Resultaten Global Graphics derde kwartaal en eerste negen maanden van 2011

Pompey, (Frankrijk), 3 november 2011 – GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar eindigend op 31 december 2011.

De vergelijking van het derde kwartaal 2011 met hetzelfde kwartaal vorig jaar (Q3 2010) omvat:

 • Omzet van 2,0 miljoen euro dit kwartaal (of 2,2 miljoen euro tegen Q3 2010 wisselkoersen) t.o.v. 2,6 miljoen euro in Q3 2010;
 • Operationeel verlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een nominale operationele winst in Q3 2010;
 • Aangepast operationeel verlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepaste operationele winst van 0,1 miljoen euro in Q3 2010;
 • Aangepast operationeel verlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast operationeel verlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste operationele winst vóór belastingen van 0,1 miljoen euro voor Q3 2010 (of een aangepaste operationele winst vóór belastingen van 0,01 euro per aandeel);
 • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een nominaal nettoverlies in Q3 2010 (of een nettoverlies van 0,00 euro per aandeel, en
 • Aangepast nettoverlies voor dit kwartaal van 0,2 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nominale aangepaste nettowinst voor Q3 2010 (of een nominale aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel).

Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultaten toe: “In het derde kwartaal, wat telkens het zwakste kwartaal van het jaar is, lagen de resultaten in de lijn van de verwachtingen. We hebben weliswaar nieuwe contracten afgesloten maar, zoals het typisch is voor ons OEM licentiemodel, wij verwachten de resultaten daarvan pas in de volgende kwartalen.

"In het derde kwartaal wierp de intensieve periode van productontwikkeling vruchten af. In het druksegment lanceerden wij de bèta-versie van Harlequin Multi-RIP, onze high-performance RIP die geoptimaliseerd is om digitale drukpersen op volle snelheid aan te sturen. De signalen uit de markt tonen ons dat dit product in dit segment het beste product is inzake snelheid en kwaliteit. Als een gevolg daarvan tekenden we in de loop van het derde kwartaal een contract met een belangrijke nieuwe OEM partner die deze technologie zal gaan gebruiken.

‘Wij zijn ook verheugd over de toenemende interesse in onze technologie voor digitale druktoepassingen. Tijdens het derde kwartaal lanceerden wij de versie 9.0 van de Harlequin Server RIP. Die beschikt over een aantrekkelijke nieuwe eigenschap die de productiviteit van de printshops naar een nieuw niveau tilt. Onze Harlequin Server RIP OEMs zijn opgetogen over het vooruitzicht om hun upgrade business met behulp van deze release te stimuleren.

"In het segment van de elektronische documenten hebben we de bèta-versie van ons nieuwe Sunstone platform gelanceerd. Die versie werd met belangstelling verwelkomd en wordt nu geëvalueerd door een aantal onafhankelijke softwareverkopers om te worden gebruikt in productiviteitstoepassingen gericht op de onderneming. gDoc Fusion en gDoc Binder zijn beide voorbeelden van toepassingen die onze white label partners via het Sunstone platform kunnen ontwikkelen.

"We kunnen met tevredenheid mededelen dat onze bibliotheek voor PDF-creatie aan belang wint. Testen toonden aan dat zij sneller is, conversies van hogere kwaliteit oplevert en dat, wanneer documenten vanuit Microsoft Office naar PDF worden geconverteerd, de voetafdruk t.o.v. Adobe Acrobat kleiner is."

Performance van het derde kwartaal 2011
De omzet voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2011 bedroeg 2,0 miljoen euro t.o.v. 2,6 miljoen euro in Q3 2010, of een daling met 20,8% tegen huidige wisselkoersen en met 15,2% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten bedroegen dit kwartaal 2,0 miljoen euro t.o.v. 2,4 miljoen euro in Q3 2010 en respectievelijk 2,3 miljoen euro en 2,0 miljoen euro in het eerste en het tweede kwartaal van 2011.

Voor het derde kwartaal van 2011 maakt de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

 • Operationeel verlies van 0,1 miljoen euro (ter waarde van 4,5% van de kwartaalomzet), t.o.v. een nominale operationele winst in Q3 2010 (ter waarde van 1,7% van die kwartaalomzet);
 • Aangepast operationeel verlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,2 miljoen euro (ter waarde van 7,9% van de kwartaalomzet), vergeleken met een aangepaste operationele winst van 0,1 miljoen euro in Q3 2010 (ter waarde van 4,5% van die kwartaalomzet);
 • Aangepast verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,2 miljoen euro t.o.v. een aangepaste winst vóór belastingen van 0,1 miljoen euro voor Q3 2010. Bijgevolg was dit kwartaal het aangepaste resultaat vóór belastingen per aandeel een verlies van 0,02 euro, t.o.v. een aangepaste winst vóór belastingen van 0,01 euro per aandeel in Q3 2010;
 • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) tegenover een nominaal netto verlies in Q3 2010 (of een nettoverlies van 0,00 euro per aandeel);
 • Aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,2 miljoen euro tegenover een nominale aangepaste netto winst in Q3 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,02 euro, tegenover een aangepaste nettowinst van 0,00 euro per aandeel in Q3 2010.

Performance voor de eerste negen maanden
De omzet van de eerste negen maanden van 2011 bedroeg 6,2 miljoen euro t.o.v. 6,8 miljoen euro in dezelfde periode van 2010, of een daling met 8,1% tegen de huidige wisselkoersen en met 3,7% tegen constante wisselkoersen.

De totale bedrijfskosten voor de eerste negen maanden van 2011 bedroegen 6,3 miljoen euro (na het effect van overige operationele opbrengsten voor een bedrag van 0,2 miljoen euro), tegenover 8,7 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010, waarbij het laatste bedrag voor 0,4 miljoen euro operationele uitgaven bevat (netto zonder overige operationele opbrengsten), die met name betrekking hadden op de uitgaven voor de reorganisatie die de onderneming in april 2010 doorvoerde.

Voor de eerste negen maanden van 2011 maakt de onderneming nog de volgende resultaten bekend:

 • Operationeel verlies van 0,4 miljoen euro (of equivalent met 6,0% van de periodeomzet), ten opzichte van een bedrijfsverlies van 2,3 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (of 33,2% van de periodeomzet voor 2010);
 • Aangepast operationeel verlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,7 miljoen euro (of 11,1% van de periodeomzet), vergeleken met een aangepast bedrijfsverlies van 1,7 miljoen euro voor dezelfde periode in 2010 (of 24,9% van de periodeomzet in 2010);
 • Aangepast verlies vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,7 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2011 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,07 euro per aandeel) tegenover een aangepast verlies vóór belastingen van 1,9 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,19 euro per aandeel);
 • Nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2011 (of een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 2,7 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,26 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2010;
 • Aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,5 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2011 t.o.v. een aangepast nettoverlies van 2,1 miljoen euro voor dezelfde periode van 2010. Bijgevolg was het aangepaste nettoresultaat per aandeel een verlies van 0,05 euro per aandeel voor de eerste negen maanden van 2011 tegenover een aangepast nettoverlies van 0,21 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2010.

Toelichting op de resterende maanden voor 2011
Gary Fry vervolgde: “de engagementen die we tot nu toe in dit jaar van klanten hebben bekomen, zowel voor onze druk- als toepassingstechnologie, zijn bemoedigend. Door onze technische innovatie hebben we nieuwe toepassingen ontwikkeld die ons toelaten om nieuwe partnerships met klanten op te zetten.

 “Onze kostenpositie is sinds de start van dit jaar onder controle gebleven en voor de uitvoering van onze strategie blijven wij profiteren van onze beslissing in de eerste helft van dit jaar om te investeren in nieuwe vaardigheden."

Toekenning van aandelenopties aan bepaalde bestuurders
Op 2 november 2011 besliste de raad van bestuur om aandelenopties toe te kennen aan bepaalde bestuurders van de vennootschap.  Gelieve voor verdere informatie over de regels en de voorwaarden voor het toekennen van de aandelenopties, nota 17 van de beknopte geconsolideerde interim financiële rekeningen voor het voorbije kwartaal en de eerste negen maanden te consulteren.
 
Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2011 en het volledige jaar 2011
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het vierde kwartaal en voor het jaar eindigend op 31 december 2011 bekend te maken op woensdag 8 februari 2012, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *