Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2008

De vergelijking van het vierde kwartaal van 2008 met het vierde kwartaal van 2007 omvat:

  • Omzet van 2,7 miljoen euro (2,5 miljoen euro tegen wisselkoersen van het vierde kwartaal 2007) t.o.v. 3,5 miljoen euro in het vierde kwartaal 2007;
  • Nominaal bedrijfsverlies, vergeleken met een bedrijfswinst van 1,1 miljoen euro in het vierde kwartaal 2007;
  • Aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. een bedrijfswinst van 0,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 2007;
  • Nominaal aangepast bedrijfsverlies vóór belastingen voor dit kwartaal (of 0,00 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 0,7 miljoen euro in het vierde kwartaal 2007 (of een winst van 0,06 euro per aandeel);
  • Nettoverlies van 0,2 miljoen euro voor dit kwartaal (of een nettoverlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nominale nettowinst in het vierde kwartaal van 2007 (of een nettowinst van 0,00 euro per aandeel) en
  • Aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel) identiek aan het aangepast nettoverlies in het vierde kwartaal van 2007.

In zijn toelichting op de prestaties stelde Gary Fry, Chief Executive Officer: “in het vierde kwartaal 2008 brachten wij de eerste versie uit van onze ingebouwde (embedded) drukoplossing die voor ons nieuwe markten zal openen. De eerste tekenen zijn erg positief en we kijken er naar uit om over ons succes op dit vlak te berichten. Wij hebben ook onze oplossing voor een elektronische document bibliotheek verbeterd en zijn er in geslaagd om een nieuwe contract met een groot softwarebedrijf binnen te halen. Algemeen gezien blijven de opportuniteiten voor dit oplossingssegment erg aantrekkelijk. In dit kwartaal konden we ook stevige vooruitgang boeken met onze nieuwe eindgebruikertoepassing voor elektronische documenten zowel in de technologische ontwikkeling als de rijpheid van de markt voor de lancering in het huidige boekjaar.”

Performance van het vierde kwartaal 2008
De omzet van het vierde kwartaal 2008 bedroeg 2,7 miljoen euro, t.o.v. 3,5 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2007, of een daling met 21,6% tegen huidige wisselkoersen en van 27,3% tegen constante wisselkoersen.

In het grafische segment bedroeg de omzet tijdens dit kwartaal 0,8 miljoen euro (of 28,3% van de kwartaalomzet), wat neerkomt op een daling van 25,1% tegen huidige wisselkoersen en van 31,1% tegen constante wisselkoersen, t.o.v. de omzet van 1,0 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2007.

In de markten voor digitale druk en elektronische documenten haalden we dit kwartaal een omzet van 1,9 miljoen euro (goed voor 71,7% van de totale kwartaalomzet) of een daling met 20,1% tegen huidige wisselkoersen en met 25,7% tegen constante wisselkoersen t.o.v. de 2,4 miljoen euro omzet van het vierde kwartaal 2007 in die segmenten.

De daling in de twee laatste segmenten is voornamelijk te wijten aan een ongunstige vergelijkingsbasis met het vierde kwartaal 2007 toen Global Graphics een omzet van 0,9 miljoen euro erkende als gevolg van de drie contracten die het had aangekondigd in november 2006, t.o.v. 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal of een ongunstig verschil van 0,5 miljoen euro.

De totale bedrijfskosten bedroegen in het vierde kwartaal van 2008 2,7 miljoen euro tegenover 2,3 miljoen euro in dezelfde periode van 2007 en omvatten voor 0,1 miljoen euro kosten van dubieuze vorderingen.

Global Graphics rapporteerde voor dit kwartaal een nominaal bedrijfsverlies (of een verlies gelijk aan 2,1% van de kwartaalomzet), t.o.v. een bedrijfswinst van 1,1 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2007 (of 31,5% van de omzet in het vierde kwartaal 2007).

Global Graphics rapporteerde voor dit kwartaal een aangepast bedrijfsverlies (of EBITA, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,3 miljoen euro in vergelijking met een aangepaste bedrijfswinst van 0,6 miljoen euro voor het vierde kwartaal 2007. Bijgevolg was de EBITA marge gelijk aan -11,2% van de kwartaalomzet t.o.v. 16,7% van de omzet in het vierde kwartaal van 2007.

Global Graphics rapporteerde voor dit kwartaal een nominaal aangepast verlies vóór belasting (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) t.o.v. een aangepaste winst vóór belasting van 0,7 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2007. Bijgevolg bedroeg het aangepast verlies vóór belasting per aandeel voor dit kwartaal 0,00 euro t.o.v. een winst van 0,06 euro per aandeel in het vierde kwartaal van 2007.

Het nettoresultaat was een verlies van 0,2 miljoen euro per aandeel (of een nettoverlies van 0,02 euro per aandeel) t.o.v. een nominale nettowinst voor het vierde kwartaal van 2007 gelijk aan 0,00 euro per aandeel.

Als gevolg rapporteerde Global Graphics voor dit kwartaal een aangepast nettoverlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,4 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,04 euro per aandeel), gelijk aan het aangepaste nettoverlies van het vierde kwartaal 2007 (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel).

Performance over het volledige boekjaar 2008
Voor het ganse jaar 2008 bedroeg de omzet 11,2 miljoen euro (of 12,0 miljoen euro tegen wisselkoersen van 2007) t.o.v. 16,4 miljoen euro in 2007, of een daling van 31,8%, tegen de huidige wisselkoersen en van 26,8% tegen constante wisselkoersen.

In de grafische markt realiseerde Global Graphics een jaaromzet van 3,7 miljoen euro. T.o.v. 2007 was dit een daling van 29,9% bij de huidige wisselkoersen en van 23,5% tegen constante wisselkoersen.

In de nieuwe marktsegmenten voor digitale druk en elektronische documenttechnologie bedroeg de jaaromzet 7,4 miljoen euro (of 66,4% van de totale jaaromzet van Global Graphics) en daalde daarmee 32,7%, tegen de huidige wisselkoersen, en 28,4%, tegen constante wisselkoersen, t.o.v. 2007.

De daling in deze segmenten is voornamelijk te wijten aan een ongunstige vergelijkingsbasis met 2007 toen Global Graphics een bedrag van 4,0 miljoen euro als omzet erkende ten gevolge van de drie contracten die het had aangekondigd in november 2006, t.o.v. een omzet van 0,9 miljoen euro voor het jaar eindigend op 31 december 2008, of een ongunstig verschil van 3,2 miljoen euro.

De totale bedrijfskosten bedroegen voor 2008 10,8 miljoen euro tegenover 10,6 miljoen euro in 2007 en omvatten voor 0,2 miljoen euro kosten van dubieuze vorderingen, opgetekend in de tweede helft van het jaar en voor 0,5 miljoen euro eenmalige uitgaven uit de eerste helft van het jaar en die betrekking hebben op het afvloeiingsplan van januari 2008 en de vervanging van James Freidah door Gary Fry als CEO van Global Graphics in juni van dit jaar.

Global Graphics maakte voor 2008 een nominaal bedrijfsverlies bekend (of een verlies gelijk aan 0,8% van de jaaromzet van 2008) t.o.v. een bedrijfswinst van 5,2 miljoen euro voor 2007 (of 32,0% van de jaaromzet van 2007).

Global Graphics maakte voor 2008 een aangepast bedrijfsverlies van 0,3 miljoen euro bekend (of een verlies gelijk aan 2,7% van de jaaromzet van 2008) t.o.v. een aangepaste bedrijfswinst van 3,0 miljoen euro voor 2007 (of 18,2% van de jaaromzet van 2007).

De aangepaste winst vóór belasting bedroeg 0,2 miljoen euro voor 2008 (of 0,02 euro per aandeel), t.o.v. 3,0 miljoen euro (of 0,30 euro per aandeel) in 2007.

Global Graphics maakte voor 2008 een nettoverlies van 0,6 miljoen euro bekend (of een nettoverlies van 0,06 euro per aandeel) t.o.v. een nettowinst van 3,3 miljoen euro in 2007 (of een nettowinst van 0,29 euro per aandeel).

Global Graphics maakte voor 2008 een aangepast nettoverlies van 0,6 miljoen euro bekend (of een verlies van 0,06 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 2,0 miljoen euro in 2007 (of een winst van 0,20 euro per aandeel).

Afsluitende bemerkingen
Gary Fry voegde er aan toe: “2008 was een jaar waarin wij aanzienlijk hebben geïnvesteerd in nieuwe technologieën en in nieuwe marktwegen om onze klantenbasis en omzetmogelijkheden uit te breiden. We hebben tijdens dat jaar niet enkel onze geplande financiële positie kunnen behouden maar konden ook onze cashpositie beduidend versterken.

“Hoewel de aanzienlijke wijziging van de wisselkoersen een negatieve weerslag had op de gerapporteerde omzetwaarde, heeft zij ons geholpen om dit doel te bereiken vooral tegen het einde van het jaar. Zij zal ons ook in 2009 helpen omdat onze kosten veeleer in Britse ponden zijn uitgedrukt terwijl onze omzet vooral in US dollar is uitgedrukt.

“Het staat buiten kijf dat de globale recessie verder een zorg blijft voor ons en voor onze klanten en partners. Ondanks de moeilijke economische toestand geloven wij dat wij, dankzij de ontwikkeling van onze nieuwe marktsegmenten en een aantal zeer belangrijke contracten waar wij momenteel aan werken in de diverse marktsegmenten waar we actief zijn, goed gepositioneerd zijn om toch een groei te realiseren in 2009.”

Details i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2008
Global Graphics zal vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie houden over de resultaten van het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 december 2008. Om deel te nemen, dient u te bellen naar het nummer +44 (0) 1452 555 566 en "Global Graphics financial results" of “conference call ID 85017508” te vermelden aan de operator. Deze telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 (0) 1452 550000, toegangscode 85017508#.

Verslag van de revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van 2008
De aangehechte gecondenseerde geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van Global Graphics op 10 februari 2009, werden geverifieerd door de revisoren van de onderneming en zijn daarom definitief.

De revisoren van Global Graphics hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de statutaire rekeningen van de onderneming en de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen. Zoals in vorige jaren zal hun eindverslag opgenomen worden in het Jaarverslag van Global Graphics voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2008.

Jaarverslag voor 2008
Global Graphics verwacht de elektronische versies van zijn Jaarverslag (in het Engels en het Frans) te publiceren op of rond 27 maart 2009. Gedrukte exemplaren van de Engelstalige en de Franstalige versie van het Jaarverslag zullen kort nadien beschikbaar zijn. Mocht u één of meerdere exemplaren van het Jaarverslag 2008 van Global Graphics willen ontvangen, gelieve ons dit te laten weten door een email te sturen naar: investor-relations@globalgraphics.com, of via een schriftelijk verzoek aan de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2009
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2009 bekend te maken op vrijdag 24 april 2009 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders

De gewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op vrijdag 24 april 2009 te Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda, voorgestelde resoluties en stemprocedures zullen minstens 35 dagen voor deze datum bekend gemaakt worden.

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van software voor e-documenten en druk. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor softwaretoepassingen voor kenniswerkers en professionals. Tot de klantenkring van Global Graphics behoren apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegrators, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de pre-press wereld, grootformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt (kleine en thuiskantoren) en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel.: + 33 6 62 60 56 51

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *