Trading update voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van 2013

GLOBAL GRAPHICS SE (NYSE-Euronext: GLOG), experts in de ontwikkeling van software voor elektronische documenten en druktoepassingen, geeft een trading update voor het derde kwartaal en de eerste negen maanden van het boekjaar dat eindigt op 31 december 2013.

KERNPUNTEN

 • Twee nieuwe gDoc partners hebben getekend: licentie van Doc Platform om oplossingen voor elektronische documenten te leveren
 • Lancering van een nieuwe versie van de Harlequin RIP naar OEM partners gericht op de markt voor commerciële druk
 • Voltooiing van het vereffeningsproces van Global Graphics Software (India) Private Limited per eind september 2013.

FINANCIELE KERNCIJFERS

Kwartaal eindigend op 30 september 2013

 • Omzet van 2,5 miljoen euro voor dit kwartaal (2,9 miljoen euro tegen Q3 2012 wisselkoersen) t.o.v. 2,7 miljoen euro in Q3 2012, of een daling met 8,5% tegen huidige wisselkoersen en een groei van 5,2% tegen constante wisselkoersen.
 • Een aangepaste bedrijfswinst (EBITA) van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 0,4 miljoen euro in Q3 2012.

Periode van 9 maanden eindigend op 30 september 2013

 • Omzet van 6,1 miljoen euro in de eerste negen maanden van 2013 (of 6,7 miljoen euro bij wisselkoersen die tijdens de eerste negen maanden van 2012 overheersten) t.o.v. 7,2 miljoen euro tijdens de eerste negen maanden van 2012 of een daling van 14,8% tegen huidige wisselkoersen en van 7,3% bij constante wisselkoersen.
  De omzet voor de periode van negen maanden die eindigde op 30 september 2013 omvat de royalties vermeld onder noot 2b (iii) van het verslag van de raad van bestuur over de activiteiten voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2012, wat opgenomen is in Global Graphics’ jaarverslag voor dat jaar.
 • Een aangepast operationeel verlies (EBITA) van 0,6 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2013 in vergelijking met een nominaal aangepaste bedrijfswinst tijdens de eerste negen maanden van 2012.

Kaspositie per 30 september 2013
Global Graphics had op 30 september 2013 geen schulden uitstaan en had een kaspositie van ca. 0,8 miljoen euro, t.o.v. een netto kaspositie van ca. 1,6 miljoen euro en 2,3 miljoen euro op respectievelijk 30 september 2012 en 31 december 2012.

Omzetanalyse per segment voor het derde kwartaal en de periode van negen maanden die eindigden op 30 september 2013

In miljoen euro Kwartaal Kwartaal Periode van 9 maanden Periode van 9 maanden
Niet-geauditeerde cijfers eindigend op eindigend op eindigend op eindigend op
30 september 30 september 30 september 30 september
2013 2012 2013 2012
Druksegment 1.5 1.6 4.3 5.7
eDoc segment 1.0 1.1 1.8 1.5
Totale omzet 2.5 2.7 6.1 7.2

TOELICHTING VAN HET MANAGEMENT
Gary Fry, Global Graphics’ Chief Executive Officer, licht toe, “Ik ben verheugd te melden dat we in het derde kwartaal een sterker dan verwachte financiële performance hebben kunnen neerzetten.

 “Tijdens het kwartaal hebben we twee nieuwe gDoc partners binnengehaald. Zij nemen een licentie op ons gDoc Platform om oplossingen te ontwerpen voor verticale markten. Zoals ik vroeger al aangaf, hebben wij het verkoopmodel van gDoc aangepast om voorrang te geven aan het werken met OEMs, systeemintegratoren en softwareverdelers en we streven ernaar de rekrutering van nieuwe partners te versnellen.

“In augustus hebben we versie 10 van de Harlequin RIP aangekondigd, voorafgaand aan de Print 13 beurs in Chicago die doorging in september. Versie 10 voegt een aantal nieuwe mogelijkheden toe die print shops toelaten om te groeien in de markt voor digitale druk. De versie sloeg goed aan bij onze OEM partners die nu werk maken van het upgraden van hun klanten.

“Wat onze kaspositie betreft op het einde van het derde kwartaal: deze is lager dan verwacht maar dat is volledig te wijten aan de timing van de inkomsten naar het einde van het kwartaal toe en we verwachten dat de kaspositie zal versterken vóór het einde van dit jaar.”

BIJZONDERE EN ALGEMENE VERGADERINGEN VAN DE AANDEELHOUDERS VAN DE ONDERNEMING
Een bijzondere algemene vergadering van de aandeelhouders in het bezit van aandelen waaraan dubbel stemrecht is gekoppeld, gaat vandaag door om 14.00 CET in het Hôtel du Châtelain, Kasteleinstraat 17 te Brussel (België).

Deze vergadering wordt gevolgd door een gewone en een buitengewone aandeelhoudersvergadering in het bijzonder om te stemmen over de voorgestelde overbrenging van de maatschappelijke zetel van de onderneming naar het Verenigd Koninkrijk. Deze vergaderingen gaan door om 14.30 CET, eveneens in het voormelde Hôtel du Châtelain.

De respectieve agenda’s en de voorgestelde besluiten voor deze aandeelhoudersvergaderingen zijn beschikbaar op een specifieke pagina op het investeerdersluik van de website van de onderneming, en meer bepaald op:
http://www.globalgraphics.com/investors/18-october-2013-meetings/

Als bijlage bij dit persbericht is een samenvatting gevoegd (in het Engels) van de toepasselijke regelgeving in het kader van de inkoop van aandelen die worden gehouden door een aandeelhouder van de Vennootschap die zich verzet tegen de voorgestelde zetelwijziging van de Vennootschap naar het Verenigd Koninkrijk, met in het bijzonder de toelichting van de voorwaarden die moeten vervuld zijn voor een verzoek tot inkoop van aandelen gedaan door een aandeelhouder.

RESULTATEN VOOR HET VIERDE KWARTAAL EN HET BOEKJAAR EINDIGEND OP 31 DECEMBER 2013
Global Graphics verwacht de geconsolideerde resultaten voor het kwartaal en het boekjaar eindigend 31 december 2013, bekend te maken op woensdag 12 februari 2014, vóór beurstijd.

Editors notes

OVER GLOBAL GRAPHICS
Global Graphics (www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druktoepassingen. Zijn krachtige oplossingen vormen de kern van producten van klanten als HP, Fuji Xerox, Agfa, Corel en Quark.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei van de onderneming, haar financiering, expansieplannen en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden.
Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dat zijn verwachtingen, die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen, redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Bijgevolg is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen.
In ieder geval zijn deze verklaringen enkel van toepassing vanaf de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren, noch om gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling te reflecteren, noch om nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Summary of applicable legal and regulatory provisions with respect to the repurchase of shares held by a shareholder of the Company as part of the Proposed Transfer

Condition #1: Not having voted for the Proposed Transfer on 18 October 2013
In accordance with the provisions of the third paragraph of article L.229-2 of the French Commercial Code, shareholders having expressed their opposition to the Proposed Transfer on 18 October 2013, either by voting against the Proposed Transfer resolution, or by having abstained while taking part in the vote on that resolution, may be entitled to request the repurchase of their shares by the Company.
On the contrary, shareholders who did not participate in the 18 October 2013 meeting or who approved the Proposed Transfer on that date will not be entitled to request for their shares to be repurchased by the Company.

Condition #2: Filing a formal share repurchase request with the Company
In accordance with the provisions of article R.229-6 of the French Commercial Code, for being valid, the confirmation of a shareholder’s opposition to the Proposed Transfer and the formal share repurchase request will have to be filed by the shareholder with the Company:

 • within a 30-day period starting on the date when the last of the two notices the provision of which is required by article R.229-5 of the French Commercial Code (i.e. the publication of a notice on the Proposed Transfer in a legal gazette as well as in the Bulletin des Annonces Légales et Obligatoires (BALO) is published.
  Both notices are expected to be published on Friday 25 October 2013. In any case, the Company will publish the starting and ending dates of that 30-day period through the issue of a press release, at the latest on the day when the last of these two notices will be published.
 • by way of a registered letter which will have to be sent for the attention of the Company’s Chief Financial Officer, to the Company’s registered office (located at 146 boulevard de Finlande, Z.I. Pompey Industries, 54340 Pompey, France).

Share repurchase offer sent by the Company to the shareholders
In accordance with the provisions of article R.229-7 of the French Commercial Code, the Company will send those shareholders meeting both conditions mentioned above a share repurchase offer by way of a registered letter and within a 15-day period following the receipt of the valid share repurchase request.
The share repurchase offer will include information on the price at which the shares will be repurchased as set by the Board on 30 September 2013 (i.e. Euro 1.80 per share), the proposed means of payment for those shares, the period during which the offer will be valid (which will be a minimum of 20 calendar days), as well as the place where the offer acceptance must be sent.

Dispute on the share repurchase price
Any dispute formed by a shareholder with respect to the share repurchase price will have to be brought to the competent court within the jurisdiction of the Appeal Court of Nancy, and within the period set by the share repurchase offer, in accordance with the provisions of article R.229-8 of the French Commercial Code.
In accordance with the provisions of the same article, should a dispute formed by one shareholder with respect to the share repurchase price be accepted by the court, this would put all other shareholders having filed a valid share repurchase request with the Company in the same position, as required by the provisions of article 331 of the French Civil Procedure Code.

Contact

Jill Taylor, Director of Corporate Communications
Tel: + 44 (0)1223 926 489

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *