlies van 1,2 miljoen euro (of een verlies gelijk aan 12,4% van de jaaromzet van 2010) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 1,5 miljoen euro voor 2009 (of een verlies gelijk aan 16,4% van de jaaromzet van 2009).
 • Aangepast verlies vóór belasting van 1,4 miljoen euro voor 2010 (of aangepast verlies vóór belasting van 0,14 euro per aandeel), t.o.v. aangepast verlies vóór belasting van 1,6 miljoen euro in 2009 (of een aangepast verlies vóór belasting van 0,16 euro per aandeel).
 • Nettoverlies van 2,6 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,26 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 1,6 miljoen euro in 2009 (of een nettoverlies van 0,16 euro per aandeel).
 • <li>Aangepast nettoverlies van 2,0 miljoen euro (of een verlies van 0,19 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 1,7 miljoen euro in 2009 (of een aangepast nettoverlies van 0,17 euro per aandeel).

Cash flow
Op 31 december 2010 beschikte Global Graphics over een netto kaspositie van 1,9 miljoen euro t.o.v. 1,1 miljoen euro op 30 juni 2010 en 3,1 miljoen euro op 31 december 2009. In het jaar dat eindigde op 31 december 2010 verbruikten de operationele activiteiten 0,4 miljoen euro netto cash, terwijl de investeringsactiviteiten (via investeringen in IT-uitrusting en de activering van in aanmerking komende ontwikkelingsuitgaven) 1,1 miljoen euro netto cash vereisten. De kaspositie verbeterde in de tweede helft van 2010 met een positieve bijdrage van 0,9 miljoen euro die nagenoeg volledig in het laatste kwartaal werd gerealiseerd.

Afsluitende bemerkingen
Gary Fry besloot: “De eerste helft van 2010 was erg lastig voor Global Graphics, maar ondanks de moeilijke omstandigheden hebben we de organisatie kunnen herstructureren om sleutelcompetenties en middelen te introduceren die voordien niet voorhanden waren. We hebben ook ons technologieplatform verstevigd in overeenstemming met onze strategie om in drie verschillende marktsegmenten oplossingen te leveren die gebaseerd zijn op een gemeenschappelijk platform. Elk van die segmenten beschikt nu over nieuwe klanten en groeiopportuniteiten. In de tweede helft van 2010 hebben we operationeel goed gepresteerd: in die periode steeg de omzet met 28,5% t.o.v. de eerste jaarhelft en met 34,4% t.o.v. de omzet van de laatste zes maanden van 2009, waardoor de onderneming opnieuw een grotendeels winstgevende en cash-genererende positie heeft bereikt, in het bijzonder in het vierde kwartaal van 2010. Ik ben trots op onze medewerkers en partners die dit hielpen waarmaken.

Details i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van Q4 2010 en het volledige jaar 2010
Global Graphics houdt vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie over de resultaten van Q4 2010 en het boekjaar eindigend op 31 december 2010. Om daaraan deel te nemen, dient u te bellen naar het nummer +44 20 7162 0025 en aan de operator op te geven “code 887408 – Global Graphics quarterly results". De telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 20 7031 4064, toegangscode 887408.

Verslag van de revisoren over de statutaire en geconsolideerde jaarrekening van 2010
De aangehechte gecondenseerde geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van Global Graphics op 8 februari 2011, werden geverifieerd door de revisoren van de onderneming en zijn daarom definitief.

De revisoren van Global Graphics hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de statutaire rekeningen van de onderneming, de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen en alle verslagen opgesteld door de raad van bestuur m.b.t. het jaar dat eindigde op 31 december 2010.

Zoals in vorige jaren zal hun eindverslag opgenomen worden in het Jaarverslag van Global Graphics voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2010.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2011
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2011 bekend te maken op woensdag 27 april 2011 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders

Global Graphics verwacht de algemene aandeelhoudersvergadering in juni 2011 te houden in Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda, voorgestelde resoluties en stemprocedures zullen minstens 35 dagen vóór de vergadering bekend gemaakt worden overeenkomstig de toepasselijke voorzieningen van de Franse Vennootschapswet.

Over Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van OEM en white label software voor e-document en druktoepassingen. Tot de klantenkring van Global Graphics behoren topmerken voor digitale pre-press systemen, digitale productiedrukpersen, grootformaatkleurenprinters, multifunctionele kopieerapparaten en kantoordrukkers en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen voor documentbeheer.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Editors notes

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics
+33 3 83 49 45 08

Jill Taylor/Global Graphics
+44 1954 283074
Jill.Taylor@globalgraphics.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *