Resultaten Global Graphics eerste kwartaal 2011

GLOBAL GRAPHICS S.A. (Euronext: GLOG), expert in de ontwikkeling van software voor e-documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde resultaten bekend voor het eerste kwartaal van het jaar eindigend op 31 december 2011.

De vergelijking van het eerste kwartaal van het jaar eindigend op 31 december 2011 (Q1 2011) met hetzelfde kwartaal van vorig jaar (Q1 2010) omvat:

  • omzet van 2,1 miljoen euro voor dit kwartaal (2,0 miljoen euro tegen Q1 2010 wisselkoersen) in vergelijking met 2,0 miljoen euro in Q1 2010;
  • bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro in Q1 2011, in vergelijking met een bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro in Q1 2010;
  • aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal in vergelijking met een aangepast bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro in Q1 2010;
  • aangepast verlies vóór belastingen van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,04 euro per aandeel) in vergelijking met een aangepast verlies vóór belastingen van 1,2 miljoen euro in Q1 2010 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,12 euro per aandeel);
  • nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) in vergelijking met een nettoverlies van 1,2 miljoen euro in Q1 2010 (of een nettoverlies van 0,12 euro per aandeel); en
  • aangepast nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) in vergelijking met een aangepast nettoverlies van 1,2 miljoen euro in Q1 2010 (of een aangepast nettoverlies van 0,12 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer van Global Graphics, lichtte de resultaten als volgt toe: “we hebben een zeer druk en productief eerste kwartaal achter de rug. Ons omzetprofiel lag net onder het kwartaalplan maar onze kosten kwamen lichtjes lager uit dan voorzien. We blijven met onze drie business segmenten doorgaan en kijken uit naar de opportuniteiten die zich in elk daarvan voordoen.

"In de markt voor kantoordruk plaatst de combinatie van onze bewezen expertise inzake embedded druktechnologie en ons palmares op het vlak van software voor documentconversie ons in een buitengewoon sterke positie om te antwoorden aan de groeiende vraag naar mobiele druktoepassingen. In het voorbije eerste kwartaal werd onze alliantie met Intel officieel aangekondigd tijdens de Lyra Imaging Symposium in Californië. Als gevolg van dit evenement en een verdere reeks van demo’s van mobiele druktoepassingen ter gelegenheid van Page 2011 te Tokio (februari 2011) en op ITEX/On Demand te Washington DC (maart 2011), wordt onze embedded RIP software op dit ogenblik door een aantal grote spelers uitgetest. Er is een stevige interesse en de reactie van printer OEM’s en industrieanalisten is dat onze driverloze mobiele druktoepassing uniek is en sterke voordelen biedt tegenover bestaande oplossingen. Er is ook een groeiende interesse in onze expertise om bestanden te converteren in drukklare formaten, ter aanvulling van bestaande mobiele druktoepassingen.

"In het segment van de productiedruk staan we in een stevige positie om te beantwoorden aan de vraag naar toepassingen voor druk op hoge snelheid, en in het bijzonder de trend naar transactioneel drukken waarbij grote hoeveelheden variabele data in bankafschriften of facturen geïntegreerd worden. Tijdens het eerste kwartaal zagen we daarvan een verdere aanduiding in onze nieuwe contract met Showa Information Systems of Japan. Dat gebruikt de Harlequin RIP in een nieuw drukpersmodel omwille van zijn mogelijkheid om PDF-bestanden op hoge snelheid te verwerken.

"In het eDocument segment haalden we een contract binnen bij een marktleider in de sector van diensten voor olievelden en we legden voor een belangrijke Noord-Amerikaanse softwareontwikkelaar de laatste hand aan een nieuw, op gDoc gebaseerd, white label product dat momenteel geleverd wordt.

"Tijdens het kwartaal hebben we voor het bedrijf de nieuwe functie Chief Marketing Officer gecreëerd. Stuart Potchinsky gaat zich voornamelijk toeleggen op het vergaren van marktbehoeften en deze vervolgens vertalen in go-to-market plannen voor onze business van applicaties en mobiele druk. In India hebben we de personeelsafbouw afgerond terwijl we in het VK een rekruteringsprogramma voor universitairen hebben gestart met het doel verse ideeën en nieuwe vaardigheden in het bedrijf te brengen."

Resultaten voor het eerste kwartaal van 2011
De omzet bedroeg ca. 2,1 miljoen euro, tegenover 2,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 of een jaar op jaar stijging met 2,7% tegen huidige wisselkoersen en van 0,1% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen 2,3 miljoen euro in Q1 2011 t.o.v. 3,0 miljoen euro in het eerste kwartaal van 2010 of een jaar op jaar daling met 25,1% bij huidige wisselkoersen, die voornamelijk het resultaat is van de daling van de bedrijfskosten als gevolg van het reorganisatieplan dat in april 2010 was gestart.

De onderneming maakte voor het kwartaal Q1 2011 verder bekend:
·        een bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro (of een verlies gelijk aan 13,8% van de kwartaalomzet), in vergelijking met een bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro in Q1 2010 (of een verlies gelijk aan 54,5% van de kwartaalomzet van Q1 2010);

·        een aangepast bedrijfsverlies (of EBITA, zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,3 miljoen euro tegenover aangepast bedrijfsverlies van 1,1 miljoen euro in Q1 2010. Bijgevolg bedroeg de EBITA marge -16,1% van de Q1 2011 kwartaalomzet tegenover –53,3% van de kwartaalomzet voor Q1 2010;

·        een aangepast verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,4 miljoen euro in vergelijking met een aangepast verlies vóór belastingen van 1,2 miljoen euro in Q1 2010. Bijgevolg bedroeg het aangepaste verlies per aandeel vóór belastingen dit kwartaal 0,04 euro in vergelijking met een verlies per aandeel van euro 0,12 in Q1 2010;

·        een nettoverlies van 0,1 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel in Q1 2011), tegenover een nettoverlies van 1,2 miljoen euro in Q1 2010 (of een nettoverlies van 0,12 euro per aandeel in Q1 2010);

·        een aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,1 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,01 miljoen euro per aandeel in Q1 2011) in vergelijking met een aangepast nettoverlies van 1,2 miljoen euro voor Q1 2010 (of een aangepast nettoverlies van 0,12 euro per aandeel in Q1 2010).

Cash flow
Per 31 maart 2011 beschikte Global Graphics over een netto kaspositie van 1,7 miljoen euro tegenover 1,9 miljoen euro op 31 december 2010, wat neerkomt op een vermindering met 0,2 miljoen euro tijdens het eerste kwartaal van 2011. Tijdens dat kwartaal leverden de bedrijfsactiviteiten 0,2 miljoen euro netto cash op (terwijl ze in het eerste kwartaal 2010 nog voor 0,6 miljoen euro aan cash verbruikten). In de loop van het eerste kwartaal van 2011 gebruikte Global Graphics 0,3 miljoen euro voor zijn investeringsactiviteiten (aanschaf IT-apparatuur en kapitalisatie van in aanmerking komende ontwikkelingsuitgaven).

Afsluitende bemerkingen
Gary Fry merkte verder op: “Wij gaan verder met het bedrijf een nieuwe vorm te geven door het aantrekken van nieuwe mensen voor strategische en ontwikkelingsfuncties.  We bevinden ons in een stevige concurrentiële positie met een toptechnologie en dito engineeringvaardigheden. Als gevolg daarvan sluiten we nu nieuwe partnerships in alle drie business segmenten. Meer bepaald is de opportuniteit voor onze driverloze mobiele druktoepassing zeer interessant en overspant ze zowel onze toepassingen als de kantoordruktechnologie.

"We zijn goed geplaatst voor een winstgevende vooruitblik in 2011. Door de aard van onze OEM relaties en hun omzetprofiel verwachten we dat de tweede jaarhelft sterker zal zijn dan de eerste en dat ons uitgavenniveau doorheen het jaar vrij gelijk blijft.”

Jaarverslag 2010
De elektronische Engelstalige en Franstalige versie van het financiële Jaarverslag van Global Graphics zijn beschikbaar voor download via het luik “Investors” op de website van de onderneming. Een papieren exemplaar van het Jaarverslag in het Engels en het Frans is op anvraag beschikbaar. Om één of meerdere exemplaren van het financiële Jaarverslag 2010 van Global Graphics te bekomen, volstaat het een email te sturen naar investor-relations@globalgraphics.com of deze schriftelijk aan te vragen op de zetel van de onderneming.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op donderdag 16 juni 2011 te Brussel. De definitieve dagorde, de voorgestelde besluiten en de stemprocedures kunnen vanaf maandag 9 mei 2011 gedownload worden via het luik “Investors” op de website van de onderneming.

Bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2011
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal en het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2011 bekend te maken op donderdag 28 juli 2011 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert hoogperformante oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. Global Graphics heeft een klantenkring die bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de wereldspelers op het vlak van digitale pre-press, grootformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei, financiering,  expansieplannen van de onderneming en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de effectieve resultaten feitelijk verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan geen enkele lezer garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling, of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen, te reflecteren

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor/Global Graphics

+44 1954 283074
Jill.Taylor@globalgraphics.com

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *