Resultaten Global Graphics eerste kwartaal 2012

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de expert in de ontwikkeling van software voor e-documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde financiële resultaten bekend van het kwartaal eindigend op 31 maart 2012, rapporteert een omzet van 2,0 miljoen euro en een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel voor het kwartaal, overeenkomstig de verwachtingen van het management voor deze periode.

De vergelijkingen van het eerste kwartaal van het boekjaar eindigend op 31 december 2012 met hetzelfde kwartaal van vorig boekjaar omvatten:

  • omzet van 2,0 miljoen euro dit kwartaal (2,0 miljoen euro eveneens tegen wisselkoersen van Q1 2011) t.o.v. 2,1 miljoen euro in Q1 2011;
  • bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro dit kwartaal, zoals in Q1 2011;
  • aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro dit kwartaal, zoals in Q1 2011;
  • aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen voor dit kwartaal van 0,3 miljoen euro (of een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,03 euro per aandeel), t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,4 miljoen euro (of een aangepast bedrijfsverlies  vóór belastingen van 0,04 euro per aandeel) in Q1 2011;
  • nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel), t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) in Q1 2011; en
  • aangepast nettoverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel), vergeleken met een aangepast nettoverlies van 0,1 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) in Q1 2011.

Gary Fry, Chief Executive Officer, lichtte de resultaten toe: “Onze omzet en bedrijfsresultaten in het eerste kwartaal van het jaar stemden overeen met onze verwachtingen.”

“In het productieprintsegment hebben we dit kwartaal ons succes voortgezet met de ondertekening van twee bijkomende contracten voor de levering van onze RIP technologie voor hoge snelheidsinkjettoepassingen.  De Page trade show in februari was eveneens erg succesvol voor zowel onze print- als e-documentsoftware, waarvan we verwachten dat ze zullen bijdragen tot nieuwe zakelijke mogelijkheden in de Japanse markten.”

“Wij lanceerden het Binder softwareplatform bij advocatenkantoren in januari, en de respons van zowel systeemintegratoren als advocatenkantoren is zeer positief, wat aantoont dat deze technologie een antwoord is op een reëel gat in die markt.”

Analyse van de resultaten van dit kwartaal
Een gedetailleerde bespreking van de resultaten van dit kwartaal, dat eindigde op 31 maart 2012, met inbegrip van een vergelijking met de vergelijkbare periode van vorig boekjaar, vindt u in nota’s  2 en 3 bij het interim management report van de Raad van Bestuur voor dit kwartaal, dat is aangehecht aan dit perscommuniqué, samen met de beknopte tussentijdse financiële resultaten voor deze periode.

Vooruitzichten
Gary Fry verklaarde: “Met het oog op de Drupa 2012 handelsbeurs, die over een paar dagen plaatsvindt in Düsseldorf, zijn we erg opgetogen over de nieuwe producten, die door onze partners gelanceerd worden en waarin de Harlequin en Jaws RIP applicaties toegepast worden en de hieruit te verwachten extra volume en inkomsten.”
“Even opwindend is de gelegenheid om onze e-document toepassingen rond Binder uit te breiden naar andere verticale markten gezien het succes ervan bij de advocatenkantoren.”

Algemene vergadering van aandeelhouders
De algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op vrijdag, 27 april 2012 om 11u00 CET in Hôtel Le Châtelain, Kasteleinstraat 17 te Brussel (België).
De definitieve dagorde, de voorgestelde besluiten en de stemprocedures kunnen gedownload worden via het luik “Investors” op de website van de onderneming http://www.globalgraphics.com/investors/annual-shareholders-meeting/.
Bekendmaking van de resultaten van het tweede kwartaal en het eerste halfjaar van 2012
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal en het halfjaar dat eindigt op 30 juni 2012 bekend te maken op donderdag, 30 augustus 2012 vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen.  Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen.  De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs.  Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefsystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO- (Small Office / Home Office) markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden.  Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen.  In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling.  De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorzien gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1954 283 074

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *