Resultaten Global Graphics tweede kwartaal en eerste semester 2011

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de expert voor de ontwikkeling van software voor drukken en elektronische documenten, maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend voor het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van het jaar eindigend op 31 december 2011.

De vergelijking van het tweede kwartaal 2011 met het tweede kwartaal in 2010 omvat:

  • Omzet van 2,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of 2,3 miljoen euro tegen Q2 2010 wisselkoersen) t.o.v. 2,2 miljoen euro in Q2 2010;
  • Een nominale bedrijfswinst voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfsverlies van 1,2 miljoen euro in Q2 2010;
  • Aangepast bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro in Q2 2010;
  • Aangepast verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,8 miljoen euro in Q2 2010 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,08 euro per aandeel);
  • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel), t.o.v. een nettoverlies van 1,5 miljoen euro in Q2 2010 (of een nettoverlies van 0,14 euro per aandeel);
  • Aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 1,0 miljoen euro in Q2 2010 (of een aangepast nettoverlies van 0,10 euro per aandeel).

Global Graphics’ CEO, Gary Fry, lichtte de resultaten toe: “Het tweede kwartaal was financieel stabiel wat ons toeliet ons verkoopsprogramma in onze drie marktsegmenten verder te zetten.

"In het segment voor productiedruk hebben we nieuwe releases afgewerkt van onze technologie voor digitale en traditionele druktoepassingen. Beiden zullen in de loop van het derde kwartaal van dit jaar vrijgegeven worden en het verheugt ons te zien dat onze aanvankelijke verwachtingen mbt performance en kwaliteit overtroffen werden. Deze innovaties zullen ons toelaten om verder nieuwe klanten aan te trekken voor digitale druk.

"In het marktsegment "kantoordruk" hebben we onze alfa code verdeeld naar de groeiende lijst van producenten die onze mobiele druktoepassingen aan het evalueren zijn. De bèta-evaluatie wordt in het derde kwartaal van dit jaar vrijgegeven tezamen met plannen om verder te bouwen op de groeiopportuniteiten van deze opkomende markt.

"Onze groeiplannen in het segment "elektronische documenten" zien er stevig uit naarmate onze bestaande partners, zoals Corel, hun verkoops- en marketingactiviteiten aan het uitrollen zijn. De jongste toevoeging aan ons OEM softwareportfolio gaat in het derde kwartaal van dit jaar in bèta en wordt via onze partners ter beschikking gesteld van een aantal vooraanstaande organisaties.

"In het voorbije kwartaal, dat afliep op 30 juni 2011, hebben we verder nieuw talent aangetrokken voor de ontwikkelings- en kwaliteitsbewakingsteams van Global Graphics in Cambridge. Dat zal onze kostenstructuur echter niet verzwaren, voornamelijk omdat we vergelijkbare kosten van de sluiting van onze offshore vestiging in India konden realloceren.

Resultaten voor het tweede kwartaal van 2011
De omzet van het tweede kwartaal 2011 bedroeg 2,1 miljoen euro tegenover 2,2 miljoen euro in het tweede kwartaal 2010, of een opeenvolgende daling van 2,9% tegen huidige wisselkoersen maar een opeenvolgende stijging van 6,4% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het tweede kwartaal 2011 bedroegen 2,2 miljoen euro (na verwerking van andere bedrijfsopbrengsten voor 0,2 miljoen euro), ten opzichte van 3,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (inclusief andere bedrijfskosten voor 0,4 miljoen euro) en van 2,3 miljoen euro in het eerste kwartaal 2011.

Voor het tweede kwartaal 2011 maakt de onderneming nog de volgende resultaten bekend:
–        een nominale bedrijfswinst (of een winst ter waarde van 0,3% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 1,2 miljoen euro in Q2 2010 (of een verlies ter waarde van 54,6% van de kwartaalomzet van Q2 2010);
–        een aangepast bedrijfsverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro (gelijk aan 9,4% van de kwartaalomzet) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,7 miljoen euro, dat equivalent was met 33,4% van de kwartaalomzet van Q2 2010);
–        een aangepast verlies vóór belastingen (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro t.o.v. een aangepast verlies vóór belastingen van 0,8 miljoen euro in Q2 2010. Bijgevolg was het aangepaste resultaat per aandeel vóór belastingen een verlies van 0,02 euro t.o.v. een verlies van 0,08 euro in Q2 2010;
–        een nettoverlies van 0,1 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel), t.o.v. een nettoverlies van 1,5 miljoen euro in Q2 2010 (of een nettoverlies van 0,14 euro per aandeel);
–        een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in de bijgaande tabel) van 0,2 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 1,0 miljoen euro in Q2 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,02 euro voor dit kwartaal, t.o.v. een verlies van 0,10 euro per aandeel in Q2 2010.

Resultaten eerste semester 2011
De omzet voor het eerste halfjaar van 2011 bedroeg 4,2 miljoen euro tegenover 4,2 miljoen euro in dezelfde periode van 2010, of een opeenvolgende daling van 0,2% bij de huidige wisselkoersen maar een opeenvolgende stijging van 3,4% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor het eerste halfjaar bedroegen 4,3 miljoen euro (na verwerking van andere bedrijfsopbrengsten voor 0,2 miljoen euro), tegenover 6,3 miljoen euro tijdens dezelfde periode van 2010, waarbij dit laatste bedrag voor 0,4 miljoen euro andere bedrijfsuitgaven omvatte die betrekking hadden op kosten m.b.t. de reorganisatie die Global Graphics in april 2010 heeft doorgevoerd.

Voor de eerste zes maanden van 2011 maakt de onderneming nog volgende resultaten bekend:
–        een bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro (of een verlies ter waarde van 6,7% van de periodeomzet), t.o.v. een bedrijfsverlies van 2,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (of een verlies ter waarde van 54,6% van de omzet over die periode);
–        een aangepast bedrijfsverlies (zoals gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,5 miljoen euro (of 12,7% van de semesteromzet) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 1,8 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (of 43,0% van de omzet over die periode);
–        een aangepast verlies vóór belasting (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,5 miljoen euro (of een aangepast verlies vóór belasting van 0,05 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast verlies vóór belasting van 2,0 miljoen euro voor dezelfde periode in 2010 (of een aangepast verlies vóór belasting van 0,20 euro per aandeel);
–        een nettoverlies van 0,2 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 2,7 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (of een nettoverlies van 0,26 euro per aandeel);
–        een aangepast nettoverlies (als gedefinieerd in bijgaande tabel) van 0,3 miljoen euro t.o.v. een aangepast nettoverlies van 2,2 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,03 euro per aandeel voor de eerste zes maanden van 2011 t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,22 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2010.

Commentaar op het verdere verloop van 2011
Gary Fry vervolgde: "Global Graphics blijft verder innovatieve productideeën genereren doorheen de drie marktsegmenten. De feedback van onze partners en nieuwe klanten geeft mij een zeer positieve vooruitblik. Samen met de waardevolle partnerships leveren ons technologisch kunnen en onze innovatie Global Graphics een sterk groeiplatform."

Bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal 2011
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal en de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2011, bekend te maken op 3 november 2011, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *