Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2007

GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext: GLOG), de specialist in de ontwikkeling van technologie voor open document en drukoplossingen, maakt de financiële resultaten bekend van het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2007.

De vergelijking van het vierde kwartaal van 2007 met het vierde kwartaal van 2006 omvat:

  • Omzet van 3,5 miljoen euro (3,8 miljoen euro tegen wisselkoersen van het vierde kwartaal 2006) t.o.v. 5,0 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
  • Bedrijfswinst van 1,1 miljoen euro t.o.v. 1,9 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
  • Aangepaste bedrijfswinst van 0,6 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
  • Aangepaste winst vóór belastingen van 0,7 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,06 euro per aandeel) t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006 (of 0,16 euro per aandeel);
  • Nettowinst van 0,0 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,00 euro per aandeel) t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of 0,16 euro per aandeel);
  • Aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 1,4 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of een aangepaste nettowinst van 0,14 euro per aandeel).

In zijn toelichting op de prestaties stelde Jim Freidah, Chief Operating Officer: “In alle segmenten werd de omzet beïnvloed door de aanvang van een economische vertraging in het vierde kwartaal van 2007, die het meest zichtbaar was in de VS. De zwakke dollar, onze belangrijkste verkoopsvaluta, drukte ook verder op onze omzet en resultaten.

In het laatste kwartaal van 2007 presteerde de traditionele grafische markt verder ondermaats, waardoor de omzet, bij constante wisselkoersen, 24,2% lager lag dan in het vierde kwartaal van 2006. De vertraging betrof zowel onze klanten actief in hardwareproductie alsook de systeemintegratoren.

De omzet in de segmenten voor digitale druk en elektronische documenten daalde met 22,4% (bij constante wisselkoersen) t.o.v. het vierde kwartaal 2006. Dit was voornamelijk te wijten aan de timing van de omzettoerekening van de XPS-contracten die wij in het vierde kwartaal van 2006 hebben getekend. De onderneming sloot weliswaar drie nieuwe eDocument contracten in het vierde kwartaal van 2007, waaronder twee XPS-gerelateerd, en lanceerde een nieuwe productlijn van drukker/MFP onderdelen met ingebouwde RIP- technologie van Global Graphics. Hoewel de markt de XPS-technologie in drukapparatuur en toepassingssoftware slechts langzaam opneemt waardoor nieuwe zakelijke opportuniteiten uitgesteld worden, blijven wij in diverse stadia van gesprek en onderhandeling met een brede waaier van potentiële klanten, niet alleen voor XPS maar eveneens voor onze ruimere RIP- en de daarmee verbonden eDocument technologie.”

Performance van het vierde kwartaal 2007
De omzet van het vierde kwartaal 2007 bedroeg 3,5 miljoen euro, t.o.v. 5,0 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006, of een daling met 30,2% tegen huidige wisselkoersen.

Gedurende dit kwartaal werd ongeveer 86,4% van de omzet uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van USD 1,445 voor 1 euro) en koersschommelingen met de euro bleven invloed uitoefenen op de omzet en op de resultaten van het bedrijf. Indien de omzet van het vierde kwartaal omgerekend werd tegen de gemiddelde dollarkoers van het vierde kwartaal 2006 (USD 1,299 voor 1 euro), dan zou de omzet ongeveer 3,8 miljoen euro hebben bedragen, wat neerkomt op een daling van 23,0%, tegen constante wisselkoersen, t.o.v. de omzet van het vierde kwartaal 2006.

De totale bedrijfskosten (exclusief kosten voor verkoop, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie evenals het netto-effect van de kapitalisatie van ontwikkelingsuitgaven voor 0,6 miljoen euro) bedroegen in het vierde kwartaal van 2007 2,8 miljoen euro tegenover 3,2 miljoen euro in dezelfde periode van 2006, en t.o.v. 3,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2007 en t.o.v. 3,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2007. De opeenvolgende daling is het gevolg van de combinatie van twee factoren: enerzijds het kostenbeheersingbeleid dat het management doorheen het jaar 2007 voerde en anderzijds de gunstige evolutie van de wisselkoers van de euro t.o.v. het Britse pond in het vierde kwartaal van 2007.

De bedrijfswinst bedroeg dit kwartaal 1,1 miljoen euro (of 31,5% van de kwartaalomzet), t.o.v. 1,9 miljoen euro tijdens het vierde kwartaal van 2006 (of 37,7% van de omzet van het vierde kwartaal van 2006), wat een daling van 41,6% betekent t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer.

De aangepaste bedrijfswinst (of EBITA, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,6 miljoen euro in vergelijking met 1,6 miljoen euro voor het vierde kwartaal 2006, of een daling met 63,7% % t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer. Bijgevolg viel de EBITA marge terug tot 16,7% van de kwartaalomzet, t.o.v. 32,1% in het vierde kwartaal van 2006.

De aangepaste winst vóór belasting (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,7 miljoen euro, t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006, of een daling met 60,2% t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer. Bijgevolg bedroeg de aangepaste winst vóór belasting per aandeel voor dit kwartaal 0,06 euro t.o.v. 0,16 euro in het vierde kwartaal van 2006.

De nettowinst voor dit kwartaal was lichtjes positief (0,00 euro per aandeel), na de verwerking van een belastingskost van 1,1 miljoen euro, t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of 0,16 euro per aandeel).

Als gevolg daarvan rapporteerde de onderneming een aangepast netto verlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) tegenover een aangepaste nettowinst van 1,4 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006 (of een aangepaste netto winst van 0,14 euro per aandeel).

Performance over het volledige jaar 2007
Voor het ganse jaar 2007 bedroeg de omzet 16,4 miljoen euro, t.o.v. 17,0 miljoen euro in 2006, of een daling van 3,8%, tegen de huidige wisselkoersen. Dit omzetcijfer ligt 3,7% onder het cijfer van 17,0 miljoen euro dat de bedrijfsleiding in oktober 2007 had opgegeven als de geschatte ondergrens van de voorziene omzetvork voor 2007. Dit is vooral te wijten aan de ongunstige evolutie van de dollar/euro wisselkoers in vergelijking met het vierde kwartaal 2006 toen de koers 1,445 bedroeg, wat ruim boven de wisselkoers van 1,417 lag die de basis vormde bij de voorbereiding van de vooruitzichten voor 2007.

In 2007 werd ongeveer 85,7% van de bedrijfsomzet uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde dollarkoers van 1,365 US dollar voor 1 euro). Indien de omzet van 2007 omgerekend werd tegen de gemiddelde dollarkoers voor 2006 (1,259 US dollar voor 1 euro) dan zou de totale omzet voor 2007 17,7 miljoen euro hebben bedragen, of een stijging van 4,2% t.o.v. de omzet van 2006, bij constante wisselkoersen.

T.o.v. 2006 viel de omzet in de traditionele grafische markt in 2007 met 27,3% terug, bij huidige wisselkoersen (of een daling van 21,0% tegen constante wisselkoersen). In de nieuwe segmenten, meer bepaald digitale druk en elektronische documenten, steeg de omzet t.o.v. 2006 met 14,1%, tegen huidige wisselkoersen (of een stijging van 23,3% tegen constante wisselkoersen) en was daarmee goed voor 67,4% van de totale omzet voor 2007 t.o.v. 56,8% van de omzet in 2006.

De totale bedrijfskosten (exclusief kosten voor verkoop, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie evenals het netto-effect van de kapitalisatie van de uitgaven voor ontwikkeling voor een bedrag van 2,9 miljoen euro) bedroegen voor 2007 12,9 miljoen euro tegenover 13,0 miljoen euro in 2006 en beduidend onder de vork van 13,3 tot 13,5 miljoen euro die het management in oktober 2007 had aangegeven.

De bedrijfswinst voor 2007 bedroeg 5,2 miljoen euro (of 32,0% van de jaaromzet), t.o.v. 4,3 miljoen euro voor 2006 (of 25,5% van de jaaromzet van 2006) of een groei van 20,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

De aangepaste bedrijfswinst (EBITA) voor 2007 bedroeg 3,0 miljoen euro (of 18,2% van de omzet van 2007) t.o.v. 3,6 miljoen euro in 2006 (of 21,0% van de omzet van 2006), of een daling van 16,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006. Dit bedrag ligt 6,9% onder het cijfer van 3,2 miljoen euro dat het management in oktober 2007 had opgegeven als de ondergrens van de geraamde EBITA-vork voor 2007, voornamelijk als gevolg van de reeds vermelde omzetdaling.

De aangepaste winst vóór belasting bedroeg voor 2007 3,0 miljoen euro (of 0,30 euro per aandeel), t.o.v. 3,9 miljoen euro (of 0,38 euro per aandeel) in 2006, of een daling van 21,5% t.o.v. het voor 2006 gerapporteerde cijfer. Deze aangepaste winst vóór belastingen per aandeel ligt 3,2% onder het cijfer van 0,31 euro per aandeel dat de bedrijfsleiding in oktober 2007 had opgegeven als de ondergrens van de geschatte aangepaste winst vóór belasting per aandeel vork voor 2007.

De nettowinst bedroeg in 2007 3,3 miljoen euro (of 0,32 euro per aandeel), t.o.v. 3,0 miljoen euro in 2006 (of 0,29 euro per aandeel), of een stijging van 9,4% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

De aangepaste netto winst voor 2007 was 2,0 miljoen euro (of 0,20 euro per aandeel), tegenover 2,5 miljoen euro in 2006 (of 0,25 euro per aandeel) of een daling met 20,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

Perspectief voor 2008
Jim Freidah vervolgde: “Op korte termijn verwachten wij dat de factoren die het vierde kwartaal van 2007 hebben beïnvloed verder zullen spelen, met inbegrip van de consolidatie van de traditionele grafische markt, de dollar/euro wisselkoers, de actuele economische factoren en de langzame marktopname van de XPS-technologie.
 
Desondanks blijft het segment voor digitale druk en elektronische documenten actief hoewel het beïnvloed wordt door de trage opname van de XPS-technologie. We blijven vol vertrouwen voor onze langetermijnperspectieven omdat Global Graphics goed gepositioneerd is in de markt, een significant concurrentieel voordeel bezit inzake druktechnologie, verder nieuwe en unieke oplossingen ontwikkelt en rust op sterke financiële fundamenten.

Omwille van het resultaat van de lopende onderhandelingen met potentiële klanten in de komende maanden, zullen wij de vooruitzichten inzake omzet en resultaten voor het jaar 2008 voorstellen op vrijdag 25 april 2008, datum waarop wij verwachten de resultaten over het eerste kwartaal, dat eindigt op 31 maart 2008, bekend te maken.”

De onderneming heeft haar organisatie grondig doorgelicht met het oog op toekomstige markt trends en klantenbehoeften. Dit resulteerde in een personeelsvermindering die in januari 2008 werd doorgevoerd en wij verwachten in het eerste kwartaal van 2008 niet-wederkerende ontslagkosten te boeken voor een bedrag van ca. 0,3 miljoen euro. Deze en andere geplande aanpassingen aan de kostenstructuur doorheen 2008 zullen de onderneming een kostenbesparing opleveren van ca. 1,0 miljoen euro t.o.v. het kostenniveau van 2007.

Praktische inlichtingen i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007
Global Graphics zal vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie houden over de resultaten van het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 december 2007. Bellers dienen het nummer +44 (0) 20 7162 0025 te kiezen en "Global Graphics quarterly results conference call" te vermelden aan de operator. Deze telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 (0) 20 7031 4064, toegangscode 61692.

Verslag van de revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van 2007
De aangehechte geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van de onderneming op 12 februari 2008, werden  geverifieerd door de revisoren van de onderneming en zijn daarom definitief.

De revisoren van de onderneming hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de statutaire rekeningen van de onderneming en de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen. Zoals in vorige jaren zal hun eindverslag opgenomen worden in het Jaarverslag van de onderneming voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2007.

Jaarverslag voor 2007
De onderneming verwacht de elektronische versies van haar Jaarverslag (in het Engels en het Frans) te publiceren op of rond 26 maart 2008. Gedrukte exemplaren van de Engelstalige en de Franstalige versie van het Jaarverslag zullen kort nadien beschikbaar zijn. Mocht u één of meerdere exemplaren van het Jaarverslag 2007 van de onderneming willen ontvangen, gelieve ons dit te laten weten door een email te sturen naar: [<a href="mailto:investor-relations@globalgraphics.com">investor-relations@globalgraphics.com</a>]  of via brief of fax naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2008
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2008 bekend te maken op vrijdag 25 april 2008 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op vrijdag 25 april 2008 te Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda en stemprocedures zullen minstens 35 dagen voor deze datum bekend gemaakt worden.

Over Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van open document technologie en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegrators, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt (kleine en thuiskantoren) en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Editors notes

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *