Resultaten Global Graphics tweede kwartaal en eerste semester 2012

GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde resultaten bekend voor het tweede kwartaal en de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2012. Het bedrijf rapporteert voor het tweede kwartaal van 2012 een omzet van 2,4 miljoen euro en een nominaal aangepast verlies voor belastingen, wat beter is dan het management voor de periode verwachtte.

De vergelijking van het tweede kwartaal 2012 met het tweede kwartaal in 2011 omvat:

  • Omzet van 2,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of 2,2 miljoen euro tegen Q2 2011 wisselkoersen) t.o.v. 2,1 miljoen euro in Q2 2011;
  • Bedrijfsverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een nominale bedrijfswinst in Q2 2011;
  • Nominaal aangepast bedrijfsverlies voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies van 0,2 miljoen euro in Q2 2011;
  • Nominaal aangepast verlies vóór belastingen voor dit kwartaal (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen van 0,2 miljoen euro in Q2 2011 (of een aangepast verlies vóór belastingen van 0,02 euro per aandeel);
  • Nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel), net als in Q2 2011;
  • Aangepast nettoverlies van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,01 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro in Q2 2011 (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel).

Global Graphics’ CEO, Gary Fry, stelde: “Ik ben opgetogen te kunnen melden dat onze omzet in het tweede kwartaal hoger ligt dan wij verwacht hadden en dat onze kaspositie sterk blijft.

"Wij hebben in het tweede kwartaal vijf contracten afgesloten.  Met twee daarvan krijgen we voet aan de grond in de middelgrote digitale drukmarkt en met een derde contract ook in de markt voor managed print services (uitbestede drukdiensten). Onlangs konden we tot onze grote voldoening ook melden dat onze relatie met HP verder uitbreidt en dat Global Graphics’ Harlequin RIP technologie uitverkoren werd om het op de drupa vakbeurs in mei van dit jaar voorgestelde HP Print Module System aan te sturen. De drupa-beurs was voor ons erg succesvol omdat we er de superioriteit van onze Harlequin RIP technologie voor toepassingen rond digitale druk tegen hoge snelheid aan de sector konden demonstreren.
"In het segment "elektronische documenten" werd het gDoc Binder platform geïnstalleerd bij 100 advocaten van Speechly Bircham, een advocatenkantoor in Londen. De interesse voor deze technologie neemt verder toe in de juridische markt en onze partners voor systeemintegratie promoten gDoc Binder actief."

Analyse van de resultaten tijdens het tweede kwartaal en de eerste zes maanden van 2012
Een gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten van het tweede kwartaal en de periode van zes maanden die eindigde op 30 juni 2012 (inclusief met name een vergelijking met de resultaten van dezelfde perioden van 2011), is opgenomen in de noten 2 en 3 van het interim management report van de Raad van bestuur over het kwartaal en de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2012. Dat document is bij dit persbericht gevoegd samen met de gecondenseerde, geconsolideerde tussentijdse rekeningen voor dezelfde periodes.

Commentaar van de CEO op de verdere vooruitzichten
Gary Fry voegde hieraan toe: "Onze Harlequin en Jaws OEM partners lieten ons weten dat zij een erg goede drupa-beurs achter de rug hadden. Bijgevolg verwachten wij dat dit in de rest van het jaar en het begin van 2013 bijkomende omzet zou moeten opleveren. Wij ontvingen ook erg positieve reacties van belangrijke aanbieders van digitale drukkers over de resultaten van een onafhankelijke test van de Harlequin RIP.”

Details i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van het tweede kartaal en het eerste semester van 2012
Global Graphics houdt vandaag om 09u00 CET een telefoonconferentie over de resultaten van het tweede kwartaal en het eerste semester, beide eindigend op 30 juni 2012.  
Om er aan deel te nemen, dient u te bellen naar het nummer +44 20 7162 0077 en aan de operator de conference ID "920413 Global Graphics quarterly results" op te geven.
De telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden via het nummer
+44 20 7031 4064 en toegangscode 920413.
   
Bekendmaking van de resultaten van het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2012
Global Graphics verwacht de geconsolideerde financiële resultaten voor het kwartaal en de periode van negen maanden eindigend op 30 september 2012, bekend te maken op vrijdag 26  oktober 2012, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Het levert krachtige oplossingen voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk, voor kenniswerkers en professionele softwaretoepassingen. De klantenkring bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Daartoe behoren de belangrijkste merken van digitale prepress-systemen, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten en printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 6 62 60 56 51

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 1223 926849

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *