Resultaten Global Graphics Derde kwartaal en eerste negen maanden van 2012

RESULTATEN GLOBAL GRAPHICS DERDE KWARTAAL EN EERSTE NEGEN MAANDEN VAN 2012

Pompey, (Frankrijk), vrijdag 26 oktober 2012 – GLOBAL GRAPHICS SA (NYSE-Euronext: GLOG), de experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, maakt de geconsolideerde interim resultaten bekend voor het kwartaal en de eerste negen maanden van het jaar eindigend op 30 september 2012.

ANALYSE VAN DE FINANCIELE RESULTATEN

Kwartaal dat eindigde op 30 september 2012

De vergelijking van het kwartaal dat eindigde op 30 september 2012 met het derde kwartaal voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 omvat:

  • Omzet van 2,7 miljoen euro dit kwartaal (of 2,5 miljoen euro tegen Q3 2011 wisselkoersen) t.o.v. 2,0 miljoen euro in Q3 2011, of een groei van 34,2% tegen huidige wisselkoersen, en van 23,6% tegen constante wisselkoersen;
  • Operationele winst van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een operationeel verlies van 0,1 miljoen euro in Q3 2011;
  • Aangepaste operationele winst (EBITA) van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepast operationeel verlies van 0,2 miljoen euro in Q3 2011;
  • Nettowinst van 0,7 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettowinst van 0,07 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,1 miljoen euro in Q3 2011 (of een nettoverlies van 0,01 euro per aandeel, en
  • Aangepaste nettowinst voor dit kwartaal van 0,7 miljoen euro (of een aangepaste nettowinst van 0,07 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor Q3 2011 (of een aangepast nettoverlies van 0,02 euro per aandeel).

In vergelijking met de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2011 werden de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal dat eindigde op 30 september 2012 gunstig beïnvloed door het binnenhalen van twee significante bulk orders (Global Graphics had in respectievelijk Q2 2011 en Q4 2011 gelijkaardige bulk orders genoteerd) en door de terugbetaling aan de Britse vestiging van Global Graphics, eind september 2012, van ca. 0,4 miljoen euro belastingkrediet voor O&O voor het jaar dat afliep op 31 december 2011 (begin april 2011 had dezelfde vestiging een terugbetaling van ca. 0,3 miljoen euro belastingkrediet voor O&O ontvangen voor het jaar dat afliep op 31 december 2010).

De resultaten werden ongunstig beïnvloed door uitgaven, tijdens het kwartaal, voor een bedrag van 0,1 miljoen euro, die betrekking hadden op de geraamde kost van de afronding van het liquidatieproces van Global Graphics’ Indische vestiging die tijdens het lopende kwartaal verwacht wordt.

Periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2012

De vergelijking van de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2012 met dezelfde periode van het boekjaar dat eindigde op 31 december 2011 omvat:

  • Omzet van 7,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2012 (6,7 miljoen euro tegen wisselkoersen van 2011) t.o.v. 6,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2011, of een groei van 15,7%, tegen huidige wisselkoersen, en van 6,7% tegen constante wisselkoersen;
  • Operationeel verlies van 0,1 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2012 t.o.v. een operationeel verlies van 0,4 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2011;
  • Aangepaste nominale operationele winst (EBITA) tijdens de eerste negen maanden van 2012 t.o.v. een aangepast operationeel verlies van 0,7 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2011;
  • Nettowinst van 0,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2012 (of een nettowinst van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nettoverlies van 0,3 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2011 (of een nettoverlies van 0,03 euro per aandeel); en
  • Aangepaste nettowinst van 0,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2012 (of een aangepaste nettowinst van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een aangepast nettoverlies van 0,5 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2011 (of een aangepast nettoverlies van 0,05 euro per aandeel).

In vergelijking met de geconsolideerde resultaten voor de periode van negen maanden die  eindigde op 30 september 2011 werden de geconsolideerde resultaten voor de periode die eindigde op 30 september 2012 gunstig beïnvloed door het binnenhalen van een significant bulk order (een gelijkaardig jaarlijks bulk order werd opgetekend in Q4 2011). Zij werden ongunstig beïnvloed door uitgaven voor 0,1 miljoen euro, gemaakt tijdens het kwartaal eindigend op 30 september 2012, in verband met het geraamde effect van de afronding van het liquidatieproces van Global Graphics’ Indische vestiging, die tijdens het lopende kwartaal verwacht wordt, en verder door het bedrag van 0,2 miljoen euro dat toegewezen werd als overige inkomsten in de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2011 (niets in 2012).

Gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten
Een gedetailleerde bespreking van de financiële resultaten over het kwartaal en de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2012, met inbegrip van een vergelijking met de vergelijkbare perioden van het vorige boekjaar, is opgenomen in nota 2 bij het interim management report van de raad van bestuur van Global Graphics voor het kwartaal en de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2012.  Dit interim management report vindt u als bijlage bij deze persmededeling, samen met de gecondenseerde, geconsolideerde interim financiële resultaten voor dezelfde perioden.

Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2012 en het volledige jaar 2012
Global Graphics verwacht de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal en voor het boekjaar eindigend op 31 december 2012 bekend te maken op woensdag 13 februari 2013, vóór beurstijd.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Zijn krachtige oplossingen vormen de kern van producten van klanten als HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel en Quark.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0) 3 83 49 45 08

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1223 926 489

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *