Global Graphics releases Version 2.0 of the Jaws PDF Desktop Suite

Global Graphics has launched Version 2.0 of the Jaws PDF Desktop Suite, a comprehensive PDF solution in one easy-to-use package for the single user, small office and enterprise.  Platform support has been added for Windows Vista and Microsoft Office 2007 to this popular tool that combines Jaws PDF Creator and Jaws PDF Editor into a single installer to provide high-quality PDF creation, assembly, merge, mark-up and forms-fill.

James Bidewell, Global Graphics’ sales director for eDocument Technologies says,  “The Jaws PDF Desktop Suite has been designed to give the majority of PDF users the set of features they need for everyday use, whether they need to create PDFs to archive receipts from on-line purchases, or work in an office where they need to comment on and mark up PDF files that they exchange with colleagues.   PDF useage is broadening and the Jaws PDF Desktop Suite is an easy-to use and cost-effective tool that has proved very popular because of its price and feature set.  Version 2.0 of the Desktop Suite combines the latest versions of Jaws PDF Creator and Jaws PDF Editor together, that’s Version 5.0 of Jaws PDF Creator and Version 4.0 of Jaws PDF Editor.  Based on the feedback we’ve had from our users they will welcome the updated platform support that we have added.”
 
The Jaws PDF Desktop Suite v.2.0 builds on an already powerful range of functions.  For only 89 USD/69 Euro/47GBP (SRP) users can create high-quality PDF files, use powerful commenting tools such as sticky notes, a highlight pen, underline and strikeout, and can easily format and assemble PDF files by inserting, extracting, rotating and deleting pages.  Document navigation can be enhanced through bookmark creation and formatting tools.  Features include:

 • Easy PDF creation from any Microsoft® Windows® application
 • ‘One click’ creation from Microsoft Word, Excel and PowerPoint files
 • View, navigate, search and print PDF files.  You can Navigate via bookmarks, the page list, thumbnails, or links and search for words or phrases in the file.
 • Review and mark up with comments:  you can create, edit, save and import and export comments directly in a PDF file. Mark-up tools include Note,Highlight, Strikeout, and Underline each with an associated pop-up comment window to add additional information. Additionally, users can share comments among other reviewers using import and export comments.
 • Assemble PDF files: document assembly tools include Insert, Delete, Reorder, Rotate, and Extract pages. File Open settings determine how the document displays when opened. Users can add, delete, format and rearrange bookmarks to enhance navigation. The Finish DocumentWizard steps through a checklist of settings to prepare the file for distribution.
 • Form-fill and import/export form data: fill out a PDF form, edit, save, print, e-mail and import and export field data once you’ve finished.
 • Secure PDF files using 128-bit encryption

Platform support and availability
The Jaws PDF Desktop Suite is compatible with the PDF specification up to 1.6, and runs on: Windows® XP, Windows XP x64 and Windows Vista; Windows 2003 Server and Windows 2003 Server x64; Windows Terminal Services on Windows 2003 Server; Citrix Presentation Server 4.0/4.5 on Windows 2003 Server; (Creator only) Microsoft Office XP,2003 and 2007; (Creator only) MacOS X (up to 10.4 PowerPC only).

The Jaws PDF Desktop suite can also be purchased on-line at http://www.jawspdf.com. The Jaws PDF Suites are available from Global Graphics’ Authorized Resellers.  A full list can be found at http://www.jawspdf.com.  

Editors notes

A high resolution splash screen image and image diagrams can be downloaded from the Global Graphics photo library at http://www.globalgraphics.com/company/news/library/diagrams.html

To review the Jaws PDF Desktop Suite please email your request to [<a href="mailto:andy.hines@globalgraphics.com">andy.hines@globalgraphics.com</a>]

About Global Graphics:
Global Graphics Software http://www.globalgraphics.com) is the technology expert for open document and print solutions committed to the continuous development of industry standards. It is a leading developer and supplier of sophisticated high performance RIPs, PDF document, workflow and color solutions mostly to a customer base of Independent Hardware Vendors, system integrators, software developers and resellers. These partners include the world’s leading vendors of digital pre-press systems, large-format color printers, color proofing systems, copiers and printers for the corporate and SOHO markets and software applications. Jaws PDF creation tools have been developed since the format’s inception in 1993. Global Graphics Software is a subsidiary of Global Graphics S.A. (Euronext:GLOG)

Global Graphics, the smarter alternative, Jaws, the Jaws logo, Jaws PDF Editor and Jaws PDF Creator are trademarks of Global Graphics Software Limited which may be registered in certain jurisdictions. Global Graphics is a trademark of Global Graphics S.A. which may be registered in certain jurisdictions. Adobe, Acrobat and PostScript are trademarks of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions. All other brand and product names are the registered trademarks or trademarks of their respective owners. Global Graphics makes no warranty and accepts no liability for any loss or damage arising from the use of information or particulars in this document.

Contact

Resultaten Global Graphics vierde kwartaal en boekjaar 2007

GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext: GLOG), de specialist in de ontwikkeling van technologie voor open document en drukoplossingen, maakt de financiële resultaten bekend van het vierde kwartaal en het jaar eindigend op 31 december 2007.

De vergelijking van het vierde kwartaal van 2007 met het vierde kwartaal van 2006 omvat:

 • Omzet van 3,5 miljoen euro (3,8 miljoen euro tegen wisselkoersen van het vierde kwartaal 2006) t.o.v. 5,0 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
 • Bedrijfswinst van 1,1 miljoen euro t.o.v. 1,9 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
 • Aangepaste bedrijfswinst van 0,6 miljoen euro voor dit kwartaal t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006;
 • Aangepaste winst vóór belastingen van 0,7 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,06 euro per aandeel) t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006 (of 0,16 euro per aandeel);
 • Nettowinst van 0,0 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,00 euro per aandeel) t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of 0,16 euro per aandeel);
 • Aangepast nettoverlies van 0,4 miljoen euro (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) t.o.v. een aangepaste nettowinst van 1,4 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of een aangepaste nettowinst van 0,14 euro per aandeel).

In zijn toelichting op de prestaties stelde Jim Freidah, Chief Operating Officer: “In alle segmenten werd de omzet beïnvloed door de aanvang van een economische vertraging in het vierde kwartaal van 2007, die het meest zichtbaar was in de VS. De zwakke dollar, onze belangrijkste verkoopsvaluta, drukte ook verder op onze omzet en resultaten.

In het laatste kwartaal van 2007 presteerde de traditionele grafische markt verder ondermaats, waardoor de omzet, bij constante wisselkoersen, 24,2% lager lag dan in het vierde kwartaal van 2006. De vertraging betrof zowel onze klanten actief in hardwareproductie alsook de systeemintegratoren.

De omzet in de segmenten voor digitale druk en elektronische documenten daalde met 22,4% (bij constante wisselkoersen) t.o.v. het vierde kwartaal 2006. Dit was voornamelijk te wijten aan de timing van de omzettoerekening van de XPS-contracten die wij in het vierde kwartaal van 2006 hebben getekend. De onderneming sloot weliswaar drie nieuwe eDocument contracten in het vierde kwartaal van 2007, waaronder twee XPS-gerelateerd, en lanceerde een nieuwe productlijn van drukker/MFP onderdelen met ingebouwde RIP- technologie van Global Graphics. Hoewel de markt de XPS-technologie in drukapparatuur en toepassingssoftware slechts langzaam opneemt waardoor nieuwe zakelijke opportuniteiten uitgesteld worden, blijven wij in diverse stadia van gesprek en onderhandeling met een brede waaier van potentiële klanten, niet alleen voor XPS maar eveneens voor onze ruimere RIP- en de daarmee verbonden eDocument technologie.”

Performance van het vierde kwartaal 2007
De omzet van het vierde kwartaal 2007 bedroeg 3,5 miljoen euro, t.o.v. 5,0 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006, of een daling met 30,2% tegen huidige wisselkoersen.

Gedurende dit kwartaal werd ongeveer 86,4% van de omzet uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van USD 1,445 voor 1 euro) en koersschommelingen met de euro bleven invloed uitoefenen op de omzet en op de resultaten van het bedrijf. Indien de omzet van het vierde kwartaal omgerekend werd tegen de gemiddelde dollarkoers van het vierde kwartaal 2006 (USD 1,299 voor 1 euro), dan zou de omzet ongeveer 3,8 miljoen euro hebben bedragen, wat neerkomt op een daling van 23,0%, tegen constante wisselkoersen, t.o.v. de omzet van het vierde kwartaal 2006.

De totale bedrijfskosten (exclusief kosten voor verkoop, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie evenals het netto-effect van de kapitalisatie van ontwikkelingsuitgaven voor 0,6 miljoen euro) bedroegen in het vierde kwartaal van 2007 2,8 miljoen euro tegenover 3,2 miljoen euro in dezelfde periode van 2006, en t.o.v. 3,1 miljoen euro in het derde kwartaal van 2007 en t.o.v. 3,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2007. De opeenvolgende daling is het gevolg van de combinatie van twee factoren: enerzijds het kostenbeheersingbeleid dat het management doorheen het jaar 2007 voerde en anderzijds de gunstige evolutie van de wisselkoers van de euro t.o.v. het Britse pond in het vierde kwartaal van 2007.

De bedrijfswinst bedroeg dit kwartaal 1,1 miljoen euro (of 31,5% van de kwartaalomzet), t.o.v. 1,9 miljoen euro tijdens het vierde kwartaal van 2006 (of 37,7% van de omzet van het vierde kwartaal van 2006), wat een daling van 41,6% betekent t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer.

De aangepaste bedrijfswinst (of EBITA, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,6 miljoen euro in vergelijking met 1,6 miljoen euro voor het vierde kwartaal 2006, of een daling met 63,7% % t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer. Bijgevolg viel de EBITA marge terug tot 16,7% van de kwartaalomzet, t.o.v. 32,1% in het vierde kwartaal van 2006.

De aangepaste winst vóór belasting (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,7 miljoen euro, t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006, of een daling met 60,2% t.o.v. het voor het vierde kwartaal van 2006 gerapporteerde cijfer. Bijgevolg bedroeg de aangepaste winst vóór belasting per aandeel voor dit kwartaal 0,06 euro t.o.v. 0,16 euro in het vierde kwartaal van 2006.

De nettowinst voor dit kwartaal was lichtjes positief (0,00 euro per aandeel), na de verwerking van een belastingskost van 1,1 miljoen euro, t.o.v. 1,6 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2006 (of 0,16 euro per aandeel).

Als gevolg daarvan rapporteerde de onderneming een aangepast netto verlies (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) van 0,4 miljoen euro voor dit kwartaal (of een aangepast nettoverlies van 0,03 euro per aandeel) tegenover een aangepaste nettowinst van 1,4 miljoen euro in het vierde kwartaal 2006 (of een aangepaste netto winst van 0,14 euro per aandeel).

Performance over het volledige jaar 2007
Voor het ganse jaar 2007 bedroeg de omzet 16,4 miljoen euro, t.o.v. 17,0 miljoen euro in 2006, of een daling van 3,8%, tegen de huidige wisselkoersen. Dit omzetcijfer ligt 3,7% onder het cijfer van 17,0 miljoen euro dat de bedrijfsleiding in oktober 2007 had opgegeven als de geschatte ondergrens van de voorziene omzetvork voor 2007. Dit is vooral te wijten aan de ongunstige evolutie van de dollar/euro wisselkoers in vergelijking met het vierde kwartaal 2006 toen de koers 1,445 bedroeg, wat ruim boven de wisselkoers van 1,417 lag die de basis vormde bij de voorbereiding van de vooruitzichten voor 2007.

In 2007 werd ongeveer 85,7% van de bedrijfsomzet uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde dollarkoers van 1,365 US dollar voor 1 euro). Indien de omzet van 2007 omgerekend werd tegen de gemiddelde dollarkoers voor 2006 (1,259 US dollar voor 1 euro) dan zou de totale omzet voor 2007 17,7 miljoen euro hebben bedragen, of een stijging van 4,2% t.o.v. de omzet van 2006, bij constante wisselkoersen.

T.o.v. 2006 viel de omzet in de traditionele grafische markt in 2007 met 27,3% terug, bij huidige wisselkoersen (of een daling van 21,0% tegen constante wisselkoersen). In de nieuwe segmenten, meer bepaald digitale druk en elektronische documenten, steeg de omzet t.o.v. 2006 met 14,1%, tegen huidige wisselkoersen (of een stijging van 23,3% tegen constante wisselkoersen) en was daarmee goed voor 67,4% van de totale omzet voor 2007 t.o.v. 56,8% van de omzet in 2006.

De totale bedrijfskosten (exclusief kosten voor verkoop, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie evenals het netto-effect van de kapitalisatie van de uitgaven voor ontwikkeling voor een bedrag van 2,9 miljoen euro) bedroegen voor 2007 12,9 miljoen euro tegenover 13,0 miljoen euro in 2006 en beduidend onder de vork van 13,3 tot 13,5 miljoen euro die het management in oktober 2007 had aangegeven.

De bedrijfswinst voor 2007 bedroeg 5,2 miljoen euro (of 32,0% van de jaaromzet), t.o.v. 4,3 miljoen euro voor 2006 (of 25,5% van de jaaromzet van 2006) of een groei van 20,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

De aangepaste bedrijfswinst (EBITA) voor 2007 bedroeg 3,0 miljoen euro (of 18,2% van de omzet van 2007) t.o.v. 3,6 miljoen euro in 2006 (of 21,0% van de omzet van 2006), of een daling van 16,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006. Dit bedrag ligt 6,9% onder het cijfer van 3,2 miljoen euro dat het management in oktober 2007 had opgegeven als de ondergrens van de geraamde EBITA-vork voor 2007, voornamelijk als gevolg van de reeds vermelde omzetdaling.

De aangepaste winst vóór belasting bedroeg voor 2007 3,0 miljoen euro (of 0,30 euro per aandeel), t.o.v. 3,9 miljoen euro (of 0,38 euro per aandeel) in 2006, of een daling van 21,5% t.o.v. het voor 2006 gerapporteerde cijfer. Deze aangepaste winst vóór belastingen per aandeel ligt 3,2% onder het cijfer van 0,31 euro per aandeel dat de bedrijfsleiding in oktober 2007 had opgegeven als de ondergrens van de geschatte aangepaste winst vóór belasting per aandeel vork voor 2007.

De nettowinst bedroeg in 2007 3,3 miljoen euro (of 0,32 euro per aandeel), t.o.v. 3,0 miljoen euro in 2006 (of 0,29 euro per aandeel), of een stijging van 9,4% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

De aangepaste netto winst voor 2007 was 2,0 miljoen euro (of 0,20 euro per aandeel), tegenover 2,5 miljoen euro in 2006 (of 0,25 euro per aandeel) of een daling met 20,6% t.o.v. het cijfer gerapporteerd voor 2006.

Perspectief voor 2008
Jim Freidah vervolgde: “Op korte termijn verwachten wij dat de factoren die het vierde kwartaal van 2007 hebben beïnvloed verder zullen spelen, met inbegrip van de consolidatie van de traditionele grafische markt, de dollar/euro wisselkoers, de actuele economische factoren en de langzame marktopname van de XPS-technologie.
 
Desondanks blijft het segment voor digitale druk en elektronische documenten actief hoewel het beïnvloed wordt door de trage opname van de XPS-technologie. We blijven vol vertrouwen voor onze langetermijnperspectieven omdat Global Graphics goed gepositioneerd is in de markt, een significant concurrentieel voordeel bezit inzake druktechnologie, verder nieuwe en unieke oplossingen ontwikkelt en rust op sterke financiële fundamenten.

Omwille van het resultaat van de lopende onderhandelingen met potentiële klanten in de komende maanden, zullen wij de vooruitzichten inzake omzet en resultaten voor het jaar 2008 voorstellen op vrijdag 25 april 2008, datum waarop wij verwachten de resultaten over het eerste kwartaal, dat eindigt op 31 maart 2008, bekend te maken.”

De onderneming heeft haar organisatie grondig doorgelicht met het oog op toekomstige markt trends en klantenbehoeften. Dit resulteerde in een personeelsvermindering die in januari 2008 werd doorgevoerd en wij verwachten in het eerste kwartaal van 2008 niet-wederkerende ontslagkosten te boeken voor een bedrag van ca. 0,3 miljoen euro. Deze en andere geplande aanpassingen aan de kostenstructuur doorheen 2008 zullen de onderneming een kostenbesparing opleveren van ca. 1,0 miljoen euro t.o.v. het kostenniveau van 2007.

Praktische inlichtingen i.v.m. de telefoonconferentie over de resultaten van het vierde kwartaal en het volledige jaar 2007
Global Graphics zal vandaag om 10u00 CET een telefoonconferentie houden over de resultaten van het vierde kwartaal en het boekjaar eindigend op 31 december 2007. Bellers dienen het nummer +44 (0) 20 7162 0025 te kiezen en "Global Graphics quarterly results conference call" te vermelden aan de operator. Deze telefoonconferentie kan de volgende 7 werkdagen herbeluisterd worden op het nummer +44 (0) 20 7031 4064, toegangscode 61692.

Verslag van de revisoren over de geconsolideerde jaarrekening van 2007
De aangehechte geconsolideerde jaarrekening en een selectie van de daarbij horende toelichting die werd opgesteld door de raad van bestuur van de onderneming op 12 februari 2008, werden  geverifieerd door de revisoren van de onderneming en zijn daarom definitief.

De revisoren van de onderneming hebben nog bijkomende revisoropdrachten uit te voeren met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de statutaire rekeningen van de onderneming en de volledige versie van de toelichting aangehecht aan de geconsolideerde jaarrekeningen. Zoals in vorige jaren zal hun eindverslag opgenomen worden in het Jaarverslag van de onderneming voor het boekjaar dat eindigde op 31 december 2007.

Jaarverslag voor 2007
De onderneming verwacht de elektronische versies van haar Jaarverslag (in het Engels en het Frans) te publiceren op of rond 26 maart 2008. Gedrukte exemplaren van de Engelstalige en de Franstalige versie van het Jaarverslag zullen kort nadien beschikbaar zijn. Mocht u één of meerdere exemplaren van het Jaarverslag 2007 van de onderneming willen ontvangen, gelieve ons dit te laten weten door een email te sturen naar: [<a href="mailto:investor-relations@globalgraphics.com">investor-relations@globalgraphics.com</a>]  of via brief of fax naar de maatschappelijke zetel van de vennootschap.

Bekendmaking van de resultaten van het eerste kwartaal 2008
Global Graphics verwacht de financiële resultaten voor het kwartaal eindigend op 31 maart 2008 bekend te maken op vrijdag 25 april 2008 vóór beurstijd.

Algemene vergadering van aandeelhouders
De gewone algemene vergadering van aandeelhouders heeft plaats op vrijdag 25 april 2008 te Brussel. Het precieze tijdstip, de agenda en stemprocedures zullen minstens 35 dagen voor deze datum bekend gemaakt worden.

Over Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van open document technologie en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), systeemintegrators, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt (kleine en thuiskantoren) en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Editors notes

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Global Graphics reports fourth quarter and full year 2007 results

GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext: GLOG), experts in developing technology for open document and print solutions, announces consolidated results for the quarter and the year ended 31 December 2007.

Comparisons for the fourth quarter 2007 with the fourth quarter of the previous year include:

 • Sales of Euro 3.5 million this quarter (Euro 3.8 million at Q406 exchange rates) compared with Euro 5.0 million in Q4 2006;
 • Operating profit of Euro 1.1 million this quarter, compared with Euro 1.9 million in Q4 2006;
 • Adjusted operating profit of Euro 0.6 million this quarter, compared with Euro 1.6 million in Q4 2006;
 • Adjusted pre-tax income of Euro 0.7 million this quarter (or Euro 0.06 per share), compared with Euro 1.6 million in Q4 2006 (or Euro 0.16 per share);
 • Net income of Euro 0.0 million this quarter (or Euro 0.00 per share), compared with Euro 1.6 million in Q4 2006 (or Euro 0.16 per share); and
 • Adjusted net loss of Euro 0.4 million (or an adjusted net loss Euro 0.03 per share), compared with an adjusted net profit of Euro 1.4 million in Q4 2006 (or an adjusted net profit of Euro 0.14 per share).

Commenting on performance, Jim Freidah, Chief Executive Officer, said: “Sales in all segments were affected by the beginning of an economic slowdown in Q4 2007, most notably in the US, and the weak US dollar, our primary sales currency, continued to impact on our sales and results.

“The traditional graphic arts segment continued to be slow in Q4 2007 with sales down 24.2% at constant exchange rates over sales made in this segment in Q4 2006, the slowdown affecting both our hardware manufacturer and system integrator customers.

“Revenues from the digital print and electronic document segments decreased 22.4% at constant exchange rates over sales made in these segments in Q4 2006. This was primarily due to the timing of revenue recognition of the XPS contracts signed in Q4 2006. The Company did sign three new eDocument contracts during Q4 2007, including two which were XPS-related and saw the launch of a new line of printer/MFP devices with embedded Global Graphics’ RIP technology.  Whilst the slow market adoption of XPS in printing devices and application software continues to delay new business opportunities, we remain in various stages of discussion and negotiation with a broad number of potential customers for not only XPS, but our broader RIP and associated eDocument technology.”

Fourth quarter performance
Sales for the quarter amounted to Euro 3.5 million, compared with Euro 5.0 million in the fourth quarter 2006, or a decrease of 30.2 % at current exchange rates. Approximately 86.4% of the Company’s sales were denominated in US dollars this quarter (at an average rate of 1.445 US dollars for 1 Euro), and exchange rate fluctuations with the Euro continued to impact upon on the Company’s sales and results of operations. Had Q4 2007 sales been converted at the average US dollar rate applicable in the same quarter of 2006 (1.299 US dollars for 1 Euro), sales would have amounted to approximately Euro 3.8 million, representing a decrease of 23.0% over sales reported in Q4 2006, at constant exchange rates.

Total operating expenses (excluding cost of sales, intangible assets amortization and share compensation expenses, as well as the net effect of capitalized development expenses of Euro 0.6 million) amounted to Euro 2.8 million in Q4 2007, compared with Euro 3.2 million in Q4 2006, to Euro 3.1 million in Q3 2007, and to Euro 3.4 million in Q2 2007. The sequential decrease is due to the combined, favorable effect of the cost control policies implemented by the Company’s management throughout 2007, and also to the favorable evolution of the Euro / British pound rate in Q4 2007.

Operating profit was Euro 1.1 million this quarter (or 31.5% of this quarter’s sales), compared with Euro 1.9 million in Q4 2006 (or 37.7% of Q4 2006 sales), or a decrease of 41.6% over the figure reported for Q4 2006.

Adjusted operating profit (or EBITA, as defined in the accompanying table) was Euro 0.6 million for this quarter, compared with Euro 1.6 million in Q4 2006, or a decrease of 63.7% over the figure reported for Q4 2006. Accordingly, EBITA margin dipped to 16.7% of quarterly sales this quarter compared with 32.1% in Q4 2006.

Adjusted pre-tax income (as defined in the accompanying table) was Euro 0.7 million for this quarter, compared with Euro 1.6 million in Q4 2006, or a decrease of 60.2% over the figure reported for Q4 2006. Accordingly, adjusted pre-tax EPS was Euro 0.06 this quarter, compared with Euro 0.16 in Q4 2006.

Net income was slightly positive this quarter (Euro 0.00 per share), after effect of a tax charge of Euro 1.1 million, compared with Euro 1.6 million in Q4 2006 (or Euro 0.16 per share).

As a result, the Company reported an adjusted net loss (as defined in the accompanying table) of Euro 0.4 million for this quarter (or an adjusted net loss of Euro 0.03 per share), compared with an adjusted net income of Euro 1.4 million in Q4 2006 (or an adjusted profit of Euro 0.14 per share).

Full year performance
Sales for the year 2007 were Euro 16.4 million compared with Euro 17.0 million in 2006, or a decrease of 3.8% at current exchange rates. The abovementioned sales figure is 3.7% below the Euro 17.0 million figure provided by the Company’s management in October 2007 as the forecasted bottom end of the projected range for 2007 sales. This is notably due to the unfavorable evolution of the US dollar / Euro rate compared with Q4 2006 when the actual rate was 1.445, well above the 1.417 rate assumed for 2007 guidance preparation purposes.

Approximately 85.7% of the Company’s sales in 2007 were denominated in US dollars (at an average rate of 1.365 US dollars for 1 Euro).  Had 2007 sales been converted using the average US dollar rate applicable in the same period of 2006 (i.e. at an average rate of 1.259 US dollars for 1 Euro), sales would have amounted to approximately Euro 17.7 million, or an increase of 4.2% over sales made in 2006 at constant exchange rates.

Sales for 2007 into the Company’s traditional graphic arts market showed a 27.3% decline at current exchange rates over 2006 (a 21.0% decline at constant exchange rates).
Sales into new market segments, namely digital print and electronic document technologies, increased 14.1% at current exchange rates compared with 2006 (an increase of 23.3% at constant exchange rates), and accounted for 67.4% of 2007 sales, compared with 56.8% of total sales in 2006.

Total operating expenses (excluding cost of sales, intangible assets amortization and share compensation expenses, as well as the net effect of capitalized development expenses of Euro 2.9 million) amounted to Euro 12.9 million in 2007, compared with Euro 13.0 million in 2006, and well below the Euro 13.3 to 13.5 million range provided by management in last October.

Operating profit was Euro 5.2 million in 2007 (or 32.0% of 2007 sales) compared with Euro 4.3 million in 2006 (or 25.5% of 2006 sales), showing an increase of 20.6% over the figure reported for 2006.

Adjusted operating profit (EBITA) was Euro 3.0 million for 2007 (or 18.2% of 2007 sales) versus Euro 3.6 million in 2006 (or 21.0% of 2006 sales), or a decrease of 16.6% over the figure reported for 2006. This figure is 6.9% below the Euro 3.2 million figure provided by the Company’s management as the bottom end of the forecasted EBITA range for 2007, mainly as the result of the abovementioned shortfall in sales.

Adjusted pre-tax income was Euro 3.0 million for 2007 (or Euro 0.30 per share), compared with Euro 3.9 million for 2006 (or Euro 0.38 per share), or a decrease of 21.5% over the figure reported for 2006. Such adjusted pre-tax EPS is 3.2% below the Euro 0.31 per share figure provided by the Company’s management as the bottom end of the forecasted adjusted pre-tax EPS range for 2007.

Net income was Euro 3.3 million for 2007 (or Euro 0.32 per share) compared with Euro 3.0 million for 2006 (or Euro 0.29 per share), or an increase of 9.4% over the figure reported for 2006.

Adjusted net income was Euro 2.0 million for 2007 (or Euro 0.20 per share), compared with Euro 2.5 million for 2006 (or Euro 0.25 per share), or a decrease of 20.6% over the figure reported for 2006.

2008 outlook
Jim Freidah continued: “In the short term we expect to see the factors which affected Q4 2007 to continue, including consolidation of the traditional graphic arts market, the US dollar exchange rate, current economic factors, and the continued slow adoption of the use of XPS technology in the market.

“Nevertheless, our digital print and electronic document segment remains active though it has been affected by the slow adoption of XPS technology. We remain confident about our long-term prospects because the Company is well-positioned in the market, has significant competitive advantage in printing technology, continues to develop new and unique solutions, and is built on strong financial foundations.

"In view of the expected outcome of on-going negotiations with potential customers in the coming months we will provide guidance on 2008 sales and results on Friday 25 April 2008, when the Company expects to release its results for the quarter ending 31 March 2008.

"The Company has thoroughly reviewed its organization in light of future market trends and customer needs. This review resulted in a headcount reduction which was implemented in January 2008 and we expect to post a non-recurring redundancy charge of approximately Euro 0.3 million in Q1 2008. This and other planned adjustments to expenditure during 2008 will save the Company approximately Euro 1.0 million over 2007 expenses."

Fourth quarter and full year 2007 conference call details
Global Graphics will hold a conference call today at 10.00 CET about its results for the quarter and the year ended 31 December 2007. Callers should dial +44 (0)20 7162 0025 and mention "Global Graphics quarterly results conference call" to the operator.  The call will be available for replay for 7 working days by dialing number +44 (0)20 7031 4064 (freephone number UK only: 0800 358 1860), access code 61692.

Auditors’ reports on the 2007 Company’s consolidated accounts
The attached condensed consolidated financial statements and selected explanatory notes, which were drafted by the Company’s Board of Directors on 12 February 2008, have been audited by the Company’s auditors, and are therefore final. The Company’s auditors still have additional audit procedures to perform, including, but not limited to, the Company’s statutory accounts and the full version of the notes attached to the Company’s consolidated accounts. As in previous years, their final audit reports will be included in the Company’s annual report for the year ended 31 December 2007.

2007 annual report
The Company expects to publish the electronic versions of its annual report (in English and in French) on or around 26 March 2008. Printed copies of the English and French reports will be available shortly thereafter. Should you wish to receive one or several copies of the Company’s annual report for 2007, please let us know by sending an e-mail to the following e-mail address:
[<a href="mailto:investor-relations@globalgraphics.com">investor-relations@globalgraphics.com</a>] or a request in writing to the registered office of the Company.

First quarter 2008 results announcement
Global Graphics expects to announce its financial results for the quarter ending 31 March 2008 on Friday 25 April 2008 before market opening.

Annual meeting of the Company’s shareholders
Global Graphics expects to hold its annual meeting on Friday 25 April 2008 in Brussels (Belgium). The precise timing, agenda, proposed resolutions and voting procedures will be announced a minimum of 35 days in advance of such date.
About Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is a leading developer of technology for open document and print solutions. It provides sophisticated high performance software components to the graphic arts/commercial print and digital print markets and for PDF (Portable Document Format) software applications.  The Company supplies its RIPs, PDF document, workflow and color solutions mostly to a customer base of Original Equipment Manufacturers (OEMs), system integrators, software developers and resellers. These partners include the world’s leading vendors of digital pre-press systems, large-format color printers, color proofing systems, digital copiers and printers for the corporate and SOHO (Small Office / Home Office) markets, and a wide variety of market leading software applications.

Forward-looking statements
This press release contains, in addition to historical information, forward-looking statements that involve risks and uncertainties. These include statements regarding the Company’s growth, funding, expansion plans and expected results for future periods. Such statements are based on management’s current expectations and are subject to a number of uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. Although management believes that their expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable based on information currently available to them, they cannot assure any reader that the expectations will prove to have been correct. Accordingly, any reader should not place undue reliance on these forward-looking statements. In any event, these statements speak only as of the date of this release. The Company undertakes no obligation to revise or update any of these statements to reflect events or circumstances after the date of this release, nor to reflect new information nor the occurrence of unanticipated events.

Editors notes

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Global Graphics: resultats du quatrieme trimestre et de l’exercice 2007

GLOBAL GRAPHICS SA (Euronext: GLOG), groupe à l’expertise mondialement reconnue dans le développement de solutions performantes pour la gestion de documents électroniques et l’impression numérique, a annoncé ses résultats pour le trimestre et l’exercice clos le 31 décembre 2007.

La comparaison des chiffres-clés du quatrième trimestre 2007 avec ceux du quatrième trimestre 2006 met en exergue les éléments suivants :

 • un chiffre d’affaires consolidé de 3,5 millions d’euros ce trimestre (3,8 millions d’euros à taux de change constants), contre 5,0 millions d’euros au quatrième trimestre 2006,
 • un résultat d’exploitation de 1,1 millions d’euros ce trimestre, contre 1,9 millions d’euros au quatrième trimestre 2006,
 • un résultat opérationnel retraité de 0,6 million d’euros ce trimestre, contre 1,6 millions d’euros au quatrième trimestre 2006,
 • un résultat avant impôt retraité de 0,7 million d’euros ce trimestre (€ 0,06 par action), contre 1,6 millions d’euros au quatrième trimestre 2006 (€ 0,16 par action),
 • un résultat net voisin de zéro ce trimestre (€ 0,00 par action), contre 1,6 millions d’euros au quatrième trimestre 2006 (€ 0,16 par action),
 • un résultat net retraité qui s’affiche en perte de 0,4 million d’euros ce trimestre (soit une perte de € 0,03 par action) contre un bénéfice net retraité de 1,4 millions d’euros au quatrième trimestre 2006 (€ 0,14 par action).

Jim Freidah, directeur général du groupe Global Graphics, a commenté ces résultats comme suit : “les ventes dans tous les segments de marché où opère le Groupe ont été affectées par la poursuite du repli du dollar américain (principale devise de facturation du Groupe) par rapport à l’euro, ainsi que par les premiers effets d’un ralentissement économique, notamment outre-Atlantique, au dernier trimestre 2007.

“Les ventes dans le segment traditionnel des arts graphiques sont restées à un niveau faible ce trimestre, s’affichant en repli de 24,2% par rapport au quatrième trimestre 2006, à taux de change constants, ce repli trouvant son origine dans le recul des ventes réalisées avec les fabricants d’équipements et les intégrateurs de systèmes.”

“Les ventes dans les segments de l’impression numérique et de la gestion électronique de documents se sont affichées en recul de 22,4% par rapport à 2006, à taux de change constants. Ce repli a pour principale origine le calendrier selon lequel le Groupe reconnaît le chiffre d’affaires afférent aux contrats relatifs à XPS conclus au quatrième trimestre 2006.
Le Groupe a conclu trois contrats au quatrième trimestre 2007 en matière de technologies en gestion de documents électroniques développées par le Groupe, dont deux  ayant trait à XPS, et a eu la satisfaction de voir le lancement d’une nouvelle gamme de systèmes d’impression pilotés par sa technologie d’interprétation de données embarquée (embedded RIP technology).”

“En dépit d’une intégration plus lente que prévue du format XPS tant dans les systèmes d’impression que dans les logiciels d’application qui freine le développement du Groupe dans ce cadre, nous continuons à avoir des discussions ou à être à divers stades de négociation avec un large groupe de clients potentiels, non seulement pour tout ce qui touche à XPS, mais, plus globalement, pour nos technologies en matière d’interprétation de données et de gestion de documents électroniques.”

Résultats du quatrième trimestre 2007
Le chiffre d’affaires (CA) consolidé s’est élevé à 3,5 millions d’euros ce trimestre, contre 5,0 millions d’euros au quatrième trimestre 2006, soit un repli de 30,2% à taux de change courants.
Environ 86,4% du chiffre d’affaires réalisé ce trimestre était libellé en dollars américains (convertis en euros au taux moyen de 1,445 dollars américains pour un euro) : de ce fait, les fluctuations de la parité de change euro/dollar ont continué à peser sur la valorisation en euros du chiffre d’affaires et des résultats consolidés du Groupe ce trimestre. Si le chiffre d’affaires réalisé ce trimestre avait été converti aux mêmes taux de change que ceux utilisés au quatrième trimestre 2006 (soit au taux moyen de 1,299 dollars américains pour un euro), le chiffre d’affaires consolidé réalisé ce trimestre se serait élevé à environ 3,8 millions d’euros, en repli de 23,0% par rapport au chiffre d’affaires réalisé au quatrième trimestre 2006, à taux de change constants.

Les charges d’exploitation (après déduction du coût des ventes, des charges d’amortissement des actifs incorporels, des frais liés aux plans d’options de souscription d’action, et de l’effet, après amortissement le cas échéant, de l’activation de certains frais de développement en application d’IAS 38, pour un montant de 0,6 million d’euros ce trimestre) se sont élevées à 2,8 millions d’euros ce trimestre, contre 3,2 millions d’euros au quatrième trimestre 2006, et respectivement 3,1 et 3,4 millions d’euros aux troisième et deuxième trimestres 2007.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 1,1 millions d’euros ce trimestre (soit 31,5% du CA du trimestre), en repli de 41,6% par rapport aux 1,9 millions d’euros dégagés à ce titre au quatrième trimestre 2006 (37,7% du CA de ce trimestre).

Le résultat opérationnel retraité (EBITA), tel que défini dans un tableau ci-après, s’est élevé à 0,6 million d’euros ce trimestre, en repli de 63,7% par rapport aux 1,6 millions d’euros dégagés au quatrième trimestre 2006. La marge opérationnelle retraitée n’a de ce fait représenté que 16,7% du CA ce trimestre, contre 32,1% au quatrième trimestre 2006.

Le résultat avant impôt retraité, tel que défini dans un tableau ci-après, s’est élevé à 0,7 million d’euros ce trimestre, en repli de 60,2% par rapport aux 1,6 millions d’euros dégagés au quatrième trimestre 2006, conduisant à un résultat avant impôt retraité de € 0,06 par action ce trimestre contre € 0,16 par action au quatrième trimestre 2006.

Le résultat net a été légèrement positif ce trimestre (€ 0,00 par action), après effet d’une charge d’impôt de 1,1 millions d’euros, contre un bénéfice net de 1,6 millions d’euros (soit € 0,16 par action) dégagé au quatrième trimestre 2006.

Le résultat net retraité, tel que défini dans un tableau ci-après, s’affiche en perte de 0,4 million d’euros ce trimestre (soit une perte de € 0,03 par action), contre un bénéfice net retraité de 1,4 millions d’euros au quatrième trimestre 2006 (€ 0,14 par action).

Résultats de l’exercice 2007
Le chiffre d’affaires consolidé s’est élevé à 16,4 millions d’euros en 2007 contre 17,0 millions d’euros en 2006, soit un repli de 3,8% à taux de change courants.
Le chiffre d’affaires consolidé réalisé en 2007 est au final inférieur de 3,7% au chiffre de 17,0 millions d’euros annoncé en octobre 2007 par la direction du Groupe comme étant la fourchette basse de ses prévisions de chiffre d’affaires pour l’exercice 2007. Ceci s’explique notamment par l’évolution défavorable de la parité euro / dollar au quatrième trimestre 2007, qui, à 1,445 dollars américains pour un euro, a été significativement plus faible que les 1,417 dollars américains pour un euro retenus pour élaborer la prévision de chiffre d’affaires communiquée au mois d’octobre 2007.

Environ 85,7% du chiffre d’affaires réalisé en 2007 était libellé en dollars américains (convertis en euros au taux moyen de 1,365 dollars pour un euro). Si le chiffre d’affaires réalisé en 2007 avait été converti aux mêmes taux de change que ceux utilisés en 2006 (soit au taux moyen de 1,259 dollars pour un euro), le chiffre d’affaires consolidé réalisé en 2007 se serait élevé à environ 17,7 millions d’euros, en hausse de 4,2% par rapport au chiffre d’affaires réalisé en 2006, à taux de change constants.

Les ventes réalisées dans le segment traditionnel des arts graphiques se sont affichées en repli de 27,3% à taux de change courants et de 21,0% à taux de change constants par rapport aux ventes réalisées dans ce même segment en 2006.
Les ventes réalisées dans les segments de l’impression numérique et de la gestion électronique de documents ont cru de 14,1% à taux de change courants et de 23,3% à taux de change constants par rapport aux ventes réalisées dans ces mêmes segments en 2006.

Les charges d’exploitation (après déduction du coût des ventes, des charges d’amortissement des actifs incorporels, des frais liés aux plans d’options de souscription d’action, et de l’effet, après amortissement le cas échéant, de l’activation de certains frais de développement en application d’IAS 38, pour un montant de 2,9 millions d’euros en 2007) se sont élevées à 12,9 millions d’euros en 2007, contre 13,0 millions d’euros en 2006, soit un chiffre largement inférieur à la fourchette de 13,3 à 13,5 millions d’euros communiquée par la direction du Groupe au mois d’octobre 2007.

Le résultat d’exploitation s’est élevé à 5,2 millions d’euros en 2007 (soit 32,0% du CA de l’exercice), en hausse de 20,6% par rapport aux 4,3 millions d’euros réalisé en 2006 (25,5% du CA réalisé en 2006).

Le résultat opérationnel retraité s’est élevé à 3,0 millions d’euros en 2007 (soit 18,2% du CA de l’exercice), en repli de 16,6% par rapport aux 3,6 millions d’euros réalisés en 2006 (21,0% du CA réalisé en 2006), et un montant inférieur de 6,9% au chiffre de 3,2 millions d’euros annoncé en octobre 2007 par la direction du Groupe comme étant la fourchette basse de ses prévisions de résultat opérationnel retraité pour l’exercice 2007, qui s’explique essentiellement par un CA 2007 inférieur aux prévisions faites en octobre 2007.

Le résultat avant impôt retraité s’est élevé à 3,0 millions d’euros en 2007 (soit € 0,30 par action) contre 3,9 millions d’euros en 2006 (€ 0,38 par action), et un montant inférieur de 3,2% au chiffre de € 0,31 par action annoncé en octobre 2007 par la direction du Groupe comme étant la fourchette basse de sa prévision de résultat avant impôt retraité par action pour l’exercice 2007.

Le résultat net consolidé s’est élevé à 3,3 millions d’euros en 2007 (soit € 0,32 par action), en hausse de 9,4% par rapport aux 3,0 millions d’euros dégagés en 2006 (soit € 0,29 par action).

Le résultat net retraité s’est élevé à 2,0 millions d’euros en 2007 (soit € 0,20 par action), en repli de 20,6% par rapport aux 2,5 millions d’euros réalisés en 2006 (soit € 0,25 par action).

Prévision pour l’exercice en cours
Monsieur James Freidah a indiqué : “à court terme, nous prévoyons que les facteurs qui ont pénalisé le Groupe au quatrième trimestre 2007, notamment la concentration du nombre d’acteurs dans le segment de marché traditionnel des arts graphiques, un dollar faible, le ralentissement économique outre-Atlantique, et la poursuite de l’intégration de XPS à un rythme moins rapide qu’initialement escompté, vont continuer à peser sur la marche des affaires du Groupe.”

“En revanche, et en dépit d’une intégration plus lente que prévue du format XPS tant dans les systèmes d’impression que dans les logiciels d’application, nous observons une activité soutenue dans les domaines de l’impression numérique et de la gestion de documents électroniques. De ce fait, nous restons confiants sur les perspectives à moyen terme du Groupe, en raison de son expertise et de ses avantages compétitifs en matière de technologies d’impression, de son engagement à poursuivre le développement de solutions nouvelles et innovantes visant à satisfaire les besoins de ses clients dans ses marchés, et de sa solidité financière.”

“Nous sommes dans l’attente de la conclusion, au cours des prochains mois, des négociations actuellement menées avec plusieurs clients potentiels, aussi communiquerons-nous nos prévisions sur l’activité et les résultats du Groupe au titre de 2008 le vendredi 25 avril 2008, date prévisionnelle de publication des résultats consolidés du Groupe pour le premier trimestre 2008.”

“La direction du Groupe a procédé à un  examen approfondi de la manière dont le Groupe est organisé en vue de les faire au mieux coïncider avec les besoins du marché et des clients. Cette revue a eu pour effet la mise en oeuvre d’un plan de réduction des effectifs au mois de janvier dernier, au titre duquel une charge non récurrente d’un montant d’environ 0,3 million d’euros sera comptabilisée dans les comptes du premier trimestre 2008. Ce plan ainsi que les autres actions de réduction des coûts qui ont été décidées devraient permettre au Groupe de réduire ses charges opérationnelles d’environ un million d’euros cette année par rapport aux charges exposées en 2007.”

Conférence téléphonique sur les résultats du quatrième trimestre et de l’exercice 2007
Global Graphics organise aujourd’hui à 10 heures CET une conférence téléphonique sur ces résultats. Les personnes voulant participer à cette conférence doivent composer le numéro suivant : +44(0)207 162 0025, puis indiquer "Global Graphics quarterly results conference call" à l’opératrice.  
Il sera possible de réécouter cette conférence au cours des sept jours ouvrés à venir en composant le numéro de téléphone suivant : + 44(0)207 031 4064 ou le numéro vert suivant : 0800 358 1860 (accessible uniquement depuis le Royaume Uni), puis en composant le code d’accès 61692.
Rapports des commissaires aux comptes sur les comptes consolidés 2007
Les états financiers consolidés résumés ainsi que les notes explicatives annexes ont été arrêtés par le conseil d’administration de Global Graphics SA le 12 février 2008. Ayant fait l’objet d’un audit par les commissaires aux comptes de la société, ces états financiers consolidés sont définitifs.
Les commissaires aux comptes de la Société n’ont en revanche pas achevé toutes les diligences qu’ils estiment nécessaire de réaliser, notamment celles relatives aux comptes sociaux et celles portant sur la rédaction définitive de l’ensemble des notes annexes aux états financiers consolidés. Comme pour les exercices précédents, les rapports des commissaires aux comptes de la Société feront partie du rapport annuel du Groupe pour l’exercice 2007.

Rapport annuel 2007
Le Groupe prévoit de publier la version électronique (en français et en anglais) de son rapport annuel 2007 le ou autour du 26 mars 2008. Des versions papier de ces rapports seront disponibles dans la foulée. Si vous souhaitez recevoir un ou plusieurs exemplaires du rapport annuel du Groupe pour l’exercice 2007, merci de bien vouloir le faire savoir en nous envoyant un courriel à l’adresse suivante : [<a href="mailto:investor-relations@globalgraphics.com">investor-relations@globalgraphics.com</a>]  ou en nous le demandant par tout moyen écrit adressé au siège social.

Annonce des résultats du premier trimestre 2008
Le Groupe prévoit d’annoncer les résultats consolidés du premier trimestre de l’exercice en cours le vendredi 25 avril 2008 avant l’ouverture du marché.

Assemblée générale
L’assemblée générale aura lieu le vendredi 25 avril 2008 à Bruxelles en Belgique. L’heure précise de réunion, l’ordre du jour définitif, le texte des résolutions soumises au vote des actionnaires ainsi que les modalités de vote seront annoncés au plus tard 35 jours avant la date de cette assemblée.

A propos de Global Graphics
Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles complexes et à haute performance, répondant aux besoins des secteurs de l’impression numérique et de l’impression de labeur, et de technologies développées autour du format de fichier PDF (Portable Document Format). Le Groupe commercialise ses solutions en matière de vectorisation de données pour la création d’images numériques (RIP), de création, gestion et édition de documents créés au format PDF, de gestion de flux de documents électroniques (workflow) et de rendu des couleurs (color management) principalement à des fabricants d’équipements, des intégrateurs de systèmes, des sociétés de développement informatique, et des revendeurs.
Le Groupe compte parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux de systèmes pré-presse numériques, d’imprimantes couleur grand format, de systèmes d’épreuves couleur, de copieurs et d’imprimantes pour les marchés professionnels, des grandes entreprises ou des PME, ainsi que pour l’usage privé ou en libéral, ainsi qu’une grande variété de sociétés de développement logiciel.

Précisions sur les affirmations à caractère prévisionnel (forward-looking statements)
Ce communiqué de presse contient, en plus d’informations historiques, des affirmations à caractère prévisionnel qui sont fondées sur des hypothèses, qui impliquent la prise en compte de certains risques ainsi que d’incertitudes. Ces affirmations à caractère prévisionnel englobent aussi bien des affirmations relatives à la croissance et aux projets d’expansion du Groupe que des affirmations sur des résultats prévus pour des périodes futures.  De telles affirmations sont basées sur les prévisions actuelles de la direction du Groupe et sont sujettes à un certain nombre d’aléas quant à leur réalisation, qui, s’ils devaient se concrétiser, pourraient conduire à ce que les résultats réels s’avèrent être significativement différents de ceux énoncés dans les présentes affirmations à caractère prévisionnel.
Bien que la direction du Groupe estime que les prévisions refletées dans lesdites affirmations sont raisonnables compte tenu des informations à sa disposition, elle ne peut garantir à quiconque que ces prévisions s’avéreront finalement exactes. En conséquence, aucun tiers ne devrait accorder une importance exagérée et hors de propos à ces affirmations.
En toute hypothèse, ces affirmations à caractère prévisionnel n’ont de valeur qu’à la date du présent communiqué de presse. Le Groupe n’a d’obligation, ni de revoir, ni d’amender ces affirmations sur la base d’informations postérieures à la date de publication du présent communiqué de presse, du fait d’informations nouvelles,ou de survenance d’événements non prévus à la présente date.

Editors notes

Contact

CFO Alain Pronost/Global Graphics

+33 (0)6 62 60 56 51

Global Graphics announces a new partner program for its embedded RIP SDK

Global Graphics  has launched a new partner program for printer/MFP manufacturers under which they can evaluate Global Graphics’ new version of its embedded technology – the Harlequin PLUS Embedded SDK – on multiple evaluation platforms to familiarize themselves with its high-quality, performance, facilities and the flexible APIs that make it easy for them to integrate into their products.

"Under this new partner program we have ported our SDK to a number of different platforms to make it easier for manufacturers to evaluate and conduct early testing of our technology", says Martin Bailey, Global Graphics’ chief technology officer. "For example, we could provide a Power PC PPC603 -based controller board running under VXWorks RTOS driving a state-of-the-art desktop color tandem laser printer.  We can also offer a number of other  controller-boards / RTOS  platforms such as an ARM-based board running MontaVista RTOS, or any other platform of the manufacturer’s choice.  If required, a member of our Technical Services team can be assigned to each partner on the program because our philosophy is that interactive joint design and development with our customers produces the optimum result in terms of product performance, quality, product unit manufacturing cost, time to market and development/integration costs.”

One of the benefits of the new Partner program is that printer manufacturers will receive technical information and support which will allow them to understand how to integrate their own technology with Global Graphics’ technology through a robust set of APIs.   If printer manufacturers prefer to do most of the integration themselves and require little support from Global Graphics, Source Code can be made available.  These highly -flexible APIs allow for easy integration of OEM or third-party technology, including color management, font handling, screening or compression/decompression technology.

Support for PCL 5c, 5e and XL will now be added to the new version of the Harlequin PLUS Embedded SDK which already provides native support for PostScript, PDF and XPS across a wide range of embedded controller architectures and operating systems.  Native processing of a Page Description Language, without conversion to another format, results in increased print fidelity and performance.

The Harlequin PLUS Embedded SDK is a compact and efficient software kernel with a modular architecture that enables small footprint and low memory operation. These characteristics, combined with highly configurable support for multiple PDL formats and sophisticated graphics and color handling routines, present a software solution that is suitable for a wide range of devices and whose extensive configuration options facilitate integration with an OEM’s printer controller software.

The Harlequin PLUS Embedded SDK is one product in a new range of SDKs for driver-based, embedded and server-based solutions that use Global Graphics’ next-generation RIP technology.  The new solutions share a common core architecture that delivers industry-leading high-performance output levels and ensures consistency across a manufacturer’s product lines, including legacy devices and workflows, resulting in reduced support costs and accelerated product development cycles.
 
Manufacturers interested in more information about Global Graphics’ new embedded partner program should contact sales@globalgraphics.com

Editors notes

 For more information about Global Graphics’ embedded technology visit http://www.globalgraphics.com/products/embedded_sdk/

About Global Graphics
Global Graphics Software (http://www.globalgraphics.com)   is a leading developer and supplier of high performance RIPs, PDF document, workflow and color solutions mostly to a customer base of OEMs, system integrators, software developers and resellers. These partners include the world’s leading vendors of digital pre-press systems, large-format color printers, color proofing systems, copiers and printers for the corporate and SOHO markets and software applications. Global Graphics Software is a subsidiary of Global Graphics S.A. (Euronext:GLOG)

Global Graphics, the smarter alternative, Harlequin and the Harlequin logo are trademarks of Global Graphics Software Limited which may be registered in certain jurisdictions.  Global Graphics is a trademark of Global Graphics S.A. which may be registered in certain jurisdictions. PostScript is a trademark of Adobe Systems Incorporated which may be registered in certain jurisdictions. All other brand and product names are the registered trademarks or trademarks of their respective owners. Global Graphics makes no warranty and accepts no liability for any loss or damage arising from the use of information or particulars in this document.

Contact

Jill Taylor/Global Graphics

+44 1954 284074
Jill.Taylor@globalgraphics.com

Global Graphics Publishes Financial Calendar for 2008

Quarterly results release dates

 • Quarter and year ending 31 December 2007: Wednesday 13 February 2008;
 • Quarter ending 31 March 2008: Friday 25 April 2008;
 • Quarter and six-month period ending 30 June 2008: Wednesday 23 July 2008;
 • Quarter and nine-month period ending 30 September 2008: Friday 17 October 2008.

2007 annual report
English and French versions of the Company’s annual report for the year ending 31 December 2007 are expected to be available in electronic format from Wednesday 26 March 2008 on the Company’s website.  
Printed copies of this report will be available from early April 2008 on request preferably by sending an e-mail to: investor-relations@globalgraphics.com or a request in writing at the Company’s registered office.

2008 annual meeting
The annual shareholders’ meeting for the year ending 31 December 2007 is expected to be held on Friday 25 April 2008 in Brussels (Belgium), the final date, time and agenda being subject to confirmation at least 35 days ahead of that date.

2008 analyst meetings
A first meeting with the Company’s analysts is scheduled on Friday 25 April 2008 at the outcome of the annual general meeting.
Another meeting may be held in the second half of 2008 if appropriate.

Should you have any further query on the above, please contact Alain Pronost, the Chief Financial Officer of Global Graphics, by sending either an e-mail to: investor-relations@globalgraphics.com or a letter for his attention at the Company’s registered office.

Editors notes

About Global Graphics
Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is a leading developer of technology for open document and print solutions. It provides sophisticated high performance software components to the graphic arts/commercial print and digital print markets and for PDF (Portable Document Format) software applications.  
The Company supplies its RIPs, PDF document, workflow and color solutions mostly to a customer base of Original Equipment Manufacturers (OEMs), system integrators, software developers and resellers. These partners include the world’s leading vendors of digital pre-press systems, large-format color printers, color proofing systems, digital copiers and printers for the corporate and SOHO (Small Office / Home Office) markets, and a wide variety of market leading software applications.

Contact

Alain Pronost, Chief Financial Officer
Tel: + 33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor, Corporate Communications Director
Tel: + 44 (0)1954 283 074

Calendrier Financier de L’Exercice 2008

Résultats trimestriels

 • quatrième trimestre 2007 et exercice clos le 31 décembre 2007 : le 13 février 2008,
 • premier trimestre 2008 : le 25 avril 2008,
 • deuxième trimestre et premier semestre 2008 : le 23 juillet 2008, troisième trimestre et neuf premiers mois de l’exercice 2008 : le 17 octobre 2008.

Rapport annuel 2007
La version électronique du rapport annuel du Groupe pour l’exercice 2007 (tant en français qu’en anglais) sera disponible au téléchargement sur les sites Internet du Groupe d’Euronext à compter du 26 mars 2008.

Les versions imprimées de ces rapports seront disponibles à compter de début avril 2008 et pourront être obtenues sur simple demande adressée de préférence par courrier électronique envoyé à l’adresse suivante : investor-relations@globalgraphics.com, ou à défaut par courrier au siège social.

Assemblée générale 2008
L’assemblée générale qui sera réunie notamment afin d’approuver les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2007 devrait avoir lieu le 25 avril 2008 à Bruxelles en Belgique.

L’horaire et l’ordre du jour définitif de cette assemblée seront communiqués au plus tard 35 jours avant la date définitive d’assemblée.

Réunions d’analystes
Une première réunion avec les analystes qui suivent le Groupe est prévue à Bruxelles le 25 avril 2008 au terme de l’assemblée générale annuelle.

Une deuxième réunion sera organisée au second semestre 2008 si nécessaire.

Merci de bien vouloir adresser toute question relative à ce calendrier à Monsieur Alain Pronost, directeur financier du groupe Global Graphics, soit par courriel à l’adresse de messagerie électronique suivante : investor-relations@globalgraphics.com, soit par courrier adressé à son intention au siège social.

Editors notes

A propos de Global Graphics

Global Graphics (www.globalgraphics.com) est un groupe leader dans le développement et la commercialisation de solutions logicielles complexes et à haute performance, répondant aux besoins des secteurs de l’impression numérique et de l’impression de labeur, et de technologies développées autour du format de fichier PDF (Portable Document Format). Le Groupe commercialise ses solutions en matière de vectorisation de données pour la création d’images numériques (RIP), de création, gestion et édition de documents créés au format PDF, de gestion de flux de documents électroniques (workflow) et de rendu des couleurs (color management) principalement à des fabricants d’équipements, des intégrateurs de systèmes, des sociétés de développement informatique, et des revendeurs. Le Groupe compte parmi ses clients les plus grands fabricants mondiaux de systèmes pré-presse numériques, d’imprimantes couleur grand format, de systèmes d’épreuves couleur, de copieurs et d’imprimantes pour les marchés professionnels, des grandes entreprises ou des PME, ainsi que pour l’usage privé ou en libéral, ainsi qu’une grande variété de sociétés de développement logiciel.

Contact

Alain Pronost, directeur financier groupe
Tél : + 33 (0)6 62 60 56 51

Jill Taylor, responsable des relations investisseurs
Tél : + 44 (0)1954 283 074

Resultaten Global Graphics Derde Kwartaal 2007

De vergelijking van het derde kwartaal 2007 met hetzelfde kwartaal vorig jaar omvat:

<ul>
<li>Omzet van 3,5 miljoen euro dit kwartaal (3,8 miljoen euro tegen wisselkoersen van het derde kwartaal 2006) vergeleken met 3,6 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>EBIT van 0,9 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,7 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Pro forma bedrijfswinst (EBITA) van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal, vergeleken met 0,4 miljoen euro in het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Pro forma winst vóór belastingen van 0,3 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,03 euro per aandeel), identiek met het derde kwartaal 2006;</li>
<li>Netto winst van 0,5 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,05 euro per aandeel), vergeleken met 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal 2006 (of 0,03 euro per aandeel);</li>
<li>Pro forma netto winst van 0,1 miljoen euro voor dit kwartaal (of 0,01 euro per aandeel), identiek met het derde kwartaal 2006.</li></ul>

Jim Freidah, Chief Executive Officer, lichtte toe: “De omzet van nieuwe contracten in digitale druk en elektronische documenttechnologie bleef stevig tijdens het derde kwartaal en toonde een voortgezette groei op jaarbasis. We sloten tijdens het afgelopen kwartaal ons eerste contract voor de recent gelanceerde elektronische documenttechnologie van de nieuwe generatie en verwachten tijdens het vierde kwartaal verdere contracten te sluiten. Wij onderhandelen actief met een groot aantal potentiële nieuwe klanten voor digitale druk. Het feit dat het Microsoft® Vista™ besturingssysteem slechts langzaam afnemers vindt, of meer specifiek het trage ritme waarmee XPS-gerelateerde softwaretoepassingen die onder Vista werken op de markt komen, heeft als effect dat de producenten van drukapparatuur minder gehaast zijn. Daadoor hebben velen de lancering van hun XPS-compatibele toestellen uitgesteld, wat op zijn beurt de contract- en inkomstencyclus voor Global Graphics heeft verlengd.

“In het traditionele grafische segment lag de omzet lager, wat kenmerkend is voor het derde kwartaal in dit segment. Door consolidatie ligt de omzet ook op jaarbasis opnieuw lager. De belangrijkste vakbeurs voor dit segment, Graph Expo, werd goed bezocht en in combinatie met upgrade verkopen van de nieuwe versie van Harlequin RIP zou dat sterkere resultaten voor het vierde kwartaal moeten opleveren.”

Prestatie van het derde kwartaal
De kwartaalomzet bedroeg 3,5 miljoen euro, vergeleken met 3,6 miljoen in het derde kwartaal 2006, of een daling van 1,9% bij de huidige wisselkoersen. Het afgelopen kwartaal werd ongeveer 74,8% van de omzet van de onderneming uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van 1,377 dollar voor 1 euro). De wisselkoersschommelingen met de euro bleven een invloed uitoefenen op de omzet van de Onderneming en op het resultaat van haar activiteiten. Indien de kwartaalomzet omgewisseld werd tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was tijdens hetzelfde kwartaal van 2006 (1,274 dollar voor 1 euro), dan zou de omzet ca. 3,8 miljoen euro bedragen, of een groei met 5,3%, bij gelijkblijvende wisselkoersen, tegenover de omzet van het derde kwartaal van 2006.

De totale bedrijfskosten (uitgezonderd verkoopkosten, afschrijving van immateriële activa, uitgaven voor aandelencompensatie, en het netto-effect van gekapitaliseerde ontwikkelingsuitgaven voor 0,7 miljoen euro) beliepen dit kwartaal 3,1 miljoen euro, net als in  dezelfde periode van 2006, en t.o.v. 3,4 miljoen euro in het tweede kwartaal van 2007.

De EBIT bedroeg dit kwartaal 0,9 miljoen euro (of 25,3% van de kwartaalomzet), ten opzichte van 0,7 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006 (of 18,8% van de omzet van het derde kwartaal van 2006), wat neerkomt op een groei met 32,0% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

EBITA (pro forma bedrijfswinst, zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) was dit kwartaal 0,3 miljoen euro, vergeleken met 0,4 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006, of een daling van 14,8% tegenover dezelfde periode vorig jaar. Bijgevolg daalde de EBITA marge voor het afgelopen kwartaal naar 8,9% van de kwartaalomzet vergeleken met 10,3% in het derde kwartaal van 2006. Indien de wisselkoersen van het derde kwartaal 2006 gehanteerd werden, d.w.z. constante wisselkoersen, zou de EBITA in het derde kwartaal 2007 nagenoeg 0,5 miljoen euro bedragen hebben, een groei van 41,3% t.o.v. het EBITA cijfer van het derde kwartaal 2006.

De pro forma winst vóór belastingen (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg dit kwartaal 0,3 miljoen euro, net als in dezelfde periode van 2006. Bijgevolg bedroeg de pro forma netto winst vóór belastingen per aandeel 0,03 euro, net als in het derde kwartaal 2006.

De netto winst bedroeg in het derde kwartaal 0,5 miljoen euro (of 0,05 euro per aandeel) tegenover 0,3 miljoen euro in het derde kwartaal van 2006 (of 0,03 euro per aandeel). Dat betekent een klim met 47,0% t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.

De pro forma netto winst (zoals gedefinieerd in de onderstaande tabel) bedroeg voor dit kwartaal 0,1 miljoen euro, net als in dezelfde periode van 2006. Bijgevolg was de pro forma winst per aandeel voor dit kwartaal 0,01 euro, identiek met het derde kwartaal 2006.

Prestatie voor de eerste negen maanden
De omzet van de eerste negen maanden van 2007 bedroeg 12,9 miljoen euro, t.o.v. 12,1 miljoen euro in dezelfde periode van 2006, of een groei met 7,1% tegen de huidige wisselkoersen. Tijdens de negen eerste maanden van 2007 werd ongeveer 85,5% van de omzet van de onderneming uitgedrukt in US dollar (tegen een gemiddelde koers van 1,343 dollar voor 1 euro). Indien de omzet van de eerste negen maanden omgewisseld werd tegen de gemiddelde dollarkoers die van toepassing was in dezelfde periode van 2006 (d.w.z. tegen een gemiddelde wisselkoers van 1,238 US dollar voor 1 euro), dan zou de omzet voor de eerste negen maanden ca. 13,9 miljoen euro bedragen of een stijging van 15,4% t.o.v. de omzet in dezelfde periode van 2006 (bij constante wisselkoersen).

De EBIT bedroeg 4,1 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2007 (of 32,1% van de periode-omzet) tegenover 2,5 miljoen euro (of 20,5% van de omzet) in dezelfde periode van 2006. Dat betekent een groei met 67,8% t.o.v. het cijfer voor dezelfde periode van 2006.

De EBITA voor de eerste negen maanden van dit jaar bedroeg 2,4 miljoen euro (of 18,6% van de periode-omzet), tegenover 2,0 miljoen euro (of 16,4% van de periode-omzet) voor de eerste negen maanden van 2006, en toonde dus een groei van 21,5% t.o.v. het EBITA-cijfer voor dezelfde periode van 2006. Indien de wisselkoersen van de eerste negen maanden van 2006 gehanteerd worden, d.w.z. constante wisselkoersen, zou de EBITA voor de eerste negen maanden van 2007  nagenoeg 3,1 miljoen euro hebben bedragen, wat een groei van 55,6% vertegenwoordigt t.o.v. het EBITA cijfer voor de eerste negen maanden van 2006.

De pro forma winst vóór belastingen was 2,4 miljoen euro voor de eerste negen maanden van 2007 (of 0,23 euro per aandeel), een stijging van 6,7% vergeleken met 2,2 miljoen euro of 0,22 euro per aandeel voor dezelfde periode van 2006.

De netto winst voor de eerste negen maanden van 2007 bedroeg 3,3 miljoen euro (of 0,32 euro per aandeel) en groeide met 136,0% t.o.v. 1,4 miljoen euro (of 0,14 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2006.

Voor de eerste negen maanden van 2007 bedroeg de pro forma netto winst 2,2 miljoen euro (of 0,21 euro per aandeel) een stijging met 97,6% t.o.v. 1,1 miljoen euro (of 0,11 euro per aandeel) voor dezelfde periode van 2006.

Programma voor inkoop van aandelen
In overeenstemming met de machtiging door de aandeelhouders aan de Raad van Bestuur tijdens hun vergadering van 27 april 2007, heeft de Onderneming haar programma voor de inkoop van eigen aandelen verder gezet tijdens het kwartaal dat eindigt op 30 september 2007.

Tijdens het derde kwartaal van 2007 kocht de Onderneming een totaal van 59.398 aandelen terug in tegen een gemiddelde prijs van 8,07 euro per aandeel. De Onderneming heeft het voornemen om nog verder eigen aandelen in te kopen op de tijdstippen en in de hoeveelheden die zij geschikt acht.

Bijkomende informatie over het programma voor de inkoop van eigen aandelen van de Onderneming is beschikbaar in het Memorandum over dit programma (beschikbaar in het Engels en het Frans). De Onderneming publiceerde dit in april 2007. Het kan gedownload worden van de website van de Onderneming op www.globalgraphics.com.

Herziening van de vooruitzichten voor 2007
Jim Freidah voegde er aan toe: “Twee belangrijke factoren beginnen nu onze vooruitzichten voor 2007 te beïnvloeden. De eerste, zoals reeds aangegeven in de toelichting over het derde kwartaal, is dat de trage lancering van de op XPS gebaseerde toepassingen en de ontbrekende haast van de apparatuurfabrikanten om XPS-compatibele toestellen te lanceren, die daar het gevolg van is, een invloed zullen hebben op onze inkomstenstroom. De tweede factor is de verdere verzwakking van de US dollar. Die oefent niet enkel een invloed uit op onze prestatie op jaarbasis over de eerste negen maanden van 2007 (wij hebben al gesteld dat indien de omzet van 12,9 miljoen euro die we tijdens de eerste negen maanden van 2007 hebben gerealiseerd, geconverteerd werd tegen de gemiddelde US dollarkoers die van toepassing was tijdens de eerste negen maanden van 2006, deze gelijk zou zijn aan 13,9 miljoen euro). Wij moeten nu rekening houden met de weerslag van de dollarverzwakking op de vooruitzichten die wij in april 2007 hebben gegeven voor het ganse jaar 2007.

“Bijgevolg herzien wij nu onze omzet- en winstvooruitzichten voor 2007. Wij verwachten voor het ganse jaar 2007 een omzet tussen 17,0 miljoen en 18,0 miljoen euro. Omdat wij onze bedrijfsuitgaven strikt onder controle houden, verlagen wij de EBITA slechts lichtjes naar een bedrag tussen ca. 3,2 miljoen en 4,0 miljoen euro. Wij blijven verder rekening houden met niet-activiteitsgebonden factoren (inclusief wisselverschillen met betrekking tot onze huidige hedgingstrategie) die een nominaal effect kunnen hebben op onze gerapporteerde resultaten.  Daarom verwachten wij dat voor 2007 de pro forma netto winst vóór belastingen per aandeel zal liggen tussen 0,31 en 0,40 euro. Deze herziene vooruitzichten zijn gebaseerd op de huidige spot market koersen, met name 1,417 US dollar voor 1 euro en 2,04 US dollar voor 1 Brits pond.”

Praktische details over de telefoonconferentie m.b.t. de resultaten van het derde kwartaal van 2007
Global Graphics houdt vandaag, 19 oktober 2007, om 14u00 CET een telefoonconferentie in het Engels. Deelnemers dienen te telefoneren naar +44 20 7162 0025 en zich te melden met “Global Graphics quarterly results conference call”. Het gesprek is daarna nog gedurende 7 werkdagen te beluisteren door te bellen naar +44 20 7031 4064, toegangscode 770049.

Bekendmaking van de resultaten voor het vierde kwartaal 2007 en het volledige jaar 2007
Global Graphics verwacht de resultaten voor het kwartaal en voor het volledige jaar eindigend op 31 december 2007 bekend te maken op vrijdag 8 februari 2008 vóór beurstijd.

<table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM INCOME STATEMENT
In thousands of Euro, except share data in Euro
Unaudited and unreviewed figures

                                                Quarters         Nine months
                                           ended 30 September  to 30 September
                                             2007      2006     2007     2006

</pre><pre class="qBodyEven">Sales                                       3,538     3,608   12,908   12,050</pre>
<pre class="qBodyOdd">Cost of sales                                (114)     (114)    (354)    (343)</pre>
<pre class="qBodyEven">Amortization of intangible assets             (18)      (17)     (52)     (51)</pre>
<pre class="qBodyOdd">GROSS PROFIT                                3,406     3,477   12,502   11,656</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">Selling, general & administrative expenses (1,192)   (1,366)  (4,206)  (4,492)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Research and development expenses          (1,198)   (1,391)  (3,741)  (4,502)</pre>
<pre class="qBodyEven">Share compensation expenses                  (101)      (22)    (349)    (133)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Amortization of intangible assets             (19)      (19)     (57)     (57)</pre>
<pre class="qBodyEven">OPERATING PROFIT                              896       679    4,149    2,472</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Interest income (note 5)                       19        29       37       80</pre>
<pre class="qBodyEven">Interest expenses (note 5)                      0       (30)      (6)    (109)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Foreign exchange gains (losses), net (note 5)  10       (67)     (29)     315</pre>
<pre class="qBodyEven">PROFIT BEFORE INCOME TAX                      925       611    4,151    2,758</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Income tax (benefit) expense (note 6)         437       279      894    1,378</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">NET PROFIT                                    488       332    3,257    1,380</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">EARNINGS PER SHARE (note 7)</pre>
<pre class="qBodyEven">Basic net profit per share                   0.05      0.03     0.32     0.14</pre>
<pre class="qBodyOdd">Diluted net profit per share                 0.05      0.03     0.32     0.13</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEET
In thousands of Euro                        30 Sept. 2007    31 Dec. 2006
                                              Unaudited
                                               figures
</pre><pre class="qBodyEven">ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyEven">Property, plant and equipment                   1,021          1,039</pre>
<pre class="qBodyOdd">Intangible assets                               3,720          1,770</pre>
<pre class="qBodyEven">Goodwill                                        8,177          8,514</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other non-current assets                          141            149</pre>
<pre class="qBodyEven">Deferred tax assets (note 4)                    3,266          4,269</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT ASSETS                       16,325         15,741</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">Inventories                                        99             94</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade receivables                               4,150          3,814</pre>
<pre class="qBodyOdd">Current tax receivables                           438            423</pre>
<pre class="qBodyEven">Other current assets                               90            164</pre>
<pre class="qBodyOdd">Prepaid expenses                                  475            440</pre>
<pre class="qBodyEven">Cash                                            3,358          3,310</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT ASSETS                            8,610          8,245</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL ASSETS                                   24,935         23,986</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyEven">SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share capital (note 8)                          4,111          4,099</pre>
<pre class="qBodyEven">Share premium (note 8)                         28,844         28,754</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share options outstanding                       2,457          2,108</pre>
<pre class="qBodyEven">Reserve for own shares (note 9)                (1,178)          (399)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Accumulated deficit                            (3,886)        (7,143)</pre>
<pre class="qBodyEven">Foreign currency translation adjustment        (7,628)        (6,638)</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY                     22,720         20,781</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyEven">Other non-current liabilities                       2              2</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES                       2              2</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Bank overdrafts                                     0            234</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade payables                                    262            457</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other payables                                    385            837</pre>
<pre class="qBodyEven">Customer advances and deferred revenue          1,566          1,675</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT LIABILITIES                       2,213          3,203</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL LIABILITIES                               2,215          3,205</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY       24,935         23,986</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS
In thousands of Euro
Unaudited and unreviewed figures
                                                           Nine months
                                                         to 30 September
                                                         2007       2006
</pre><pre class="qBodyEven">CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Profit before income tax                                4,151      2,758</pre>
<pre class="qBodyEven">Adjustments for:</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Depreciation on property, plant and equipment           287        145</pre>
<pre class="qBodyEven">- Amortization of intangible assets                       109        108</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Amortization of capitalized development expenses        227         41</pre>
<pre class="qBodyEven">- Share compensation expenses                             349        133</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Interest expenses (interest income)                     (31)        29</pre>
<pre class="qBodyEven">- Foreign currency exchange losses (gains)                 29       (315)</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Expenses offset against the share premium (note 8)       (2)       (11)</

Editors notes

Over Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is een toonaangevende ontwikkelaar van technologie voor open document- en drukoplossingen. Het levert krachtige en gesofistikeerde softwarecomponenten voor de grafische en commerciële drukindustrie, voor de markt van digitale druk en voor PDF (Portable Document Format) software toepassingen. Global Graphics verkoopt zijn RIP, PDF, workflow en kleurentoepassingen aan een klantenkring die hoofdzakelijk bestaat uit apparatuurproducenten (OEMs), integratoren, softwareontwikkelaars en distributeurs. Deze partners omvatten de meeste belangrijke spelers in de digitale pre-press wereld, breedformaatkleurenprinters, kleurproefystemen, digitale kopieerapparaten, printers voor de kantoor- en SOHO-markt en een brede waaier van toonaangevende softwaretoepassingen.

Toekomstgerichte verklaringen
Dit persbericht bevat, naast historische informatie, toekomstgerichte verklaringen die risico’s en onzekerheden inhouden. Dit omvat verklaringen aangaande de groei- en expansieplannen van de onderneming, haar financiering en de verwachte resultaten voor toekomstige perioden. Dergelijke verklaringen steunen op de huidige verwachtingen van het management en zijn onderhevig aan een aantal onzekerheden en risico’s die ertoe zouden kunnen leiden dat de feitelijke resultaten materieel verschillen van die beschreven in de toekomstgerichte verklaringen. Hoewel het management ervan overtuigd is dar zijn verwachtingen die in de toekomstgerichte verklaringen naar voren komen redelijk zijn, gebaseerd op de thans beschikbare informatie, kan het aan niemand garanderen dat de verwachtingen juist zullen blijken. Dienovereenkomstig is het aangewezen dat lezers niet louter en alleen op deze toekomstgerichte verklaringen vertrouwen. In ieder geval zijn deze verklaringen van toepassing op de datum van deze persmededeling. De vennootschap neemt geen enkele verplichting op zich om de hier geuite verklaringen te herzien of te actualiseren teneinde gebeurtenissen of omstandigheden van na de datum van deze mededeling of nieuwe informatie of het voorkomen van onvoorziene gebeurtenissen te reflecteren.

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel: + 33 6 62 60 56 51

Global Graphics reports third quarter 2007 results

Comparisons for the third quarter 2007 with the third quarter of the previous year include:
<ul>
<li>Sales of Euro 3.5 million this quarter (Euro 3.8 million at Q306 exchange rates) compared with Euro 3.6 million in Q3 2006;</li>
<li>EBIT of Euro 0.9 million this quarter, compared with Euro 0.7 million in Q3 2006;</li>
<li>Pro forma operating profit (EBITA) of Euro 0.3 million this quarter, compared with Euro 0.4 million in Q3 2006;</li>
<li>Pro forma pre-tax income of Euro 0.3 million this quarter (or Euro 0.03 per share), the same as in Q3 2006;</li>
<li>Net income of Euro 0.5 million this quarter (or Euro 0.05 per share), compared with Euro 0.3 million in Q3 2006 (or Euro 0.03 per share); and</li>
<li>Pro forma net income of Euro 0.1 million (or Euro 0.01 per share), the same as in Q3 2006.</li></ul>

Jim Freidah, chief executive officer stated, “Revenues from new business in digital print and electronic document technology continued to be strong during the third quarter showing continued year-on-year growth.  We signed our first contract for our newly launched next-generation Electronic Document technology during the quarter and expect to sign further contracts during the fourth quarter.  We also continue to be in active negotiations with a broad number of potential new digital print customers.  However, the slow adoption rate of the Microsoft® Vista™ operating system, or more specifically the slow release of XPS-related software applications that run on Vista, has had the effect of lessening urgency among printing hardware manufacturers.  This has caused many to delay their launch of XPS-compatible equipment, which in turn has translated into longer contract and revenue cycles for Global Graphics.  

“With regard to our traditional graphic arts segment, sales in this segment experienced their typically weaker third quarter levels and continue to be down year-on-year due to consolidation.  Graph Expo in September, this segment’s largest tradeshow of the year, was well attended, and combined with upgrade sales of the new version of the Harlequin RIP should drive stronger Q4 results.”

Third quarter performance
Sales for the quarter amounted to Euro 3.5 million, compared with Euro 3.6 million in the third quarter 2006, or a decrease of 1.9% at current exchange rates. Approximately 74.8% of the Company’s sales were denominated in US dollars this quarter (at an average rate of USD 1.377 for 1 Euro), and exchange rate fluctuations with the Euro continued to impact upon on the Company’s sales and results of operations. Had this quarter’s sales been converted at the average US dollar rate applicable in the same quarter of 2006 (USD 1.274 for 1 Euro), sales would have amounted to approximately Euro 3.8 million, representing an increase of 5.3% over those reported in Q3 2006 at constant exchange rates.

Total operating expenses (excluding cost of sales, intangible assets amortization and share compensation expenses, as well as the net effect of capitalized development expenses of Euro 0.7 million) for this quarter amounted to Euro 3.1 million, as in Q3 2006, and compared to 3.4 million in Q2 2007.

EBIT was Euro 0.9 million this quarter (or 25.3% of quarterly sales), compared with Euro 0.7 million in Q3 2006 (or 18.8% of Q3 2006 sales), or an increase of 32.0% over the figure reported for the same period of the previous year.

EBITA (pro forma operating profit, as defined in the accompanying table) was Euro 0.3 million for this quarter, compared with Euro 0.4 million in Q3 2006, or a decrease of 14.8% over the figure reported for the same period of the previous year. Accordingly, EBITA margin dipped to 8.9% of quarterly sales this quarter compared with 10.3% in Q3 2006.  Using the exchange rates prevailing in the third quarter 2006, i.e. at constant exchange rates, EBITA would have amounted to approximately Euro 0.5 million in Q3 2007, showing an increase of 41.3% over the EBITA figure actually reported in Q3 2006.

Pro forma pre-tax income (as defined in the accompanying table) was Euro 0.3 million for this quarter, as in the same period of 2006. Accordingly, pro forma pre-tax EPS was Euro 0.03 this quarter, the same as in Q3 2006.

Net income was Euro 0.5 million this quarter (or Euro 0.05 a share), compared with Euro 0.3 million in Q3 2006 (or Euro 0.03 a share), or an increase of 47.0% over the figure reported for the same period of the previous year.

Pro forma net income (as defined in the accompanying table) was Euro 0.1 million for this quarter, as in the same period of 2006. Accordingly, pro forma EPS was Euro 0.01 this quarter, the same as in Q3 2006.

First nine months performance
Sales for the first nine months of 2007 were Euro 12.9 million compared with Euro 12.1 million in the same period of 2006, or an increase of 7.1% at current exchange rates. Approximately 85.5% of the Company’s sales were denominated in US dollars in the first nine months of 2007 (at an average rate of USD 1.343 for 1 Euro).  Had sales for the first nine months of 2007 been converted using the average US dollar rate applicable in the same period of 2006 (i.e. at an average rate of USD 1.238 for 1 Euro), sales would have amounted to approximately Euro 13.9 million, or an increase of 15.4% over sales made in the same period of 2006 at constant exchange rates.

EBIT was Euro 4.1 million for the first nine months of 2007 (or 32.1% of the period’s sales) compared with Euro 2.5 million (or 20.5% of the period’s sales) for the first nine months of 2006, or an increase of 67.8% over the figure reported for the same period of 2006.

EBITA was Euro 2.4 million for the first nine months of 2007 (or 18.6% of the period’s sales) versus Euro 2.0 million (or 16.4% of the period’s sales) for the first nine months of 2006, or an increase of 21.5% over the figure reported for the same period of 2006.  Using the exchange rates prevailing in the first nine months of 2006, i.e. at constant exchange rates, EBITA would have amounted to approximately Euro 3.1 million for the first nine months of 2007, showing an increase of 55.6% over the EBITA figure actually reported for the first nine months of 2006.

Pro forma pre-tax income was Euro 2.4 million for the first nine months of 2007 (or Euro 0.23 per share), compared with Euro 2.2 million (or Euro 0.22 per share) for the first nine months of 2006, or an increase of 6.7% over the same period of 2006.

Net income was Euro 3.3 million for the first nine months of 2007 (or Euro 0.32 per share) compared with Euro 1.4 million for the first nine months of 2006 (or Euro 0.14 per share), or an increase of 136.0% over the same period of the previous year.

Pro forma net income was Euro 2.2 million for the first nine months of 2007 (or Euro 0.21 per share) compared with Euro 1.1 million in the first nine months of 2006 (or Euro 0.11 per share), an increase of 97.6% over the same period of 2006.

Share repurchase programme
In accordance with the authority granted to the Board of Directors by the shareholders in their meeting on 27 April 2007 the Company continued with its share repurchase programme in the course of the quarter ended 30 September 2007.
A total of 59,398 shares were repurchased by the Company in the third quarter 2007 at an average price of Euro 8.07 a share. It is the Company’s intention to continue to repurchase its own shares at such times and in such quantities as deemed appropriate.
More information on the Company’s share repurchase programme is available in the information memorandum on such programme (available in both French and English) which was released by the Company in April 2007, and can be downloaded from the Company’s website at: www.globalgraphics.com.

2007 guidance revision
Jim Freidah added: “Two major factors are now beginning to affect our 2007 guidance.  The first, as I have already noted in my comments on the third quarter, is that the slow launch of XPS-based applications and the subsequent lack of urgency of equipment manufacturers to launch XPS compatible devices will have an effect on our revenue stream.  The second is the continued weakening of the US dollar which has not only had an effect on our year-on-year performance during the first nine months (we have noted earlier the Euro 12.9 million sales we achieved in the first nine months of 2007 converted at the average USD rate applicable during the first nine months of 2006 would have amounted to Euro 13.9 million), but whose effect now has to be considered on the guidance that we issued in April this year for the full year 2007.

“Consequently we are now revising our sales and earnings guidance for 2007.  We now expect total sales for the full year 2007 to range between approximately Euro 17.0 million to Euro 18.0 million.  In view of the fact that our operating expenses have remained under tight control, we are adjusting EBITA slightly downwards at between approximately Euro 3.2 million and Euro 4.0 million. We continue to expect non-operating items (including exchange differences with regards to our currency hedging strategy) to have a nominal effect on our reported performance and therefore expect 2007 pro-forma pre-tax EPS to range between Euro 0.31 and Euro 0.40. Such revised guidance is based on actual spot market rates, namely 1.417 US dollars for 1 Euro and 2.04 US dollars for 1 British Pound.”

Third quarter 2007 conference call details
Global Graphics will hold a conference call today at 14.00 pm CET.  Callers should dial +44 (0)20 7162 0025 and mention "Global Graphics quarterly results conference call" to the operator.  The call will be available for replay for 7 working days by dialing number +44  (0)20 7031 4064 (freephone number UK only: 0800 358 1860), access code 770049.

Fourth quarter and full year 2007 results announcement
Global Graphics expects to announce its financial results for the quarter and full year ending 31 December 2007 on Friday 8 February 2008 before market opening.

<table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM INCOME STATEMENT
In thousands of Euro, except share data in Euro
Unaudited and unreviewed figures

                                                Quarters         Nine months
                                           ended 30 September  to 30 September
                                             2007      2006     2007     2006

</pre><pre class="qBodyEven">Sales                                       3,538     3,608   12,908   12,050</pre>
<pre class="qBodyOdd">Cost of sales                                (114)     (114)    (354)    (343)</pre>
<pre class="qBodyEven">Amortization of intangible assets             (18)      (17)     (52)     (51)</pre>
<pre class="qBodyOdd">GROSS PROFIT                                3,406     3,477   12,502   11,656</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">Selling, general & administrative expenses (1,192)   (1,366)  (4,206)  (4,492)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Research and development expenses          (1,198)   (1,391)  (3,741)  (4,502)</pre>
<pre class="qBodyEven">Share compensation expenses                  (101)      (22)    (349)    (133)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Amortization of intangible assets             (19)      (19)     (57)     (57)</pre>
<pre class="qBodyEven">OPERATING PROFIT                              896       679    4,149    2,472</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Interest income (note 5)                       19        29       37       80</pre>
<pre class="qBodyEven">Interest expenses (note 5)                      0       (30)      (6)    (109)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Foreign exchange gains (losses), net (note 5)  10       (67)     (29)     315</pre>
<pre class="qBodyEven">PROFIT BEFORE INCOME TAX                      925       611    4,151    2,758</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">Income tax (benefit) expense (note 6)         437       279      894    1,378</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">NET PROFIT                                    488       332    3,257    1,380</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">EARNINGS PER SHARE (note 7)</pre>
<pre class="qBodyEven">Basic net profit per share                   0.05      0.03     0.32     0.14</pre>
<pre class="qBodyOdd">Diluted net profit per share                 0.05      0.03     0.32     0.13</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM BALANCE SHEET
In thousands of Euro                        30 Sept. 2007    31 Dec. 2006
                                              Unaudited
                                               figures
</pre><pre class="qBodyEven">ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyEven">Property, plant and equipment                   1,021          1,039</pre>
<pre class="qBodyOdd">Intangible assets                               3,720          1,770</pre>
<pre class="qBodyEven">Goodwill                                        8,177          8,514</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other non-current assets                          141            149</pre>
<pre class="qBodyEven">Deferred tax assets (note 4)                    3,266          4,269</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT ASSETS                       16,325         15,741</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT ASSETS</pre>
<pre class="qBodyOdd">Inventories                                        99             94</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade receivables                               4,150          3,814</pre>
<pre class="qBodyOdd">Current tax receivables                           438            423</pre>
<pre class="qBodyEven">Other current assets                               90            164</pre>
<pre class="qBodyOdd">Prepaid expenses                                  475            440</pre>
<pre class="qBodyEven">Cash                                            3,358          3,310</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT ASSETS                            8,610          8,245</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL ASSETS                                   24,935         23,986</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyEven">SHAREHOLDERS’ EQUITY</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share capital (note 8)                          4,111          4,099</pre>
<pre class="qBodyEven">Share premium (note 8)                         28,844         28,754</pre>
<pre class="qBodyOdd">Share options outstanding                       2,457          2,108</pre>
<pre class="qBodyEven">Reserve for own shares (note 9)                (1,178)          (399)</pre>
<pre class="qBodyOdd">Accumulated deficit                            (3,886)        (7,143)</pre>
<pre class="qBodyEven">Foreign currency translation adjustment        (7,628)        (6,638)</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL SHAREHOLDERS’ EQUITY                     22,720         20,781</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">NON-CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyEven">Other non-current liabilities                       2              2</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES                       2              2</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">CURRENT LIABILITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Bank overdrafts                                     0            234</pre>
<pre class="qBodyEven">Trade payables                                    262            457</pre>
<pre class="qBodyOdd">Other payables                                    385            837</pre>
<pre class="qBodyEven">Customer advances and deferred revenue          1,566          1,675</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL CURRENT LIABILITIES                       2,213          3,203</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyEven">TOTAL LIABILITIES                               2,215          3,205</pre>
<pre class="qBodyEmpty">&nbsp</pre>
<pre class="qBodyOdd">TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS’ EQUITY       24,935         23,986</pre>
</td></tr></table><p><p><p>
<p><p>
The accompanying selected explanatory notes are an integral part of these consolidated interim financial statements.<p><p>
<p><p>
<p><p>
</p><table><tr><td><pre class="qHead">GLOBAL GRAPHICS SA AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED INTERIM STATEMENT OF CASH FLOWS
In thousands of Euro
Unaudited and unreviewed figures
                                                           Nine months
                                                         to 30 September
                                                         2007       2006
</pre><pre class="qBodyEven">CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</pre>
<pre class="qBodyOdd">Profit before income tax                                4,151      2,758</pre>
<pre class="qBodyEven">Adjustments for:</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Depreciation on property, plant and equipment           287        145</pre>
<pre class="qBodyEven">- Amortization of intangible assets                       109        108</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Amortization of capitalized development expenses        227         41</pre>
<pre class="qBodyEven">- Share compensation expenses                             349        133</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Interest expenses (interest income)                     (31)        29</pre>
<pre class="qBodyEven">- Foreign currency exchange losses (gains)                 29       (315)</pre>
<pre class="qBodyOdd">- Expenses offset against the share premium (note 8)       (2)

Editors notes

About Global Graphics

Global Graphics (http://www.globalgraphics.com) is a leading developer of technology for open document and print solutions. It provides sophisticated high performance software components to the graphic arts/commercial print and digital print markets and for PDF (Portable Document Format) software applications.  The Company supplies its RIPs, PDF document, workflow and color solutions mostly to a customer base of Original Equipment Manufacturers (OEMs), system integrators, software developers and resellers. These partners include the world’s leading vendors of digital pre-press systems, large-format color printers, color proofing systems, digital copiers and printers for the corporate and SOHO (Small Office / Home Office) markets, and a wide variety of market leading software applications.

Forward-looking statements
This press release contains, in addition to historical information, forward-looking statements that involve risks and uncertainties. These include statements regarding the Company’s growth, funding, expansion plans and expected results for future periods. Such statements are based on management’s current expectations and are subject to a number of uncertainties and risks that could cause actual results to differ materially from those described in the forward-looking statements. Although management believes that their expectations reflected in the forward-looking statements are reasonable based on information currently available to them, they cannot assure any reader that the expectations will prove to have been correct. Accordingly, any reader should not place undue reliance on these forward-looking statements. In any event, these statements speak only as of the date of this release. The Company undertakes no obligation to revise or update any of these statements to reflect events or circumstances after the date of this release, nor to reflect new information nor the occurrence of unanticipated events

Contact

Alain Pronost, CFO
Tel: + 33 6 62 60 56 51